• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری:

 • مطالعه و بررسی تاثیر آزاد سازی قیمت بلیط بر حمل و نقل هوایی و جا به جایی مسافر
 • بررسی تاثیرات قیمت سوخت بر میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی و عمومی
 • بررسی تاثیر استفاده از تجهیزات ایمنی در کاهش تصادفات
 • بررسی وضعیت حمل و نقل هوایی و بهسازی فرودگاه های کشور
 • مطالعه مزایا و معایب دوربرگردان های اجرا شده در شهر تهران
 • تحلیل عامل سرعت در ایمنی راه ها با رویکرد فنی و اقتصادی
 • بررس روش های مختلف مدل سازی روسازی راه
 • بررسی نقش عوامل اقتصادی بر تصادفات
 • بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه کنترل ترافیک و افزایش ایمنی
 • نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در مانیتورینگ و کنترل وسایل نقلیه
 • نقش سیستم های پیشرفته حمل ونقل هوشمند در مدیریت اخذ الکترونیکی عوارض در راه ها
 • نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند در حمل و نقل جاده ای و کاهش تصادفات
 • نقش سیستم های پیشرفته حمل هوشمند (ITS) در افزایش ایمنی و امنیت حمل و نقل ریلی
 • نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در بهبود عملکرد و توسعه حمل و نقل عمومی
 • استفاده از فناوری سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در عملکرد و مدیریت ایستگاه های راه آهن
 • نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در مانیتورینگ و کنترل وسایل نقلیه و کاهش ترافیک
 • نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند در مدیریت اخذ الکترونیکی عوارض در راه ها و کاهش ترافیک
 • بررسی عوامل موثر بر تصادفات و راه کارهای کاهش آن (مطالعه موردی محور ...)
 • بررسی عوامل تصادفات عابران پیاده و راه کارهای کاهش آن (مطالعه موردی شهر )
 • ارزیابی عملکرد احداث مسیرهای اتوبوس BRT و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد آن ها ( مطالعه موردی)
 • ارزیابی اثرات طرح زوج و فرد بر کاهش ترافیک و ارائه راه کارهایی جهت بهبود ترافیک
 • ارائه الگوی مدیریت ترافیک در بافت تاریخی شهر تهران
 • بررسی موانع توسعه پیاده روی به عنوان یک ابزار حمل و نقل در تهران
 • بررسی وضعیت نرخ تاکسی بر حمل و نقل عمومی و ارائه مدلی جهت تعیین نرخ مناسب
 • ارزیابی مسیرهای ویژه دوچرخه و راه کارهای گسترش آن
 • بررسی رضایت مندی شهروندان از عملکرد تاکسیرانی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد آن
 • مطالعه احداث پایانه های محلی جهت حمل و نقل عمومی در کلان شهرها
 • ارائه راه کارهایی جهت افزایش عمر مفید روسازی معابر شهر تهران
 • بررسی وضعیت نگهداری تاسیسات جانبی راه ها و ارائه راه کاری جهت بهبود وضعیت فعلی
 • تعیین مدل هزینه آسیب به راه و تجهیزات جاده ای در تصادفات
 • بررسی تاثیر تحریم ها بر حمل و نقل ریلی
 • بررسی تاثیر تحریم ها بر حمل و نقل هوایی
 • بررسی تاثیر تحریم ها بر حمل و نقل بار و ترانزیت کالا
 • بررسی نقش سیستم های هوشمند در کاهش ترافیک کلان شهرها
 • بررسی نقش سیستم های هوشمند در حمل و نقل مسافر در راه های کشور
 • بررسی نقش سیستم های هوشمند در حمل و نقل کالا در راه های کشور
 • نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در افزایش ایمنی و امنیت راه و ترابری
 • نقش سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) در بهبود عملکرد و توسعه حمل و نقل عمومی
 • استفاده از فناوری سیستم های پیشرفته حمل و نقل هوشمند (ITS) درعملکرد و مدیریت پارکینگ های هوشمند
 • بررسی نقش حمل و نقل ریلی بر جا به جایی مسافر و کالا در ایران
 • بررسی اثر قیمت سوخت بر ترافیک و حمل و نقل عمومی
 • بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه کنترل ترافیک و افزایش ایمنی
 • بررسی عوامل موثر بر کاهش سرعت جریان در آزاد راه ها
 • بررسی کاربردهای مواد کامپوزیت در روسازی های آسفالتی و مدل سازی آن ها
 • بررسی تاثیرات مواد پلیمیری بر خواص روسازی های راه
 • بررسی وضعیت حمل و نقل روستایی در کشور و راه های بهسازی آن
 • بررسی تاثیرات استفاده از گاز طبیعی فشرده به جای سوخت بر حمل و نقل جاده ای
 • بررسی تاثیرات قیمت سوخت بر ترافیک و حمل و نقل درون شهری
 • بررسی وضعیت روسازی در تونل ها و بهینه سازی آن (مطالعه موردی )
 • بررسی مسیرهای حمل و نقل عمومی و بهینه سازی آن (مطالعه موردی شهر )
 • بررسی عوامل موثر بر تصادفات برون شهری و راه کارهای کاهش آن (مطالعه موردی )
 • بررسی نقش عوامل انسانی در تصادفات و راه کارهای کاهش آن
 • بررسی نقش عوامل محیطی و جاده در تصادفات و راه کارهای کاهش آن
 • بررسی نقش وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای و راه کار های کاهش آن
 • بررسی عوامل موثر بر توزیع بهینه ترافیک
 • بررسی و تحلیل وضعیت روسازی راه های کشور
 • بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر حمل و نقل جاده ای
 • بررسی و تعیین عوارض مناسب جهت آزاد راه ها
 • بررسی اثرات قیمت سوخت بر ترافیک راه ها
 • بررسی تاثیر تحریم ها بر صنعت حمل و نقل جاده ای
 • بررسی تاثیر کلاه ایمنی بر تصادفات و علل عدم استفاده موتور سواران
 • بررسی تاثیر استفاده از موتورهای برقی برحمل و نقل و کاهش آلودگی هوا
 • بررسی تاثیر استفاده از سیستم car sharing در کلان شهرها و کاهش ترافیک