ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک:
 1. استخراج و تخمین میدان تراکم قلبی از توالی تصاویر قلبی سه بعدی CT
 2. بخش بندی اتوماتیک تصاویر مادون قرمز سینه با استفاده از مدل مخلوط گوسی ها
 3. پیاده سازی و ارزیابی الگوریتم ماسک باینری ایده آل
 4. تقطیع اتوماتیک مرزهای لایه های قرنیه در تصاویر OCTو به دست آوردن نقشه ی سه بعدی ضخامت کل قرنیه و لایه های داخلی آن
 5. تجزیه و تحلیل سیگنال های سه بعدی شتاب در الگوی گام های نرمال و غیر نرمال به منظور تشخیص بی ثباتی های زانو
 6. تلفیق روش های مبتنی بر گراف و روش های مکان– فرکانس برای تجزیه و تحلیل تصاویر Optical Coherence Tomography
 7. مقایسه روش های Rijndeal، Twofishو Serpent به منظور رمزنگاری تصاویر شبکیه چشم
 8. استخراج و شناسایی اتوماتیک رده پلاسما سلی در تصاویر میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان
 9. بررسی عدم تقارن در چشم چپ و راست افراد نرمال، با استفاده از ویژگی های استخراج شده از تصاویر OCTو فوندوس
 10. ارزیابی بزرگنمایی افقی و عمودی در تصاویر دستگاه پانورامیک دندانی با استفاده از فانتوم
 11. تشخیص اتوماتیک جسم لیشمن در نمونه های مغز استخوان بیماران مبتلا به لیشما نیوز احشایی به روش کانتور فعال
 12. تشخیص اتوماتیک کاندیدیازیس در تصاویر میکروسکوپی مربوط به نمونه های پاپ اسمیر با استفاده از تبدیل ریجلت
 13. بررسی ارائه یک روش استخراج ویژگی مناسب به منظور پیشگویی عود سرطان سینه با استفاده از داده های میکرو آرایه
 14. تفکیک سیگنال الکترومایوگرام با ثبت داخل عضلانی به ناجزای تشکیل دهنده آن (پتانسیل عمل واحدهای حرکتی)
 15. استخراج و شناسایی سلول های لوسمی حاد لنفوئیدی در تصاویر میکروسکوپی با استفاده از خوشه بندی K- میانگین و طبقه بندی کننده SVM

رشته های مقطع کارشناسی ارشد - رشته مهندسی پزشکی - چشم پزشكي