امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 1. طراحی و ساخت سیستم تعلیق الکترواستاتیک
 2. کاربرد نانولوله‌های کربنی در طراحی خازن‌ها و تشدیدگرهای قابل تنظیم با استفاده از تحریک الکترواستاتیک
 3. ارتقاء عملکرد یاتاقان مغناطیسی برای کار در دور RPM 3000
 4. ارائه روشی جدید برای بهینه سازی شکل روتور و استاتور در موتورهای الکتریکی آهنربای دایم
 5. طراحی ربات توانبخشی عضو بالا تنه
 6. طراحی، ساخت و کنترل سیستم نمایش لمسی با کاربرد ویژه در سیستم کنترل لودینگ شبیه ساز پرواز
 7. طراحی کنترل کننده با قابلیت تحمل پذیری خطا در سیستم‌های گسسته پیشامد
 8. طراحی، ساخت و ارزیابی نمونه آزمایشگاهی سامانه کنترل ارتعاشات صندلی تراکتور
 9. مدل‌سازی یکپارچه‌ی سیستم های مکاترونیکی با استفاده از روش گراف‌خطی
 10. تعقیب اتوماتیک هدف توسط بالگرد چهار ملخه بدون سرنشین
 11. دینامیک و کنترل یک ربات زیرآبی با بازو
 12. تحلیل فضای کاری و ‎تکینگی‌های ربات‌های موازی پنج درجه آزادی متقارن با محرکه‌های خطی
 13. کنترل مفصل انعطاف پذیر مبتنی بر روش های کلاسیک- هوشمند و ضد کنترل آشوب
 14. طراحی سیستم کنترل هوشمند برای فرآیند سبقت‌گیری خودرو با در نظر گرفتن اثرات ریزساختار رفتار راننده و خودرو
 15. طراحی و پیاده سازی فیلتر فرسایش برای کنترل حرکت شبیه ساز رانندگی سه درجه آزادی آساران
 16. طراحی، ساخت و کنترل ربات کابلی موازی
 17. طراحی مسیر برای بازوی متحرک غیرهولونومیک با استفاده از الگوریتم ایمنی بدن انسان
 18. طراحی کنترلر شبکه ویولتی برای بازوی مکانیکی متحرک
 19. طراحی مسیر برای بازوی متحرک غیرهولونومیک با استفاده از الگوریتم ایمنی بدن انسان
 20. طراحی قطب نمای دیجیتال و سیستم جهت یابی به کمک خاصیت مغناطیسی
 21. طراحی، ساخت و کنترل هوشمند ربات نقاش مترینگ
 22. طراحی و ساخت یک ربات مین یاب با قابلیت کنترل از راه دور
 23. شبیه سازی دینامیک طولی خودرو با سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیک
 24. عیب یابی و تعیین خطا در توربین گازی بر پایه مدل با استفاده از سیستم نئوروفازی
 25. بررسی مدل تحلیلی یک مولد ارتعاشی پیزو الکتریکی
 26. استخراج و حل معادلات دینامیک ربات متحرک در زمین ناهموارو شبیه سازی حرکت آن در متلب
 27. تشخیص و جداسازی خطا در ربات اسکربت
 1. - Automatic wind mill blade pitch controlling system.
 2. - Automatic Vegetable (or) Lemon Cutting machine.
 3. - Fabrication of Automatic Vehicle Over speed controlling system for School Zone.
 4. - Remote controlled air craft (Flying Model).
 5. - GPS based vehicle root tracking system.
 6. - Fabrication of Microcontroller Based Self centering Fou jaw Chuck.
 7. - Fabrication of Automatic temperature controller with cooling system.
 8. - Remote controlled material handling motorized crane.
 9. - GPS based blind people path announcement system.
 10. - Button operated electro-magnetic gear shifting system for two wheeler.
 11. - Automatic sensor based wall painting robot.
 12. - Auto indexing gear cutting attachment for pneumatic shaping Machine.
 13. - Automatic accident avoiding system for machines.
 14. - GSM Based two wheeler security system.
 15. - Electronic assisted hydraulic braking system.
 16. - Two Wheeler Automation with security System.
 17. - SMS based automatic pneumatic punching machine.
 18. - Automatic hand break release.
 19. - Fabrication of Queries controlling system for two wheeler.
 20. - Automatic Pneumatic Grinding Machine.
 21. - Fabrication of Unaided Guided Vehicle (UGV).
 22. - Automatic Power Saving Conveyor for Industrial Application.
 23. - Automatic Visitor Guided with Material Handling Vehicle.
 24. - Automatic Break Failure and Engine over Heating Indication.
 25. - Sensor Based Material loading/unloading system for different section.
 26. - Automatic rotating table with sequence operating machine.
 27. - SMS based Automatic two wheeler locking system.
 28. - Digital locking (Fuel, ignition, side lock) system (Password) for Two wheeler.
