امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی:
 1. رابطه مدیریت تغذیه باغ های میوه با شاخص های مطلوب کیفی میوه سیب
 2. اثر سطوح مختلف تغذیه نیتراتی و آمونیاکی بر روی رشد و نمو و گلدهی کاتلیا
 3. تاثیر عوامل نوری و محیط کشت روی ریشه‌زایی قلمه‌های محصول داودی
 4. بررسی اثر مقدار و زمان مصرف روغن سویا بر گل دهی بادام رقم سفید
 5. بررسی درون شیشه‌ای تحمل به نمک در برخی از پایه‌های مرکبات ایران
 6. بررسی سیتوکنین‌ها در پرآوری یک رقم آنتوریم در شرایط درون شیشه‌ای (In vitro)
 7. طراحی فضای سبز پارک زرناس به مساحت ۵/۵ هکتار واقع در شهرستان ...
 8. بررسی اثرات دو نوع مالچ پلی‌اتیلن تیره و شفاف و تراکم بوته بر رشد و عملکرد در کاشت پائیزه خیار
 9. بررسی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم سیب خارجی بر روی پایه رویشی MM106 در منطقه ...
 10. دستیابی به روش های افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه سیب از طریق مصرف بهینه عناصر غذایی در منطقه ...
 11. بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون IBA و نوع قلمه در ریشه‌زایی قلمه‌های آووکادو با استفاده از سیستم مه پاش
 12. بررسی اثر هورمون نفتالین استیک اسید (NAA) بر تنک میوه سیب رقم گلدن دلیشز GOLDEN DELICIOUS
 13. بررسی اثرات مالچ پلاستیکی سیاه و تراکم بوته بر روی رشد و عملکرد گوجه فرنگی (.Lycopersicum esculentum. L)
 14. بررسی اثرات اصلی و متقابل (برهمکنش) پتاسیم و روی بر خواص کمی و کیفی توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) در استان ...
 15. بررسی اثرات چند نوع خاکپوش (مالچ) بر روی عملکرد خیار
 16. تاثیر جیبرلیک اسید (GA3) و کلرور کلسیم بر روی اندازه و کیفیت میوه گیلاس رقم تک دانه ...
 17. بررسی اثر مواد گروه بنزیمیدازول بر روی ریشه‌زایی رقم زرد زیتون …
 18. بررسی اثرات هرس و شارژ جوانه بر کمیت و کیفیت محصول انگور رقم کشمش سفید در استان …
 19. افزایش کمیت و کیفیت انگور بیدانه با استفاده از هرس– تنک و شارژ بوته و کاربرد اسید جیبرلیک
 20. تاثیر غلظت‌های مختلف هورمون IBA در ریشه‌زائی قلمه‌های نیمه خشبی سه ژنوتیپ برتر زیتون استان کرمانشاه (D1,bn42-dd9)
 21. مطالعه برخی از خواص ظاهری و کیفی میوه ژنوتیپهای زیتون بومی منطقه ... با استفاده از روش کلاستر و تعیین درصد جوانه زنی بذر آن ها
 22. تاثیر مکمل های غذایی میکروبی بر راندمان تولید قارچ دکمه ای Agaricus bisporus در ایران
 23. بررسی اثر سوین بر تنک شیمیایی سیب رقم ...
 24. بررسی روش های تکثیر رویشی پایه گلابی (Quince A) به روش قلمه و خوابانیدن شیاری
 25. بررسی ریز ازدیادی سیب، پایه ۱۰۶MM (مالینگ مرتون ۱۰۶) با استفاده از تکنیک های کشت بافت
 26. بررسی آثار مالچ پلی‌اتیلن، الگوی کشت و دور آبیاری روی رشد و عملکرد سیب زمینی بررسی اثرات تیمارهای شیمیایی، مرحله برداشت و بسته‌بندی بر افزایش طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده گلایل صورتی، رقم آلفرد نوبل
 27. اثر زمان فلمه گیری و سربرداری بر ریشه زایی و کیفیت گل بنت القنسول ( سرخ برگه) Poinsettia Pulcherrima wild
 28. بررسی اثرات چهار پایه بر روی خواص کمی و کیفی ۶ رقم پرتغال معرفی شده درشمال ایران
 29. مطالعه تاثیر اتیلن، اتانول، مس و ترکیبات پایه و پیوندک بر جذب و پارادکی کلروز آهن در مرکبات
 30. تاثیر سطوح مختلف هورمون IBA بر ریشه‌زایی و گلدهی دو رقم داوودی (Chrysanthemum morfolium)
 31. بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و مقادیر مختلف کود ازته در میزان عملکرد کلم گل بعد از برداشت برنج به عنوان کشت دوم در شرایط آب و هوایی ...
