ادبیات موضوع در پایان نامه که با عنوان‌های پیشینه تحقیق، ادبیات تحقیق، مرور ادبیات، مبانی نظری و غیره شناخته می‌شود، دومین بخش از فصل ابتدایی پایان‌نامه است که جزئیات دقیق‌تر و بیشتری را در ارتباط با موضوع تحقیق بیان می‌کند. ادبیات موضوع این امکان را فراهم می‌کند تا مخاطبین بتوانند با روندهای روز مرتبط با موضوع تحقیق، از جمله آخرین دستاوردهای موجود، تئوری‌ها، نظریه‌ها، روش‌های تحقیق، گپ‌ها و خلاءهای پژوهشی و علمی بیشتر آشنا شوند. به‌طورکلی نگارش ادبیات موضوع تنها به معنای خلاصه‌سازی منابع و ارائه‌ی مفاهیم به شکل منسجم از یک یا چند مقاله و منبع نیست؛ بلکه نویسنده باید این توانایی را داشته باشد که به صورت تحلیل محتوایی ارتباط بین مفاهیم را درک نموده و آن‌ها را تفسیر کند.

به‌طورکلی نگارش و تهیه‌ی پیشینه‌ی تحقیق برای پایان‌نامه، در 5 بخش خلاصه‌ می‌شود که عبارتند از:

منابع انگلیسی و فارسی - حساب کاربری Google Scholar

ادامه مطلب