پلاجریسم - تشابه جویی

سایت های تشابه جویی نرم افزاری

نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی علمی Plagiarism Checker

نرم افزارهای سرقت ادبی علمی یا Plagiarism Checker ابزارهای نرم افزاریی هستند که برای تشخیص وجود دستبردهای علمی در مقالات به کار می روند.با جستجو در وب می توانیم برخی از آن ها را بیابیم. این ابزارهای آنلاین برخی به شرط عضو شدن و برخی هم به صورت آزاد، در دسترس هستند .

پروپوزال چیست؟ - تشریح ادبیات موضوع در پروپوزال