 32. بررسی اثر زمان برداشت میوه بر میزان فلاونوئید هسپریدین در پرتقال‌های محلی و خونی، نارنگی محلی و نارنج در منطقه ...
 33. بررسی اثر بستر کشت، موقعیت فلس و تیمار ایندول بوتیریک اسید بر تکثیر پیاز لیلیوم هیبرید آسیاتیک کولتیوارلورتو (Lilium L.hybrids Cv.Loreto) به روش فلس برداری
 34. کاربرد شیمیایی “کارباریل و NAA” جهت تنک ارقام گلابی شاه‌میوه و دم‌کج در ...
 35. بررسی اثر هورمون IBA بر ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه‌خشبی ۵ رقم زیتون در شهرستان ...
 36. چگونگی اثر کلشی‌سین بر بنفشه آفریقایی (saintpaulia ionantha)
 37. بررسی صفات رویشی و زایشی دو رقم سیب تجاری گالا و دلباراستیوال بر روی پایه رویشی ۹M در آموزشکده کشاورزی کرج
 38. بررسی اثر سایتوکینین‌ها در تکثیر گیاه موز (Musa-SPP) حاصل از کشت بافت
 39. کشت درون شیشه‌ای گیاه بنت‌القنسول (Euphorbia pulcherrima wild) و ایجاد جهش برای به دست‌آوردن کلو ن های جدید با به کاربردن مواد جهش‌زا، (کلشی‌سین و اشعه ماوراء بنفش و D.M.S
 40. بررسی ریشه زایی پایه مالینگ مرتون MM106 سیب در شرایط In Vitro و In Vivo
 41. بررسی تنوع ژنتیکی کلون های محلی سیر (.Allium sativum. L) ایران
 42. بررسی دلایل ترک خوردگی میوه گیلاس (Cracking) و اثر محلول پاشی کلرور کلسیم (CaCl2) بر این عارضه
 43. ریز ازدیادی پایه مالینگ ۲۶ (m26) و گمی آلماسی به روش درون شیشه‌ای
 44. تاثیر تاریخ کاشت و نوع کولتیوار بر کیفیت و کمیت گل، تولید پداژه و تعداد پداژک گلایل (Gladiolus grandiflorus) در استان بوشهر
 45. بررسی اثر پیش جوانه‌دار کردن غده‌ها در کشت تاخیری سیب زمینی رقم اگریا در منطقه شاهرود
 46. بررسی اثر مالچ پلی‌اتیلن شفاف و مشکی، دور آبیاری بر رشد و عملکرد خربزه (Cucumis melo Inodorus group)
 47. انتخاب بهترین رقم گرده‌زا برای برخی از ارقام تجاری سیب ایرانی
 48. بررسی ریز ازدیادی رز گونه (Rosa Foetida) بومی ایران
 49. بررسی اثر استولون و زمان مصرف کود کامل بر روی رشد زایشی و تولید توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) رقم گاویوتا ...
 50. بررسی اثرات تراکم بوته و عمق کاشت بر صفات کمی و کیفی سیر ...
 51. اثر زمان و غلظت هورمون جیبرلین روی رشد و عملکرد انگور بی‌دانه قرمز و مجلسی
 52. بررسی فیزیولوژیکی برخی عوامل موثر در سال‌آوری زیتون
 53. اثر تاریخ کاشت و طول مدت روز بر گل دهی و کیفیت رویشی و زایشی گل جعفری ...
 54. بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت و کاهش آلودگی پسته به آفلاتوکسین در مرحله پس از برداشت
 55. ریز ازدیادی زیتون با کشت ریزقلمه ...
 56. بررسی اثرات محلول های غذایی با EC های متفاوت در بسترهای مختلف بر کمیت و کیفیت گل بریده در رقم نابلوس در سیستم کشت بدون خاک
 57. بررسی خصوصیات مربوط به روش‌های مختلف کشت و ازدیاد سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) گیاه بومی ایران، و امکان معرفی آن به عنوان محصول جدید زینتی
 58. بررسی اثرات مقدار و زمان مصرف محلول اتفن بر گل دهی بادام (رقم ربیع)
 59. تاثیر بسترهای کشت بدون خاک در رشد فیکوس بنجامین ابلق
 60. بررسی اثر کشت سنتی و هیدرومالچینگ با بسترهای مختلف بر میزان آنتی‌اکسیدان ها در استرس سرمایی دو نوع چمن (چمن آفریقایی و چمن لولیوم)
 61. بررسی مشخصه‌های گیاه شناسی، شیمیایی و باغبانی قره‌قاط و معرفی آن به عنوان یک ریزمیوه و گیاه دارویی جدید ایرانی
 62. بررسی کاربرد پس از برداشت کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa Duch. cv. Selva)
 63. بررسی اثر کلرید کلسیم (CaCl2) و واکس (Wax) بر کمیت و کیفیت میوه انار رقم ملس یزدی و گل‌تفت در مراحل مختلف انبارداری
 64. بررسی روش های خشک کردن ارقام تجارتی انگور در منطقه ...
