ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری حقوق خصوصی

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق خصوصی
 1. بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشیو الکترونیک اسناد هویتی
 2. هویت الکترونیک و نقش آن در ارائه خدمات
 3. بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران
 4. تبیین حقوق توسعه و رقابت در نظام حقوقی ایران
 5. مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلیس
 6. بررسی وضعیت حقوقی گروه های پناهندگان و نسل اول و دوم از نظر ادعای تابعیت
 7. بررسی ثبت بین المللی اختراعات از بعد حقوقی
 8. اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی
 9. اختلافات حقوقی در قراردادهای ساختمانی و روش های مرتفع نمودن آن ها
 10. بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری
 11. علل و عوامل موثر بر ثبت وقایع حیاتی خارج از مهلت قانونی
 12. ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک
 13. بررسی تطبیقی شیوه های تفسیر قرارداد، ایران و فرانسه
 14. اسناد براتی در نظریه های مختلف حقوقی
 15. ابعاد حقوقی مقابله با دخانیات و مواد مخدر
 16. نظریه تبعیت در اعمال حقوقی
 17. قراردادهای الکترونیک
 18. بررسی تطبیقی تعقیب دعوای عمومی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 19. مطالعه تطبیقی اصل حسن نیت در دوره ی پیش قراردادی
 20. بررسی اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی
 21. مطالعه رهن دین در نظام حقوقی ایران
 22. بررسی تطبیقی مراجع صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 23. نقش ثبت احوال و کارت هوشمند ملی در تحقق دولت الکترونیک
 24. بررسی علل دیر ثبتی وقایع ولادت و وفات و ارائه راهکارها
 25. بررسی حکم غیابی، چالش ها
 26. خسارات ناشی از صدمات بدنی و شیوه های جبران آن ها در حقوق مسئولیت مدنی ایران
 27. مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
 28. مطالعه آثار و مزایایی الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
 29. اعتبار و استناد به صدای ضبط شده
 30. مطالعه ای پیرامون حقوق حق العمل کاری
 31. شناسایی موانع الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
 32. حمایت از امنیت شهود در فرایند دادرسی کیفری
 33. خیارات در قراردادهای الکترونیکی
 34. بررسی نقش قضات در اطاله دادرسی
 35. مطالعه تاثیرات دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات ثبتی
 36. مطالعه ای پیرامون اهدای جنین و ابعاد حقوقی آن
 37. مطالعه حقوق کودک و نقش ثبت احوال در احقاق آن
 38. مطالعه حریم خصوصی در ارتباطات و خدمات الکترونیک ثبت احوال
 39. چگونگی حفظ اطلاعات شهروندان در شبکه الکترونیک خدمات ثبت احوال
 40. سند شناسی و بررسی ساختار و محتوای اسناد هویتی
 41. شناسایی جنبه های مختلف طلاق و علل و عوامل موثر بر آن
 42. تحلیل روند و الگوی ازدواج و طلاق ثبت شده استان منتخب طی سال های ۹۰-۸۵
 43. نژاد و مذهب مجرم در تعیین مجازات در نظام حقوقی ایران
 44. بررسی نیازهای ثبت احوال در حوزه پدافند غیر عامل
 45. امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان
 46. ارزیابی میزان رضایت ارباب رجوع از کیفیت خدمات ثبت احوال
 47. آرشیو الکترونیک اسناد هویتی ثبت احوال (فرصت ها و تهدیدات)
 48. بررسی و مطالعه جایگاه ثبت احوال در نظام اداری کشور
 49. بررسی چالش های تابعیت در ایران
 50. مطالعه تطبیقی معامله اوراق بهادار (ایران و آمریکا)
 51. اتقان اسناد هویتی و بررسی علل و روش های جعل آن
 52. بررسی عوامل موثر بر عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی با تکیه بر ثبت ولادت و وفات
 53. مطالعه نقش وجایگاه ثبت احوال در توسعه و پیشرفت کشور
 54. فناوری های جدید و جایگاه اسناد هویتی در عصر ارتباطات و فناوری های نو
 55. مطالعه تطبیقی نحوه ثبت ولادت در کشورهای ایران و …
 56. بررسی و مطالعه آثار حقوقی ناشی از الکترونیکی شدن اسناد و خدمات ثبت احوال
 57. الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم شخصی افراد
 58. آثار حقوقی تغییر جنسیت
 59. مطالعه تطبیقی زمان پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
 60. بررسی وضعیت ازدواج های غیر ثبتی و اثر آن بر باروری
 61. بررسی جایگاه انصاف در حقوق ایران
 62. بررسی وضعیت توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران
 63. بررسی نقش حسن نیت در حقوق ایران
 64. بررسی و تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت در نظام حقوقی ایران
 65. مسئله مالکیت، نگرشی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق غرب
 66. بررسی استقلال قاضی در نظام قضایی ایران
 67. بررسی مسئله ادغام شرکت‌های تجاری از منظر قوانین ایران
 68. بررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران و ارائه پیشنهاداتی جهت بهینه‌سازی آن
 69. بررسی روابط حقوقی طرف های اعتبار اسنادی الکترونیک
 70. بررسی تطبیقی حقوق ثبت احوال در ایران و فرانسه و ارائه راهکارها
 71. بررسی و تحلیل خلاهای قانونی حقوق ثبت احوال در ایران و ارائه راهکارهای مرتفع نمودن آن ها
 72. بررسی جایگاه اعتبار اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران
 73. روش های تعیین ثمن در عقد بیع
 74. مال مقبوض به عقد فاسد
 75. طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی
 76. قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی
