امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 •  موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی:
 1. بررسی تاثیر خدمات پس از فروش شرکت x بر میزان رضایت مشتریان این شرکت مطالعه موردی: ...
 2. بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات محصول x
 3. تجزیه و تحلیل عوامل داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت x
 4. امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در صنایع شرکت x
 5. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصول x دراستان های ...
 6. بررسی نگرش صادر کنندگان در مورد تأثیر عوامل تولید، بازاررسانی و اطلاع رسانی به بازار بر صادرات محصول x در شهرستان ...
 7. بررسی ارتباط همکاری و عملکرد در بین مؤسسات صنایع دستی شهر ... (مورد مطالعه: ...)
 8. بررسی موانع توسعه و صادرات محصول x ایران
 9. انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مطالعه موردی : شرکت x
 10. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر بهبود عملکرد واحدهای خصوصی شده شرکت مخابرات شهرستان x
 11. مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع x
 12. تکنولوژی اطلاعات و تأ ثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی: استان x)
 13. بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی شرکت های موجود در فهرست x
 14. بررسی تأثیر مدیریت بازاریابی بر افزایش فروش داخلی و جهانی محصول x
 15. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران محصول x با نام های تجاری متفاوت در شهر x
 16. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در شهر x
 17. بررسی اثر بخشی فعالیت های ترویجی انجام شده در زمینه بیمه های عمر توسط صنعت بیمه
 18. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات محصول x
 19. بررسی رابطه بین کیفیت برنامه ریزی بازاریابی با عملکرد صنایع مواد غذایی در شهر x
 20. مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب محصول x با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: x
 21. بررسی کارایی پرتفوی (سبد سهام) بیمه x
 22. بررسی موقعیت و جایگاه بازار شرکت x و ارائه استراتژی های مرتبط با آن با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
 23. بررسی تأثیر مدل EFQM به عملکرد شرکت x
 24. قیمت گذاری استراتژیک برای محصول x شرکت x در منطقه x
 25. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات صنعت x
 26. بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری
 27. بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x
 28. بررسی تاثیر مدیریت با مشتری بر کسب مزیت رقابتی بانک x
 29. بررسی آمادگی شرکت x جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری
 30. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک x در شهر x
 31. اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل سروکوال در بانک x شهر x
 32. رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان محصول x
 33. بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان شرکت x بر اساس تئوری هرزبرگ
 34. تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت x
 35. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید خودرو x
 36. عوامل موثر بر عملکرد تیم های مراقبت پرواز در فرودگاه x
 37. رتبه بندی عوامل بازاریابی موثر بر کانال توزیع صادرات محصول x
 38. رابطه بین نگرش مشتریان و انتخاب آن ها در خرید محصول x
 39. فضیلت های اخلاقی بازاریابی: بررسی دیدگاه متخصصین بازایابی و جامعه مصرف کننده
 40. بررسی تأثیر مدیریت رابطه با مشتری (CRM) بر عملکرد کلی مؤسسات مالی شهر x
 41. بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت x
 42. تأثیر سودآوری در تأمین مسئولیت اجتماعی سازمان: بررسی دیدگاه کارکنان و مشتریان شرکت x
 43. آمادگی برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری: مطالعه ی موردی بانک x
 44. تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنشهای پس از خرید مصرف کنندگان مواد غذایی (مورد مطالعه: فروشگاه های x )
 45. رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش نام تجاری در هتل‌های چهار ستاره و پنج ستاره استان‌های x
 46. موانع و چالش‌های توسعه گردشگری داخلی در استان x
 47. شکاف ‌های داخلی کیفیت خدمات و تحلیل ارتباط آن با رضایتمندی شغلی کارکنان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه x)
 48. تعیین و اولویت بندی عوامل رضایتمندی نمایندگی های فروش شرکت x بر اساس روش FAHP
 49. طراحی یک مدل مفهومی برای پذیرش تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط صنعتی شهر
 50. ارائه یک مدل تلفیقی از تحلیل SWOT، به منظور تحلیل استرات‍‍ژیک مشتری محور مورد مطالعه : بانک x
 51. مقایسه اثربخشی شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی از دیدگاه رضایت بیمه گذاران در شهر x با تاکید بر بخش خسارت بیمه x
 52. عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از نظر مدیران بنگاههای کوچک و متوسط منطقه آزاد تجاری- صنعتی x
 53. عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر x
 54. تاثیر بازاریابی اینترنتی بر افزایش درآمد هتل های شهر x
 55. بررسی دلایل استفاده از بازاریابی رابطه مند در بین تامین کنندگان قطعات به شرکت x

معیارهای انتخاب عنوان تحقیق - پیشنهاد و سابمیت - انواع ویراستاری مقاله علمی