ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی:

 • بررسی و تحلیل واقع گرایی و نمادگرایی در ادبیات منظوم دفاع مقدس
 • تحقیق و بررسی جنبه‌های ادبی و عرفانی در دیوان امیر خسرو دهلوی
 • مقایسه بین جلال‌الدین محمد مولوی دویلیام بلیک از نظر عرفانی و ادبی
 • بررسی و تحلیل زبانشناختی شعر نیما با تاکید بر نظریه مکتب فرمالیسم
 • بررسی جنبه‌های زیبایی شناختی شعر کلیم کاشانی (بر اساس غزل)
 • منطقه بلخ در متون ادب فارسی با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی
 • سیمای جامعه در اشعار شاعران آذربایجان (قطران تبریزی، مجیرالدین بیلقانی، فلکی شروانی، خاقانی و نظامی)
 • تحلیل و مقایسه درون مایه در شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد
 • مضامین اخلاقی در اشعار شاعران دوره مغول
 • نکوهش شاهان در شاهنامه فردوسی
 • شاعران پارسی گوی شیعه تا اواخر قرن هفتم
 • نقد و بررسی طنز، هجو و هزل از مشروطه تا ...
 • بررسی مجالس المومنین، بررسی نظریات قاضی نوراله شوشتری پیرامون شعرای فارسی زبان
 • بررسی نثر فارسی در دوره صفویه پیرامون سبک عراقی در شعر فارسی
 • مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز (جلداول) شمس‌الدین محمد لاهیجی متخلص به اسیری: مقدمه، تصحیح و تحشیه
 • نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی (با تاکید بر ده رمان برگزیده) بررسی سیر نقد رمان در ایران از سال ... تا ...
 • بازتاب مسایل اجتماعی در آثار منظوم سنایی
 • بررسی و تحلیل واژگان پایه در شعر کودک (پس از مشروطه)
 • مقایسه ضرب‌المثل‌های فارسی و یمنی
 • نقد هفت پیکر از دیدگاه زیبایی‌شناسی
 • نقد و بررسی منشات قائم مقام فراهانی
 • بررسی و نقد و پژوهش در آثار پارسی شاعران کرد عراق
 • مقایسه حماسه‌سرایی در ایران و هند با تکیه بر شاهنامه و مهابهاراتا
 • بررسی تطبیقی اسطوره سیاوش و آدونیس در متون تاریخی و ادبی
 • مقایسه و نقد آثار مقلدان گلستان سعدی با تاکید بر این آثار (روضه خلد، بهارستان، پریشان، منشات و ملستان)
 • انسان در شعر شاملو و سپهری
 • بررسی و تحلیل تصاویر و مضامین مربوط به مسایل نفت در ادبیات داستانی ایران (از نهضت ملی شدن صنعت نفت تا ...)
 • بازنویسی و مقدمه (نقد و تحلیل) دیوان خزینه الجواهر نواب میر گل محمدخان (زیب) مگسی
 • بررسی نوآوری های فرهنگ نویسی شبه قاره در واژه‌نامه‌های فارسی و مقایسه آن با فرهنگ نویسی در ایران
 • سیر تحول درون مایه‌های اجتماعی در شعر معاصر ایران با تاکید بر شعر ملک الشعرای بهار، پروین اعتصامی، نیمایوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو
 • مناسبات نسل‌ها در رمان معاصر (با تکیه بر پنج رمان سمفونی مردگان، نقش پنهان، نیمه غایب، اسفار کاتبان، عادت می‌کنیم)
 • بررسی و تصحیح انتقادی محتوای “مناقب الاصفیاء” شاه شعیب فردوسی
 • بررسی و طبقه‌بندی قابلیت های نمایشی ادبیات کلاسیک فارسی با تاکید بر پنج اثر کلیله و دمنه، گلستان سعدی،دفتر اول مثنوی مولوی، رساله الطیر ابن سینا (ترجمه شیخ اشراق)، لطایف طوایف
 • مدح نبوی در شعر حسان بن ثابت و خاقانی شروانی
 • معرفی، تحلیل و طبقه‌بندی مقالات حافظ پژوهی از سال ... تا ...
