امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نكاتی در زمينه ی نگارش هر چه بهتر مقاله:
ازآن جا كه بازه نگارش و تنظيم مقالات محدود است، بكوشيد تا هر سطر از تحقيق تان در خدمت يافتن پاسخ پرسش تحقيق باشد.

 نگارش هر مقاله نيازمند حداقل، سه بار ويرايش از سوی نويسنده است.
در زمان ويرايش به اين موارد توجه نماييد:
بناي محتواي مفهومي متن
نحوه ي استنادات در متن
ساختار بياني نوشتار

نگارش مقاله علمی باید بر اساس منطق و برهان محكم و استدلال و استنتاج درست و دقیق انجام شود.
در جريان نگارش مقاله ي خود، كمتر از نقل قول مستقيم استفاده نماييد.
از به كار بردن جملاتي با مضامين و محتواي يكسان پرهيز نماييد.
هيچ گاه مطالب را بدون تأمل و تحليل به همديگر ارتباط ندهيد.
در مقالات علمي به رعايت اصطلاحات علمي توجه نماييد.
در استنباط و استنتاج مطالب دقيق باشيد.

مواردی كه منجر به موفقيت يك مقاله می گردند، به طور خلاصه عبارتند از:

پرورش كافي مفاهيم
استفاده از منابع دست اول
بديع بودن و تازگي موضوع
خلاقيت در طرح پرسش هاي تحقيق
منطقي ترين پاسخ به پرسش مقاله باشد
دقت در نقل قول و رعايت امانتداری علمی
كوشش در جهت رفع نيازهای معرفتی جامعه

رعايت نمودن وحدت رويه در نتيجه گيری مقاله
روان و سليس بودن نوشتار و ويرايش مناسب مقاله
رعايت وحدت رويه در رسم الخط نوشتار يك دست و يك نواخت باشد.
رعايت وحدت رويه در عنوان مقاله هماهنگ با پرسش هاي مطروحه در آن تنظيم گردد.
رعايت وحدت رويه در استفاده از روش شناسي صحيح و متناسب با موضوع مورد نظردر کل مقاله 

انواع ویراستاری مقاله علمی - researchgate - آموزش نوشتن افیلیشن مقاله Affiliation