مطالب پایان نامه ارشد و رساله دکتری

روش نمونه‌گیری در تحقیق، معمولاً تأثیر زیادی در نتایج تحقیق خواهد داشت. بسیاری از محققان و نویسندگان بدون توجه به اهداف و ماهیت تحقیق، اقدام به انتخاب ساده‌ترین و در دسترس‌ترین نوع نمونه‌گیری؛ یعنی نوع تصادفی آن می‌کنند. برای اینکه بتوانید یک روش نمونه‌گیری مناسب تحقیق انتخاب کنید، بهتر است استراتژی‌های زیر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید:

 نمونه گیری  -  نگارش روش تحقیق در پایان نامه

ادامه مطلب