ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 •  موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات فرانسه:
 1. مذهب مسیحیت ازخلال آثار نویسنده قرن ۲۰ فرانسه به نام فرانسوا موریاک
 2. مارسل پروست در جستجوی سعادت از طریق هنر نویسندگی در زمان بازیافته
 3. دوگانگی روح بشر در «اورلیا» و «سیلوی» «ژراردونروال»
 4. بررسی موضوع سرنوشت در کتاب خانواده تیبو اثر رژه مارتن دوگار
 5. انسانیت و بشر دوستی از نظر (درنزد) سنت اگزوپری (در سه اثر وی)
 6. مقایسه‌ تم‌ عصیان‌ درآثار ژان‌ سارتر و آلبرکامو
 7. طبیعت‌ در آثار آنتوان‌ دو سنت‌ اگزوپری‌
 8. فضیلت‌ و خوشبختی‌ از دیدگاه‌ روسو
 9. اساطیر در رمان‌ جدید
 10. انسان‌، در رمان‌ مارگریت‌ دوراس‌
 11. «سوبلیم» و «گرتسک» در بینوایان و نتردام دوپاری ویکتورهوگو
 12. شخصیت در اثر ناتالی ساروت (مارترو و افلاک نما)
 13. مفهوم دوستی در ژان کریستف اثر رومن رولان
 14. ارزش های انسانی در تئاتر ژیرودو بین دو جنگ جهانی (۱۹۱۸-۱۹۳۹)
 15. قهرمان کورنی: قربانی و جلاد
 16. مذهب از دیدگاه روسو
 17. خانواده در آثار آندره ژید
 18. تاثیر حافظ بر لامارتین (شاعران عارف)
 19. برادری و همبستگی در «سرنوشت بشر» از آندره مالرو
 20. تنهایی در آثار و زندگی آلفرد دووینی
 21. بررسی مقایسه ای شخصیت خدمتکار زرنگ در سه نمایشنامه از مولیر- لوساژوبومارشه
 22. مطالعه‌ و بررسی‌ مقایسه اجتماعی- انسانی‌ در قرون‌ ۱۷ و ۱۸ بر اساس قصه های لافونتن خلقیات لابرویرو نامه های ایرانی منتسکیو
 23. اومانیسم‌ ویکتور هوگو از لابلای‌ داستان های‌ (مردی‌ که‌ می‌خندد و نود و سه‌)
 24. بحران‌ سرنوشت‌ بشر در تئاتر اوژن‌ یونسکو ۱- قاتل بی مزد و موجب ۲- کرگدن ۳- پادشاه در حال احتضار است ۴- عابر هوایی
 25. بررسی شیوه عرفانی بودلر، رمبو و حافظ
 26. حس وطن پرستی و اعتقاد مذهبی (مسیحیت) در آثار شارل پگی
 27. بررسی عناصر «وهمناک» در «لوهورلا» ی گی دوموپاسان و «ونوس دیل» پروسپرمری مه
 28. بررسی‌ قهرمانان‌ رومانتیک‌ در تئاتر آلفرد دوموسه‌
 29. تاثیر ایران‌ در نامه‌های‌ ایرانی‌ مونتسکیو
 30. پل‌ ورلن‌، الهامات‌ تصویری
 31. بررسی‌ مقایسه‌ای‌ توصیف‌ عینی‌ شی‌ء در رمان‌ و توصیف‌ ذهنی‌ آن‌
 32. تصویر پدر و فضای‌ دراماتیک‌ مونترلان‌ در سه‌ نمایشنامه‌: ملکه‌ متوفا، پسر هیچکس‌، شهری‌ که‌ شاهزاده‌ آن‌ یک‌ کودک‌ است‌
 33. انسان در بوته آزمون زمان (از خلال آثار شاتوبریان و نروال)
 34. بررسی نقاب ها و هویت ها در مردم گریز مولیر و صادق ها و بازی عشق و اقبال مریوو
 35. اخلاق در ادبیات کودک از خلال آثار هوشنگر مرادی کرمانی و پییرپولو
 36. بررسی فن داستان نویسی و شخصیت پردازی نزد موریاک
 37. بعد اسطوره ای آثار میشل تورنیه
 38. ” ایثار و از خودگذشتگی” در دو اثر پل کلودل
 39. بلند پروازی از خلال «سرخ و سیاه» استاندال و «بل آمی» موپاسان
 40. تعهد در آثار پل الوار و نیمایوشیج بین سال های ۱۹۳۸-۱۹۴۵/۱۳۱۷-۱۳۲۴
 41. سبک نگارش القاکننده شاتوبریان ”در آتالا” ”ورنه“
 42. تحلیلی بر سبک فلوبر بر اساس رمان مادام بواری
 43. عدم برقراری ارتباط فیما بین انسان ها در ”چنبره افعی ها” اثر فرانسوا موریاک
 44. رویا و واقعیت در سورئالیسم و تجلی آن در ناجا اثر آندره بروتن
 45. پرتوهایی از روشن بینی در آثار بودلر- رمبو
 46. بررسی نقش مشاهده عینی توده مردم، در ”ژرمینال” و ” آسوموار” اثر زولا
 47. طبیعت در رمان های روستایی ژرژساند
 48. طنز پشتوانه انسان دوستی آناتول فرانس
 49. تحرک و پویایی در پرسناژهای بالزاک
 50. “رابطه میان شعر و فلسفه” در دیوان شعر “سرنوشت ها“ اثر آلفرد دووینی