 • نقد روانشناختی آثار بهرام صادقی با تکیه بر نظریه‌ی یونگ
 • بررسی تطبیقی شعر میهنی معاصر عربی (مصر و لبنان) و فارسی از نیمه دوم قرن ۱۹.م (۱۳ه.ق) تا آغاز جنگ جهانی دوم
 • بررسی بازنویسی متون ادب کهن فارسی برای کودکان در دهه هفتاد (برای گروه سنی ب و چ بر اساس فهرست شورای کتاب کودک)
 • تحلیل تاثیر مثنوی مولوی و طریقت مولویه بر ادبیات کلاسیک بوسنی
 • مقایسه انتقادی قصاید محمدتقی (بهار) و خلیل‌الله (خلیلی)
 • بررسی و نقد آثار سعید نفیسی (با تکیه بر پانزده اثر تصحیح شده)
 • رودکی پژوهی در آیینه مقالات فارسی
 • ذهن و امور ذهنی در روش‌های سلوکی مولانا در مثنوی
 • مقایسه‌ی انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ
 • بررسی انتقادی و تحلیل محتوای رساله منورالقلوب عبدالرحمن اسفراینی
 • بررسی مقایسه‌ای نقد ادبی معاصر فارسی و عربی (با تکیه بر آثار انتقادی عبدالحسین زرین‌کوب، محمدرضا شفیعی کدکنی، احمد امین، سید قطب، محمد مندور و احسان عباس)
 • تحلیل شخصیت زن در رمان های سووشون اثر سیمین دانشور و چالی قوشو اثر رشاد نوری گونتکین
 • بررسی جلوه‌های نمادپردازی در ادبیات داستانی معاصر فارسی از ۱۳۳۲ تا ۱۳۸۴ با تاکید بر برجسته‌ترین آثار از مشهورترین نویسندگان این دوره
 • تاثیر زبان و ادب فارسی بر زبان و ادب قرقیزی
 • بررسی و نقد و تحلیل سبکی خاطرات آزادگان دفاع مقدس
 • بررسی نقش ارجاع و انسجام واژگانی در محور عمودی شعر (با تاکید بر قصاید خاقانی)
 • بررسی هویت ایرانی در رمان‌های ایرانی (با تکیه بر رمان‌های: نون ‌و القلم، تنگسیر، سووشون و باغ بلور)
 • گل و کوزه گر: اصالت شعر خیام
 • تصحیح، بررسی و نقد تذکره عرفات العاشقین و عرصات العارفین (شرح احوال و آثار یکصد تن از شاعران)
 • نقد و تحقیق در منشات خاقانی شروانی
 • سیر علم بدیع در ادب فارسی (از آغاز تا کنون)
 • تصحیح انتقادی تذکره خلاصه الاشعار و زبده الافکار از تقی الدین کاشانی همراه با مقدمه و توضیحات
 • متناقض نمایی در غزل های مولوی
 • تصحیح و نقد و بررسی کتاب نفایس الفنون فی عرائس العیون (تالیف شمس‌الدین محمدبن محمود آملی م.ح.هـ.ق)
 • بررسی و شرح مشکلات حدیقه سنائی
 • مفاخره و تحول آن در شعر فارسی از آغاز تا حافظ (قرن هشتم)
 • جلوه‌های کلامی در آثار مولوی
 • تحلیل سیر انتقادهای سیاسی و اجتماعی در شعر فارسی از آغاز تا نیمه اول قرن هفتم هجری
 • صورخیال در دیوان عطارنیشابوری
 • مناظره در شعر فارسی از آغاز تا پروین اعتصامی
 • تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم
 • شیوه‌های بیان مسایل اخلاقی در ده اثر ادب فارسی‌ها قرن هفتم
 • تاثیر دقایق و لطایف بلاغی قرآن کریم در ادب فارسی (آثار حکیم سنائی، سعدی، حافظ)
 • تحلیل جلوه‌های طبیعت در مثنوی های عرفانی سنائی، عطار و مولوی
 • ویژگی های شعر زنان و تفاوت آن با شعر مردان (در شعر معاصر)
 • بررسی خصوصیات سبکی آثار غنایی نظامی
 • تحقیق و بررسی مثنوی های امیر خسرو دهلوی ( مطلع الانوار، شیرین و خسرو و مجنون و لیلی)
 • توصیف پدیدارهای روانی در مثنوی مولوی
 • نقد و بررسی مقابله‌ای احوال و اشعار رودکی و بشار
 • نقد و بررسی آثار داستانی ابراهیم گلستان
 • تحلیل دیدگاه ها و نقد تحقیقات در حوزه شاهنامه‌شناسی (از سال ... تا ... هـ.ش)
 • بررسی مقایسه‌ای عناصر مدنی در شعر رودکی، انوری و خاقانی
 • نقد و بررسی آثار هوشنگ گلشیری
 • بررسی ساختار داستان های حیوانات در ادبیات کودکان از سال ... تا پایان جنگ در گروه سنی ب و ج
 • بررسی مقاله‌های دکتر عبدالحسین زرین کوب درباره شعر و شاعران
 • تاثیر انقلاب اسلامی در تبیین نقش زن در ادبیات داستانی بانوان و مقایسه آن با دوران پیش از انقلاب اسلامی
 • ویژگی های سبک غزلیات سعدی
 • بررسی واقعگرایی درآثار داستانی جلال آل احمد و غلامحسین ساعدی
 • منظومه‌سرایی فارسی از دوره مشروطه تا ... ش
 • تحلیل سیر تذکره‌ها و تاریخ ادبیات های فارسی در ایران از ... هـ.ش (مشروطه) تا ... هـ.ش

ویراستاری مقالات فارسی - رشته زبان و ادبیات کردی - رشته زبان شناسی