 29. - Over speed indication and Automatic accident Avoiding System for four wheeler.
 30. - Fabrication of sub marine (Model).
 31. - Auto head-lamp Alignment system for automobile.
 32. - Railways accident Avoiding System – (Level crossing and Fire Alarm).
 33. - Fabrication of Automatic Magnetic Accident preventer for Train.
 34. - SMS based automatic drilling machine.
 35. - Car or Bus reverse Operation Navigation System by using IR Rays.
 36. - Fabrication of Solar automatic cell phone charger with pay system.
 37. - Fabrication of Automatic car overtaking system.
 38. - CNC Pick and place sequence operated Robot.
 39. - Remote controlled boiler flame on/off with flame adjustment system.
 40. - Material Dimensions Analyzing Robot.
 41. - CNC pneumatic Auto feed punching Machine.
 42. - PC based Automatic sheet cutting Machine.
 43. - Sensor Based Inspection Conveyor.
 44. - Remote controlled Video Analyzing pick and place Robot.
 45. - Cell Phone Controlled Video Analyzing Robot.
 46. - Automatic Vehicle Accident Information System.
 47. - Automatic Dam shutter controlling system.
 48. - Automatic Paint Spaying Equipment.
 49. - Remote controlled Bomb detecting robot.
 50. - Fabrication of Intelligent Braking System (IBS).
 51. - Fabrication of Emergency Braking System (EBS).
 52. - Fabrication of Anti-lock Braking System (ABS).
 53. - Fabrication of Automatic Electro hydraulic Jack.
 54. - Automatic Pneumatic stand for two wheeler
 55. - Automatic Bottle Washing Machine.
 56. - SMS controlled pick and place robot.
 57. - Aero plane Controlling System (Flying Model).
 58. - Automatic drunken drive avoiding system for automobile.
 59. - Intelligent active Suspension system for two wheeler.
 60. - Automatic Packing control Machine for Industrial Application.
 61. - Automatic Double Axis Welding Machine.
 62. - Automatic Pneumatic Paper cup folding Machine.
 63. - Automatic Wheel chair cum bed.
 64. - Automatic Sky Car parking System.
 65. - Automatic Pneumatic Reciprocating Water Pumping System.
 66. - SMS controlled Material handling robot.
 67. - Remote controlled Vacuum Cleaning Robot.
 68. - Automatic Scrap Collecting Vehicle.
 69. - Automatic Fire fighting cum material handling vehicle.
 70. - Sensor Based Automatic paint marking machine for sprocket Industries.
 71. - Automatic railway track crack detecting Vehicle.
 72. - Remote controlled tilting Wheel chair.
 73. - Automatic Three axis hydraulic modern Trailer.
 74. - SMS based Pick and place Robot.
 75. - Automatic Spring End Grinding Machine.
 76. - Automatic Pneumatic vice and jack.
 77. - Fabrication of Automatic typical Pipe Cutting Machine.
 78. - SMS controlled automatic pneumatic ramming machine.
 79. - Fabrication of Automatic cold chamber Die Casting Machine.
 80. - Design & Fabrication of Conveyor Automation.
 81. - Automatic Car Parking System for apartment Building.
 82. - Intelligent active Suspension system for two wheeler.
 83. - Automatic Packing control Machine for Industrial Application.
 84. - Automatic Double Axis Welding Machine.
 85. - Automatic Pneumatic Paper cup folding Machine.
 86. - Automatic Pneumatic Reciprocating Water Pumping System.
 87. - Automatic Visitor Guided with Material Handling Vehicle.
 88. - Automatic Vegetable (or) Lemon Cutting machine.
 89. - Automatic accident avoiding system for machines.
 90. - Two Wheeler Automation with security System.
 91. - Fabrication of Unaided Guided Vehicle (UGV).
 92. - Sensor Operated Paper Counting Machine.
 93. - Fabrication of Vacuum conveyor for Industrial Application.
 94. - Sensor Based Automatic steering control system for Automobile.
 95. - Automatic Pneumatic Jack for four wheeler.
 96. - Digital locking system for material handling vehicle for industrial application.
 97. - Automatic shock absorption system for automobile.
 98. - Automatic Spray Painting System for Industrial Application.
 99. - Fabrication of Electronic Hack Saw Machine.
 100. - Fabrication of automatic electro-magnetic Clutch.
 101. - Sensor Operated Automatic vehicle accident prevention system.
 102. - Electro Hydraulic System for Automation in Vehicle.
 103. - D & F of Pneumatic Auto feed Drilling Machine.
 104. - Automatic Steering alignment system.
 105. - D & F of Automatic Multi-Machine Lubrication System.
 106. - Fabrication of Car Automation.
رشته مهندسی مکاترونیک - فرنس نویسی - هدف اصلی نگارش پایان نامه