ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته تجارت الکترونیک:
 1. نقش بازاریابی درون سازمانی در بهبود و توسعه سازمان هایی با تکنولوژی برتر (مورد: سازمان انرژی اتمی)
 2. بررسی تاثیر اخبار بر قیمت نفت، رویکرد متن کاوی
 3. مدل فرایند بین  المللی شدن (مورد کاوی: شرکت های صادراتی سیم و کابل ایران)
 4. تمام چکیده های تجارت الکترونیک
 5. سنجش میزان بلوغ سیستم های هوش تجاری در صنعت بانکداری ایران
 6. نگرش کارکنان بانک ها نسبت به پیاده سازی بانکداری الکترونیک (بررسی تطبیقی بین بانک های دولتی و خصوصی)
 7. ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر خرید اینترنتی در ایران و اولویت بندی آن ها
 8. بررسی نحوه تاثیرگذاری ابعاد مختلف مدل گزون روز بر رضایت مشتری در خدمات هتل داری استان تهران
 9. مدلی برای حضور موفق شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در بازارهای بین المللی
 10. تمایل به کارگیری سیستم های رزرو صندلی ترک مسافران هوایی ایران
 11. استراتژی قیمت گذاری خدمات هتل داری در ایران (هتل استقلال تهران)
 12. آمادگی پذیرش سلف سرویس مبتنی بر فناوری، مطالعه موردی در خصوص ارائه سرویس پذیرش خودکار مسافر در فرودگاه برای صنعت هوایی ایران
 13. سازگاری تجارت الکترونیک و عوامل موفقیت آن در بنگاه های کوچگ و متوسط در ایران
 14. توسعه محصولات جدید بر پایه مدیریت دانش مشتری
 15. تغییرات الگوهای رفتار مشتری با رویکردی بر اساس داده کاوی
 16. تعیین عوامل موفقیت ایجاد و توسعه پارک های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایران
 17. اثر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری
 18. رضایت مشتری در کیفیت خدمات در جزوه فروشی های اینترنتی
 19. مدل ارزش دوره عمر مشتری در صنعت بانکداری ایران

رساله دکتری - مقاله بیس - Affiliation