ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری:
 1. مطالعه و بررسی تاثیر آزاد سازی قیمت بلیط بر حمل و نقل هوایی و جا به جایی مسافر
 2. بررسی تاثیرات قیمت سوخت بر میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی و عمومی
 3. بررسی تاثیر استفاده از تجهیزات ایمنی در کاهش تصادفات
 4. بررسی وضعیت حمل و نقل هوایی و بهسازی فرودگاه های کشور
 5. مطالعه مزایا و معایب دوربرگردان های اجرا شده در شهر تهران
 6. تحلیل عامل سرعت در ایمنی راه ها با رویکرد فنی و اقتصادی
 7. بررس روش های مختلف مدل سازی روسازی راه
 8. بررسی نقش عوامل اقتصادی بر تصادفات
 9. بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه کنترل ترافیک و افزایش ایمنی
 10. نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در مانیتورینگ و کنترل وسایل نقلیه
 11. نقش سیستم های پیشرفته حمل ونقل هوشمند در مدیریت اخذ الکترونیکی عوارض در راه ها
 12. نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند در حمل و نقل جاده ای و کاهش تصادفات
 13. نقش سیستم های پیشرفته حمل هوشمند (ITS) در افزایش ایمنی و امنیت حمل و نقل ریلی
 14. نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در بهبود عملکرد و توسعه حمل و نقل عمومی
 15. استفاده از فناوری سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در عملکرد و مدیریت ایستگاه های راه آهن
 16. نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در مانیتورینگ و کنترل وسایل نقلیه و کاهش ترافیک
 17. نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند در مدیریت اخذ الکترونیکی عوارض در راه ها و کاهش ترافیک
 18. بررسی عوامل موثر بر تصادفات و راه کارهای کاهش آن (مطالعه موردی محور ...)
 19. بررسی عوامل تصادفات عابران پیاده و راه کارهای کاهش آن (مطالعه موردی شهر )
 20. ارزیابی عملکرد احداث مسیرهای اتوبوس BRT و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد آن ها ( مطالعه موردی)
 21. ارزیابی اثرات طرح زوج و فرد بر کاهش ترافیک و ارائه راه کارهایی جهت بهبود ترافیک
 22. ارائه الگوی مدیریت ترافیک در بافت تاریخی شهر تهران
 23. بررسی موانع توسعه پیاده روی به عنوان یک ابزار حمل و نقل در تهران
 24. بررسی وضعیت نرخ تاکسی بر حمل و نقل عمومی و ارائه مدلی جهت تعیین نرخ مناسب
 25. ارزیابی مسیرهای ویژه دوچرخه و راه کارهای گسترش آن
 26. بررسی رضایت مندی شهروندان از عملکرد تاکسیرانی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد آن
 27. مطالعه احداث پایانه های محلی جهت حمل و نقل عمومی در کلان شهرها
 28. ارائه راه کارهایی جهت افزایش عمر مفید روسازی معابر شهر تهران
 29. بررسی وضعیت نگهداری تاسیسات جانبی راه ها و ارائه راه کاری جهت بهبود وضعیت فعلی
 30. تعیین مدل هزینه آسیب به راه و تجهیزات جاده ای در تصادفات
 31. بررسی تاثیر تحریم ها بر حمل و نقل ریلی
 32. بررسی تاثیر تحریم ها بر حمل و نقل هوایی
 33. بررسی تاثیر تحریم ها بر حمل و نقل بار و ترانزیت کالا
 34. بررسی نقش سیستم های هوشمند در کاهش ترافیک کلان شهرها
 35. بررسی نقش سیستم های هوشمند در حمل و نقل مسافر در راه های کشور
 36. بررسی نقش سیستم های هوشمند در حمل و نقل کالا در راه های کشور
 37. نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در افزایش ایمنی و امنیت راه و ترابری
 38. نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در بهبود عملکرد و توسعه حمل و نقل عمومی
 39. استفاده از فناوری سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) درعملکرد و مدیریت پارکینگ های هوشمند
 40. بررسی نقش حمل و نقل ریلی بر جا به جایی مسافر و کالا در ایران
 41. بررسی اثر قیمت سوخت بر ترافیک و حمل و نقل عمومی
 42. بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه کنترل ترافیک و افزایش ایمنی
 43. بررسی عوامل موثر بر کاهش سرعت جریان در آزاد راه ها
 44. بررسی کاربردهای مواد کامپوزیت در روسازی های آسفالتی و مدل سازی آن ها
 45. بررسی تاثیرات مواد پلیمیری بر خواص روسازی های راه
 46. بررسی وضعیت حمل و نقل روستایی در کشور و راه های بهسازی آن
 47. بررسی تاثیرات استفاده از گاز طبیعی فشرده به جای سوخت بر حمل و نقل جاده ای
 48. بررسی تاثیرات قیمت سوخت بر ترافیک و حمل و نقل درون شهری
 49. بررسی وضعیت روسازی در تونل ها و بهینه سازی آن (مطالعه موردی )
 50. بررسی مسیرهای حمل و نقل عمومی و بهینه سازی آن (مطالعه موردی شهر )
 51. بررسی عوامل موثر بر تصادفات برون شهری و راه کارهای کاهش آن (مطالعه موردی )
 52. بررسی نقش عوامل انسانی در تصادفات و راه کارهای کاهش آن
 53. بررسی نقش عوامل محیطی و جاده در تصادفات و راه کارهای کاهش آن
 54. بررسی نقش وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای و راه کار های کاهش آن
 55. بررسی عوامل موثر بر توزیع بهینه ترافیک
 56. بررسی و تحلیل وضعیت روسازی راه های کشور
 57. بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر حمل و نقل جاده ای
 58. بررسی و تعیین عوارض مناسب جهت آزاد راه ها
 59. بررسی اثرات قیمت سوخت بر ترافیک راه ها
 60. بررسی تاثیر تحریم ها بر صنعت حمل و نقل جاده ای
 61. بررسی تاثیر کلاه ایمنی بر تصادفات و علل عدم استفاده موتور سواران
 62. بررسی تاثیر استفاده از موتورهای برقی برحمل و نقل و کاهش آلودگی هوا
 63. بررسی تاثیر استفاده از سیستم car sharing در کلان شهرها و کاهش ترافیک
سایتیشن بالا - سایت الزویر و یا امرالد - رشته مهندسی عمران