 77. فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان
 78. معدن در حقوق ایران
 79. تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
 80. ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا
 81. جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD
 82. عسرو حرج و نقش آن در روابط موجر ومستاجر
 83. دادگاه های تجاری
 84. مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری PHD
 85. تعهدات وکیل
 86. نظریه اصیل بودن طرف قرارداد درحقو ق تجارت PHD
 87. وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
 88. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط، آثار)
 89. حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی
 90. بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای
 91. بررسی و تحلیل دعوی”شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین” در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
 92. مقایسه حق عینی و حق دینی
 93. تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد
 94. اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا
 95. جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی
 96. نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی
 97. اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی
 98. PHD آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی
 99. دارا شدن غیر عادلانه
 100. دستور موقت
 101. خیار تعذر تسلیم
 102. شرکت های تعاونی
 103. ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی
 104. تصرف در مال توقیف شده
 105. صلح دعوی
 106. حق حبس در بیع
 107. مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران
 108. قوه قاهره در حقوق ایران
 109. حقوق تبلیغات تجاری
 110. بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری
 111. ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوقی
 112. بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی در ایران و آمریکا
 113. اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور
 114. قرارداد انتقال مالکیت زمانی (Time share)
 115. نقش تعیین مدت در قراردادها
 116. حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات PHD
 117. ماهیت حقوقی قبول
 118. بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن
 119. معناشناسی گزاره های حقوقی
 120. مبانی موجهه مالکیت معنوی
 121. ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
 122. رژیم مالی ازدواج در حقوق انگلیس
 123. اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا PHD)
 124. بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها
 125. احکام حقوقی تصرف در مال مرهونه
 126. اصل حاکمیت اراده در قرارداها
 127. تهاتر قهری
 128. مسئولیت مدنی صغار
 129. سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه
 130. اضطرار در معاملات
 131. حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه
 132. ضرورت ها و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف “برن”
 133. تطبیق مقررات مربوط به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت
 134. اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی PHD
 135. مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری
 136. تابعیت و اشتغال بیگانگان
 137. خرید و فروش عضو بدن انسان
 138. بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا
 139. موسسات بازرسی کننده کالا و خدمات و تعادل قراردادی (۲جPHD)
 140. حقوق و تکالیف راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه
 141. نظریه علت تعهد (cosideration) در نظام حقوقی کامن لا در مقایسه با حقوق ایران
 142. اوراق تجاری در تامین خواسته
 143. بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران
 144. حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت
 145. مجامع عمومی شرکت های تعاونی
 146. اصول حقوقی حاکم بر قوانین و مقررات شهر سازی در ایران، انگلیس و آمریکا
 147. دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی
 148. وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن
 149. اداره فضولی اموال غیر
 150. تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران و تطبیقی
 151. موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
 152. فسخ عقد
 153. جایگاه مقر در داوری تجاری بین المللی PHD
 154. حقوق بورس اوراق بهادار در ایران
 155. آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی
 156. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا PHD
 157. تاثیر متقابل عقد و شرط
 158. امارات قانونی
 159. نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و بررسی …
 160. وضعیت حقوقی شرط پس از انحلال عقد
 161. شرط فعل حقوقی
 162. قیمومت
 163. تطبیق مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی با موازین فقهی
 164. روش های پرداخت در تجارت بین الملل
 165. بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع
 166. واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی (انتقال تکنولوژی)
 167. شرط فعل
 168. تعدد اسباب در ورود ضرر
 169. تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی PHD
 170. آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی
 171. حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع PHD
