مطالب پایان نامه ارشد و رساله دکتری

 نرم‌افزار SAP

 

نرم‌افزار CSI SAP2000 در طراحی و آنالیز سازه به کار گرفته می شود و دانشجویان و مهندسان عمران و رشته‌ های مرتبط با آن، حتی برای یک بار هم که شده با این نرم ‌افزار قدرتمند کار کرده ‌اند و دیگر نیاز به معرفی بیشتر ندارد. یادگیری این نرم ‌افزار طراحی سازه ها بسیار سریع می باشد و به زمان طولانی نیازی نخواهید داشت.

 

به طور کلی برای طراحی یک سازه مراحل زیر دنبال می شود:

  • تعین پیکر بندی و سیستم سازه ای
  • تعیین و محاسبه بارهای وارده (بارگذازی)
  • اعمال و توزیع با به عناصر باربر
  • تهیه مدل سازه ای
  • انجام تحلیل
  • و تهیه خروجی های لازم