امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری حقوق خانواده و زنان

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق خانواده و زنان
 1. بررسی جامع لایحه ی حمایت از خانواده در ایران (مقررات کیفری، ماده ی ۲۳، مسئله مهریه و ...)
 2. تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
 3. مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
 4. مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
 5. ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
 6. رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
 7. بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدگاه فقه و حقوق
 8. بررسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان و خلاهای قانونی
 9. بررسی جامع حقوق اقتصادی زن در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
 10. بررسی جامع حقوق و تکالیف زنان در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
 11. بررسی تطبیقی حقوق زن در ایران و جهان
 12. بررسی حقوقی و مطالعه جرم شناختی بزه کودک آزاری

SCOPUS - ELSEVIER - EMRALD