 51. بررسی نوآوری های شعر آپولینر در دو کتاب «الکل» و «کالیگرام»
 52. فضایل اخلاقی در “زنبق دره” اثر بالزاک و “پرنسس دو کلو” اثرمادام دولافایت
 53. قهرمانی در پولیوکت اثرپییر کورنی و سرنوشت بشری اثرآندره مالرو
 54. بررسی ویژگی های قهرمان رمانتیک از خلال شاترتون اثر آلفرد دو وینی و هرنانی اثر ویکتور هوگو
 55. بررسی صور خیال در کتاب ْدر لابیرنتْ اثرآلن روب گری یه
 56. تحلیل شخصیت در مندو و چند داستان کوتاه دیگر اثر لو کلزیو
 57. اسطوره و نماد در شازده کوچولو اثر سنت اگزوپری
 58. بررسی چهره های مختلف آندرماک
 59. بررسی دو مقوله سکوت و صبر در سه اثر مارگریت دوراس (درد, مدراتوکانتبیل و شیدایی لل واشتاین)
 60. دنیاگرایی و خردورزی از خلال دو اثر آهنگ روستایی و در تنگ از آندره ژید
 61. مطالعه پرسناژ اورست
 62. نقش پول در غنیمت و خوشبختی زنان اثر امیل زولا
 63. مفهوم تنهایی در بیگانه اثر کامو و تهوع اثر سارتر
 64. بررسی مفاهیم “گناه” و “بی گناهی” در دو نمایشنامه “در بسته” و “مگس ها” اثر ژان پل سارتر
 65. جنبه های آموزشی طنز در حکایت های لافونتن
 66. عوامل بحران معنوی ناشی از جنگ جهانی در دو اثر فرانسوا موریاک، “تزردسکرو” و “در چنبره افعی ها”
 67. برداشتی از مذهب نزد آنتوان دو سنت اگزوپری در دو کتاب “قلعه” و “دفترها”
 68. بازتاب تعهد و مبارزه در نوشتار آناتول فرانس در دو اثر جزیره پنگوئن ها و خدایان تشنه اند
 69. بررسى هنر چهره پردازى از خلال رمان هاى “پرنسس دوکلو” نوشته خانم دو لافایت و ”سرخ و سیاه” نوشته استاندال
 70. نقش گفتگو در ایجاد یا عدم ایجاد ارتباط در دو اثر آندره ژید و مارگریت دوراس “سمفونی روستایی” و “روزهای کامل زیر سایه درختان”
 71. جایگاه پدر در دو اثر بابا گوریو و اوژنی گرانده ی بالزاک
 72. بررسی چهار عنصر (آب، آتش، خاک و هوا) در رمان های “بیست هزار فرسنگ زیر دریا” و “سفر به اعماق زمین” نوشته ژول ورن
 73. بررسی نقش زنان در کتاب ژرمینال نوشته ی امیل زولا
 74. بررسی نقش تضاد در رمان کارگران دریا نوشته ی ویکتور هوگو
 75. واقعیت و تخیل در دو اثر کودکی و افلاک نما از ناتالی ساروت
 76. امید و همبستگی در کتاب طاعون اثر آلبر کامو
 77. تصویر ایران در “سه سال در آسیا” اثر کنت دوگوبینو و “به سوی اصفهان” اثر پیر لوتی
 78. جایگاه وجدان در رمان سقوط اثر آلبرکامو
 79. تحول و نسبیت مفهوم خوشبختی در دو اثر «درتنگ» و «ضد اخلاق» از آندره ژید
 80. ویژگی های زبان شعر ژاک پره ور در “گفتارها”
 81. مطالعه و بررسی شهر در رمان “در هزار تو” اثر آلن روب گری یه
 82. بازگشت به طبیعت در موندو و داستان های دیگر اثر لوکلزیو
 83. دو راهی تقدیر در پولیوکت و سینا اثر کورنی
 84. دوگانگی رفتار انسانی در شخصیت های دو اثر مولیر به نام های «دون ژوان» و «مردم گریز»
 85. بررسی فضای قرون وسطی در گوژپشت نتردام
 86. نیروهای مرموز در دو رمان کولین و روگن اثر ژان ژیونو
 87. دنیای خیالی بودلر در گل های رنج
 88. بررسی تطبیقی زندگی نامه شخصی روسو «اعترافات» و زندگی‌نامه شخصی استاندال «زندگی هانری برولار»
 89. مشاهده ی بیرونی و مشاهده ی درونی در طرف گرمانت و زمان بازیافته، دو جلد از “در جستجوی زمان از دست رفته” نوشته ی مارسل پروست
 90. بررسی آیین جوانمردی در شاهنامه رولان، پرواز شبانه و سرزمین انسان ها
 91. تصاویر بیگانه در ضد خاطرات مالرو
 92. ابعاد زمان و مکان در دگرگونی میشل بوتور
 93. بررسی تحول و دگرگونی زمان از خلال شاه میمیرد اثر اوژن یونسکو و در انتظار گود و اثر ساموئل بکت

رشته زبان فرانسه - ژورنال ها - اهمیت رفرنس دهی در تحقیق