ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبانشناسی:
 1. مقایسه حروف اضافه مکانی در فارسی و انگلیسی بر اساس زبانشناسی شناختی
 2. مقایسه تطبیقی فرآیند های ساخت واژه بین مطالعات دانشمندان اسلامی و جدید
 3. توصیف فرآیند واژه سازی موقتی (بافتی) در زبان فارسی
 4. توصیف ساختمان دستوری زبان ترکمنی (براساس نظریه مقوله و میزان)
 5. ترجمه و تحشیه دو بخش پایانی کتاب «زبانشناسی» نوشته دی.جی.ناپولی
 6. تحلیل جامعه شناختی از سبک های گفتار در فارسی معاصر
 7. مقایسه ی زبان گفتار و زبان نوشتار معاصر فارسی در چهار چوب واج شناسی
 8. بررسی راهکارهای موافقت و مخالفت در گفتگوهای زبان فارسی و مقایسه آن با یافته های زبان انگلیسی
 9. بررسی نمود جنسیت پنهان در مثنوی مولوی
 10. بررسی مقابله ای سطوح مختلف زبانی بین گویش کرمانجی و فارسی معیار
 11. قوم نگاری سخنرانی های مذهبی فارسی
 12. توصیف زبانشناختی گونه جاهلی زبان فارسی در فیلم ها و برنامه های رادیو و تلویزیون (و مقایسه آن با فارسی معیار)
 13. بررسی ساخت نحوی گویش «وزوان»
 14. توصیف زبانشناسی گویش کاشان
 15. بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به کودکان دو زبانه ترک
 16. بررسی گویش میمه
 17. توصیف ساختمان گویش کوهپایه
 18. واژه نامه تخصصی دوزبانه زبانشناسی رایانه ای
 19. بررسی تحولات دستورشناسی زبان فارسی
 20. توصیف زبانشناختی لهجه بوشهری
 21. بررسی و توصیف زبانشناختی گویش بهبهانی
 22. بررسی واژه ها و اصطلاحات لهجه شیرازی از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و تطبیقی
 23. توصیف زبانشناختی گویش کردی سنندجی
 24. توصیف گویش لری ممسنی
 25. بررسی زبانشناختی واژگان ادبیات داستانی با استفاده از ادبیات معاصر ایران
 26. توصیف زبانشناختی گویش لری خسرو شیرینی همراه با مقابله واژگانی کوتاهی با زبان های فارسی
 27. آماده سازی مواد متن درسی در زمینه دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گشتاری برای مقطع دبیرستان
 28. بررسی آماری واژه های دخیل نو وارد در کتاب های درسی آموزش و پرورش مقاطع ابتدایی، راهنمایی و علوم انسانی دبیرستان
 29. توصیف زبانشناختی گویش رفسنجانی
 30. توصیف زبانشناختی گویش منطقه جرقویه (گرگویی یا ولایتی)
 31. گردآوری و بررسی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پیشه های سنتی و صنایع دستی اصفهان
 32. بررسی با هم آیی های زنجیری در ترجمه انگلیسی به فارسی مبتنی بر نظریه عمومی زبانشناسی
 33. ارزیابی میزان تاثیر زبانشناسی در آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های استان مرکزی
 34. بررسی‌ و شناخت‌ صورت های‌ مؤدبانه دربعضی‌ از جوامع‌ عمده‌استان‌ فارس‌
 35. بررسی‌ متون‌ شعاری‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از دیدگاه‌ تحلیل‌ کلام‌
 36. بررسی ورود واژه از زبان ترکی به فارسی و عوامل زبان شناختی موثر در آن
 37. بررسی ویژگی های زبانشناختی و فرهنگی لهجه میبد
 38. بررسی عوامل فرهنگی جامعه شناختی کلام در زبان فارسی نوجوان
 39. بررسی مشکلات کودکان کرد زبان در یادگیری زبان فارسی
 40. بررسی زبانشناختی عناصر انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل کلام بر مبنای متون داستانی
 41. بررسی جنبه های نا مانوس زبان فارسی در فیلم های دوبله شده سیمای جمهوری اسلامی ایران
 42. توصیف زبانشناختی گویش بختیاری رایج در ایذه و حومه
 43. زبان ورزش: بررسی گفتمانی متون گفتاری گزارش های ورزشی به زبان فارسی
 44. واژنامه تخصصی توصیفی اصطلاحات گمرگی
 45. مقایسه نظام آوایی زبان های فارسی و فرانسه
 46. توصیف زبانشناختی گویش دهستان کوهستان
 47. بررسی و شناخت خطاهای املایی دانش آموزان ابتدایی (پسرانه) از دیدگاه آواشناسی
 48. یادگیری مقوله های کارکردی در زبان های فارسی و ارمنی توسط فراگیران آن زبان ها
 49. مقایسه متنی «پیرمرد و دریا» اثر ارنست همینگوی با ترجمه فارسی نجف دریا بندری: رهیافتی در تحلیل کلام
 50. نحو گویش مازندرانی (ساروی) در قالب نظریه اصول و پارامترهای چامسکی (۱۹۸۲ ،۱۹۸۶ ، ۱۹۹۲)
 51. توصیف زبان شناختی گویش ترکی بن
 52. توصیف زبان شناختی گویش لری (گونه دهلرانی)
 53. توصیف زبانشناختی گویش خراسانی (گونه بجستانی)
 54. ترجمه و تحشیه سه بخش آغازین کتاب «زبانشناختی»
 55. سازماندهی آغازگر در متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم
 56. سخن کاوی نقادانه از سر مقالات فارسی زبان بعد از جنگ تحمیلی
 57. واکاوی زبانشناختی مطایبه در زبان فارسی
 58. استعاره در زبان فارسی بر اساس زبان شناسی شناختی
 59. نقش بینامتنیت در تکوین و تفسیر بوف کور صادق هدایت
 60. بررسی ناگفته های گفتمان فارسی (مبتنی بر دو نمایشنامه فارسی معاصر)
 61. توصیف زبانشناختی گویش لکی (نورآبادی) و بررسی موقعیت دو زبانگونگی آن
 62. حرکت پرسش واژه در زبان فارسی در رویکرد زایشی
 63. بررسی جا به جایی معنایی در گفتار روز فارسی
 64. مطالعه ای بر مشخصه های گونه اصفهان و تاثیرقانون کم کوشی
 65. بررسی وام گیری فارسی معاصر از زبان انگلیسی بر اساس زبان شناسی اجتماعی
 66. بررسی فرآیند تبدیل در زبان فارسی
 67. نسبیت زبانی و ترجمه

رشته زبان شناسی - چیستی ترجمه - ژورنال ها