arrow
arrow
arrow
arrow

سمینار…

  Seminar

تحلیل آماری…

Statistical Analysis

شبیه سازی…

Simulation

مستند سازی و چاپ کتاب…

Documentation and Book Publishing

توصیه نامه…

Recommendations

ویزای تحصیلی…

ائ udent Visa

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی و چاپ کتاب

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب توصیه نامه

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب ویزای تحصیلی

 وقتی سن و سال کمتری داشتیم همیشه سر فهم اصطلاحات رایج ویزا و پاسپورت مشکل داشتیم نمی دونستیم با هم فرق دارند یکی هستند و یا هم معنی و مترادف هستند؟

بزرگ تر که شدیم و دانشجو شدیم و سربازی رفتیم متوجه شدیم که برای خروج از کشور نیاز به کارت پایان خدمت برای پسرها واجب است حالا از هر نوعش اعم از پایان خدمت و کفالت و معافی و ...

بعد به این نتیجه رسیدیم که پاسپورت در واقع اجازه نامه خروج از مملکت وطن شماست به عبارتی وقتی یک ایرانی می خواهد وطنش را ترک کند ابتدا باید از حکومت مملکت مبدا اجازه نامه خروج داشته باشد.

به این اجازه نامه پاسپورت می گویند که معمولا در کشور مبدا باید آن را از اداره گذرنامه دریافت کنید و برای دریافت آن نیز شرایط خاصی لازم است که باید احراز شود.

مرحله بعد اجازه ورود به کشور مقصد است که حکومت کشور مقصد پس از درخواست متقاضی و بررسی آن و طی سلسله مراتبش آن را صادر می کند و برای مدت مشخص و محدودی اجازه تردد و یا اقامت به شخص متقاضی می دهد.

نکته جالب این است که اجازه نامه تردد و حضور در کشور مقصد طبق قوانین مدنی آن کشور شرایط خاص خود را دارد.

یکی از انواع ویزاها یا اجازه های ورود به کشور مقصد ویزای تحصیلی است که به شخص متقاضی اجازه ورود به کشور مقصد و تحصیل طی مدت مشخصی را می دهد.

انواع ویزاها: ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری، ویزای تحصیلی، ویزای مسابقات ورزشی، ویزای مسابقات علمی و غیره است.