ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته ریاضی گرایش آموزش ریاضی:
 1. بررسی سواد ریاضی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با توجه به اثربخشی سبک‌های شناختی و جنسیت بر آن
 2. رشد مفهومی در ریاضیات و سبک های مختلف آن: نقطه انباشتگی نظریه های گوناگون
 3. تاثیر درس ‌پژوهی بر معلمان ریاضی
 4. بررسی شناخت معلمان ریاضی دوره متوسطه در مورد مثال ریاضی و چگونگی به کارگیری آن در معرفی یک مفهوم جدید ریاضی
 5. تصورات مفهوم و تعاریف مفهوم از مفهوم تابع
 6. بررسی نقش تولید مثال توسط دانش آموزان در بهبود یادگیری ریاضی و مهارت‌های حل مساله
 7. بررسی مهارت های مطالعه ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
 8. تأثیر سیستم های جبری کامپیوتری بر دانش مفهومی و رویه‌ای دانشجویان از انتگرال دوگانه
 9. نقش بازی اریگامی بر توسعه‌ی تفکر هندسی دانش‌آموزان
 10. تاثیر مسائل کاربردی و الگوسازی ریاضی در یادگیری مفهومی ریاضی (در درس هندسه ۱)
 11. بررسی تاثیر تدریس حد با رویکرد تجسم– محور، بر میزان درک دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و رشد توانایی فضایی آن ها
 12. بررسی بدفهمی‌های ریاضی دانش‌آموزان و نقش طرح واره‌های ذهنی در ایجاد آن‌ها
 13. فهم دانش‌آموزان از معادله‌ی درجه اول
 14. بررسی تطبیقی تاثیر معلم بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان در TIMSS با کاربردی از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
 15. فراشناخت و حل مساله
 16. روش های رهگشا در حل مسئله
 17. استدلال و اثبات در ریاضیات دبیرستانی با استانداردهای NCTM در سه دوره آموزشی ایران (از سال ۱۳۴۰ تا کنون)
 18. درون‌یابی فازی و کاربرد آن در آموزش ریاضی
 19. عوامل موثر بر کارایی نسبی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان در درس ریاضی
 20. ارائه الگوی پیشنهادی برای تلفیق خلاقیت در برنامه‌درسی ریاضی دوره ابتدایی
 21. نقش تاریخ ریاضی در تدریس و یادگیری حسابان
 22. بررسی نظام‌باوری دانش‌آموزان و رابطه‌ی آن با یادگیری ریاضی و حل مساله
 23. بررسی هندسه دبیرستان با توجه به استانداردهای NCTM
 24. استراتژی های حل مسئله و تحلیل آن ها
 25. تاریخ ریاضیات و آموزش ریاضیات
 26. مدل‌سازی ریاضی و نقش آن در آموزش ریاضی
 27. شیوه‌های آموزش حسابان در دبیرستان
 28. علل افت تحصیلی درس ریاضی سال اول متوسطه مناطق غرب گیلان
 29. آموزش هندسه و ارائه راهکارهای اصولی برای بهبود آن در دبیرستان
 30. کاربرد رایانه در آموزش ریاضیات مدرسه‌ای
 31. لزوم آموزش ضمن خدمت معلمان و تاثیر آن در اصلاح روش تدریس
 32. یادگیری و آموزش مفاهیم ریاضی از طریق حل مساله
 33. بررسی، تعیین و تبیین ویژگی‌های دبیران موفق ریاضی
 34. بررسی روش حل مسئله در آثار دانشمندان اسلامی
 35. بررسی نظام‌های آموزش ریاضی هنرستان‌های کشور
 36. تاثیر هندسه در یادگیری ریاضی و مقایسه آن در دوره‌های مختلف آموزشی
 37. بررسی اثرات I.C.T بر آموزش مدارس سمپاد (تیزهوشان) استان مازندران
 38. شاخص‌های موثر بر عملکرد معلمان ریاضی
 39. تاثیر شاخص‌های موثر بر یادگیری ریاضی دانش‌آموزان
 40. استفاده از تفکر ساخت‌گرایی در برنامه‌ریزی درسی ریاضی
 41. نقش نمودارها در آموزش و یادگیری معنی‌دار مفهوم تابع در دوره متوسطه
 42. ساختار طولی ریاضی در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه
 43. نقش مدلسازی در آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال دبیرستان
 44. لزوم آموزش معلمان قبل از ورود به مدرسه و بعد از ورود به مدرسه (ضمن خدمت)
 45. آموزش ریاضی، چشم‌انداز ۲۰ سال آینده کشور– مسیر تحقیقات
 46. نقش مدل‌سازی ریاضی در آموزش درس ریاضیات گسسته دوره پیش‌دانشگاهی
 47. کاربرد گراف در آموزش ریاضی
 48. راهکارهای افزایش میزان موفقیت دانش‌آموزان دوره متوسطه در ریاضی از دیدگاه دبیران در استان اردبیل
 49. بررسی نقش ارزشیابی در فرایند یاددهی و یادگیری ریاضیات دبیرستانی ایران
 50. بررسی رویکرد تجسم فکری افراد نابینا به انضمام بررسی کتب ریاضی آن ها
 51. نقش مدل‌سازی در آموزش درس ریاضی عمومی رشته تجربی دوره پیش‌دانشگاهی
 52. شناسایی شاخص های موثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان در درس ریاضیات ۱ شهرستان های استان تهران
 53. حافظه فعال شاگردان و پنداشت‌های غلط آنان در یادگیری ریاضیات دبیرستان
 54. بررسی نقش ICT در طرح‌ریزی دوره‌های آموزش ضمن خدمت دبیران ریاضی شهر تهران
 55. بررسی تاثیر آموزش ریاضی دوره دبیرستان و پیش‌دانشگاهی در تحقق اهداف علوم انسانی
 56. استفاده از روش حل مساله در آموزش مفاهیم ریاضی
 57. تاثیر فرهنگ بر آموزش ریاضی در ایران
 58. نقش منطق در ریاضیات دبیرستان
 59. بررسی درس ریاضیات عمومی دوره پیش‌دانشگاهی و شیوه‌های تدریس و حل مساله در آن با توجه به استانداردهای NCTM
 60. تحلیل دیدگاه دبیران ریاضی نسبت به تاثیر راهبردهای افزایش انگیزش در یادگیری ریاضی
 61. بررسی موانع و مشکلات یادگیری و یاددهی ریاضی از دیدگاه دبیران ریاضی
 62. بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی استان سمنان در درس ریاضی
 63. تاثیر نگرش های دانش‌آموزان نسبت به ریاضی بر عملکرد آن ها
 64. نظریه گراف و آموزش ریاضی
 65. نظریه کدها در گراف و کاربرد آن در آموزش ریاضی
 66. آموزش نظریه گراف‌ها در خصوص شبکه‌ها و کاربرد آن
 67. آموزش شبکه‌ی جبری (لاتیس) با استفاده از نظریه گراف
 68. عوامل موثر بر افت تحصیلی درس ریاضیات سال اول دبیرستان در استان سمنان

عنوان تحقیق - آزمون های آماری -  تحلیل آماری