امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته پرستاری:
 1. خشونت علیه پرستاران اورژانس و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری
 2. بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر پاسخ‌های درد ناشی از خونگیری در نوزاد نارس
 3. بررسی تاثیر مواجهه مادر با دود دست دوم سیگار بر وضعیت شیردهی
 4. مقایسه تاثیر یادگیری فردمحور و گروه حمایتی بر کیفیت زندگی زنان یائسه
 5. تبیین نیازهای بهداشت روان در فرزندان بیماران مبتلا به اختلال روانی
 6. بررسی تاثیر برنامه آموزشی رایانه ای بر خود کارآمدی زنان باردار در سازگاری با لیبر بررسی تاثیر مشاوره پرستاری بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آندوسکوپی
 7. بررسی تاثیر برنامه بازتوانی ریه بر میزان خود کارآمدی و شدت علایم بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه
 8. فرایند تطابق در بزرگسالان مبتلا به لوسمی تحت پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز- رساله دکترا
 9. تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده- محور بر میزان تبعیت از رژیم درمانی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر
 10. بررسی تاثیر قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری بر فعالیت بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز منتخب روماتولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ...
 11. بررسی تاثیر آموزش و پیگیری استفاده از پیک فلومتر بر اساس برنامه عملکردی بر کنترل بیماری آسم
 12. بررسی ارتباط میان سبک های هویت و گرایش به سوء مصرف مواد در دانش آموزان پسر ۱۸-۱۵ ساله شهر ...
 13. تأثیر ماساژ شکمی و تکنیک های تنفسی در فاز فعال زایمان بر نتایج حاصل از زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان ...
 14. بررسی اثربخشی اجرای برنامه مدیریت ریسک بر میزان خطاهای دارویی پرستاران در بیمارستان های کودکان علوم پزشکی ...
 15. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی در شهر ...
 16. بررسی مقایسه شدت درد، خستگی و رضایت در زایمان فیزیولوژیک و طبیعی رایج در بیمارستان آموزشی درمانی ...
 17. مقایسه تأثیر نورهالوژن و تحریک صوتی ارتعاشی بر الگوی غیرواکنشی ضربان قلب جنین
 18. بررسی موانع انجام غربالگری ماموگرافیک سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی ...
 19. تبیین تجارب زیسته مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر (دکتری پرستاری)
 20. بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران متعاقب عمل پیوند عروق کرونر در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قلب ...
 21. بررسی تاثیر اجرای برنامه بهسازی مهارت‌های ارتباطی سرپرستاران بر رضایت شغلی آنان و پرستاران شاغل
 22. بررسی ارتباط تهوع و استفراغ دوران بارداری با اضطراب و افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ...
 23. بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرانی و خودکارآمدی مادران نخست زا در مراقبت از شیرخوار
 24. بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی Teach- back و Pictorial بر آگاهی از بیماری دیابت، تبعیت از رژیم دارویی و غذایی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به واحد دیابت بیمارستان ...
 25. فرایند و الگوی وابستگی به مواد در جوانان
 26. مقایسه یادگیری و رضایتمندی دانشجویان کارشناسی سال سوم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ... در دو روش آموزش از طریق لوح فشرده و آموزش سنتی، سال ...
 27. بررسی تاثیر ماساژ نقطه هوکو با یخ بر نمره درد ناشی از ورود سوزن به فیستول شریانی-وریدی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز منتخب آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی ...
 28. بررسی تاثیر کپسول جینکو بیلوبا بر عملکرد جنسی زنان یائسه بر اساس مقیاس ساباتسبرگ
 29. بررسی ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران دارای استومی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ...
 30. مقایسه عوامل شخصیت در زنان با و بدون عوارض خلقی مرتبط با مصرف قرص های خوراکی ترکیبی پیشگیری از بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ...
 31. بررسی ارتباط شاخص های تنفسی و فیزیولوژیک قبل از جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی با پیامد جداسازی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونردر مرکز آموزشی و درمانی ...
 32. بررسی تاثیر تمرینات تنفسی برنامهریزی شده بر عوارض تنفسی بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قلب ...
 33. بررسی تأثیر پماد گیاه صبر زرد و پماد گل همیشه بهار بر التیام و شدت درد اپی زیاتومی زنان نخست زا
 34. بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان
 35. تاثیر موسیقی ترجیحی برمعیار های فیزیولوژیک و رفتاری درد بیماران غیر هوشیار بستری در بخش مراقبت ویژه
 36. بررسی ارتباط بین رفتارهای بهداشتی و ابتلا به واژینیت
 37. بررسی تاثیر مداخله چند عاملی پرستارمحور بر خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب
 38. بررسی تاثیر آموزش گروهی همراه با پیگیری های تلفنی بر قندخون و پیروی از برنامه درمانی در بیماران دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان ...
 39. بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده بکارگیری برنامه های آموزش مداوم پرستاری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ...
 40. مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و رایحه درمانی توام با ماساژ توسط ماما و خود فرد بر نشانه های یائسگی
 41. رفتارهای ارتقادهنده سلامت و حمایت اجتماعی در زنان سنین باروری: یک مطالعه ترکیبی
 42. رساله دکتری بهداشت باروری
 43. تبیین فرایند مدیریت زمان در دانشجویان پرستاری (رساله دکتری پرستاری)
 44. بررسی تاثیر افزایش سرعت جریان خون دستگاه همودیالیز بر شدت و عوامل خطر خارش اورمیک در بیماران حین همودیالیز
 45. بررسی تاثیر به کارگیری برنامه مراقبتی خانواده محور بر تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی
 46. مقایسه میزان اثربخشی آموزش جنسی مبتنی برالگوی فرانظری و آموزش سنتی برخودکار آمدی جنسی پس از زایمان زنان نخست زا
 47. بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تمایل به اعتیاد مواد غیر مجازبر اساس مراحل تغییر رفتار(مدل پروچسکا) در نوجوانان
 48. تبیین تئوریک یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری
 49. رفتارهای پرخطر نوجوانان و طراحی راهبردهای بهبود دهنده شایع ترین رفتار پرخطر: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی
 50. بررسی شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ...
 51. مقایسه کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش برنامه مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی ساکن در منطقه غرب تهران با کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منطقه که تحت پوشش برنامه نبوده اند
 52. بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی سالمندان

رشته پرستاری - رشته های گروه علوم تجربی - SCOPUS