 65. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پاکوتاه گزینش شده محلب با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک و بررسی امکان تکثیر درون شیشه‌ای آن ها
 66. بررسی اثرات تغذیه برگی با نیتروژن، پتاسیم و بر، روی باردهی و خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم Vitis vinifera L.) Thompson seedless)
 67. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و تجمع نیترات در چهار رقم کاهو
 68. مطالعه اثر جیبرلیک اسید (GA3) بر روی کیفیت میوه ارقام مختلف گیلاس (سیلیژ، زرد دانشکده، سیاه مشهد، سیاه شبستر و لامبرت)
 69. اثر پیش تیمار اسید جیبرلیک بر روی کیفیت پس از برداشت چهار رقم گیلاس (بینگ، ناپلئون، حاج یوسفی و مشهد)
 70. بررسی تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن و پتاسیم بر روی رشد و نمو و عملکرد و میزان تجمع نیترات در تربچه
 71. بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام بومی گیلاس به منظور انتخاب والدین مناسب جهت برنامه‌های به نژادی
 72. بررسی اثرات تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل بریده رز رقم ماروسیا
 73. شناسایی ارقام ... بومی استان ...
 74. اثر سطوح مختلف عناصر درشت مغذی بر روی عملکرد و کیفیت گل ...
 75. اثر هرس، تعداد جوانه و طول شاخه یک ساله بر قدرت باروری و برخی خصوصیات میوه انگور در رقم کشمشی بی‌دانه ...
 76. تاثیر سرما و جیبرلیک اسید بر رشد و گلدهی تاج الملوک (Aquilegia L. Hybrids)
 77. بررسی مقاومت به سرمای جوانه‌های گل چند رقم زردآلوی تجاری در مراحل مختلف فنولوژیکی
 78. بررسی و مطالعه گرده‌افشانی مصنوعی درختان پسته بر روی خصوصیات کمی، کیفی و زودخندانی میوه در سه رقم مهم تجاری ایران (Pistacia vera L)
 79. اثر کسر آبیاری بر کمیت و کیفیت سیب گلدن دلیشز ...
 80. بررسی باز زائی بافت‌های مختلف سانسیوریای ابلق جهت تولید گیاهان مشابه گیاه مادری به روش درون شیشه‌ای (In vitro)
 81. بررسی ریز ازدیادی در انار
 82. انتخاب بهترین گرده افشان برای زیتون رقم کرونایکی در استان ...
 83. بررسی اثر ۱) ۱MCP- متیل سایکلوپروپن) روی عمر گلدانی گل بریده میخک رقم تمپو
 84. بررسی ریز ازدیادی در ...
 85. بررسی پتانسیل چند رقم خرمای ایرانی در تولید و باززایی جنین‌های رویشی (در راستای بهینه‌سازی انتقال ژن)
 86. بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن و تغذیه برگی بر رشد و عملکرد خیار در کشت پائیزه رقم سوپردامینوس
 87. بررسی تاثیر تیمارهای هورمونی و تنش آبی روی مقاومت به سرمای ارقام مختلف زردآلو در شرایط اقلیمی ...
 88. اثر هورمون های گیاهی و شرایط محیطی بر گیرایی پیوند در گردوی ایرانی Juglans regiaL
 89. بررسی نوع قلمه و غلظت‌های مختلف IBA بر روی ریشه‌دهی گل کاغذی مصری
 90. تاثیر روش خشک کردن و مرحله برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ گل محمدی
 91. بررسی کشت درون شیشه‌ای لاله Tulipa gesneriana CV. Apeldorn به منظور تولید سوخک با استفاده از تیمارهای هورمونی
 92. شناسائی کیفی و کمی اسانس موجود در گیاه Satureja sahendica Bornm و تاثیر عوامل محیطی و بخش‌های مختلف گیاه در کیفیت و کمیت آن
 93. بررسی مکانیسم و میزان خود ناسازگاری و تعیین گرده دهنده مناسب برای بادام رقم مامایی

رشته مهندسی کشاورزی (7 گرایش) - رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی - اهمیت نو آوری در نگارش پروپوزال.