 172. راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن با حقوق
 173. بررسی تطبیقی اکراه و اعمال نفوذ ناروا در معاملات در حقوق ایران و انگلستان PHD
 174. بیع مال آینده در حقوق ایران
 175. موضوع ایفاء تعهد غیرپولی
 176. مقررات ناظر به روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
 177. مسئولیت جبران خسارت به وسیله شهرداری
 178. حریم در حقوق ایران و فرانسه
 179. طرح های عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت
 180. بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
 181. قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین
 182. اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران
 183. نقش نمایندگی در اسناد تجاری
 184. احکام شروط مندرج در عقد
 185. حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس
 186. بیع عین موقوفه
 187. حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا
 188. افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
 189. فرجام خواهی در امور مدنی از دیوان تمیز تا امروز
 190. گروه منفعت اقتصادی
 191. پایان زندگی شرکت های تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان
 192. حقوق کاداستر در ایران با مطالعه تطبیقی
 193. اعمال حقوقی اذنی و قواعد حاکم بر آن
 194. محدودیت های مدیران شرکت های سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان
 195. اصل تناظر
 196. شرایط تحقق غصب
 197. موافقت نامه داوری تجاری بین المللی
 198. تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان
 199. فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی
 200. اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی PHD
 201. ارزش و توان اثباتی گواهی در امور حقوقی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)
 202. رهن
 203. ارث حق
 204. تعهد ایمنی در قراردادها
 205. مفهوم و ماهیت مالکیت فکری PHD
 206. تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان
 207. تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری
 208. ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
 209. وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال
 210. ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران
 211. تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی
 212. حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ۸۲/۱۰/۱۷ با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا PHD
 213. حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)
 214. رجوع از ایجاب با مطالعه تطبیقی PHD
 215. اثر قبض در تملیک
 216. قلمرو حاکمیت اراده در امر مرور زمان
 217. بررسی تطبیقی ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران
 218. اماره قضایی
 219. کارگزاران بورس اوراق بهادار
 220. تمکین در نظام حقوق خانواده ایران و بازخوانی متون تاریخی (ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری)
 221. مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی
 222. گزارش اصلاحی و ماهیت آن
 223. امور موضوعی و امور حکمی در دعوی PHD
 224. خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی
 225. داوری در حقوق ایران
 226. علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن
 227. دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران
 228. تفسیر قوانین مدنی
 229. اعراض از ملک در حقوق ایران
 230. اهلیت در عقود (قراردادها)
 231. اعتراض ثالث اجرایی PHD
 232. مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران
 233. امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی
 234. تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت در حقوق ایران و انگلیس
 235. مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران
 236. مطالعه فقهی-حقوقی شبیه سازی انسان
 237. قراردادهای اعتباری
 238. نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا
 239. اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران
 240. اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر
 241. مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک PHD
 242. آثار بیع مال آینده
 243. راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یک طرفه مرد در طلاق
 244. تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران
 245. اندیشه عدالت خواهی و اثر آن بر تفسیر قواعد حقوقی PHD
 246. حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی
 247. مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت
 248. بررسی عهد نامه ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی
 249. ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل PHD
 250. بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه
 251. شرایط موقوف علیه
 252. موجبات حق فسخ نکاح
 253. اجبار به انجام عین تعهد
 254. وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین
 255. قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی
 256. مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو
 257. خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
 258. قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد PHD
 259. ظهرنویسی اسناد تجاری
 260. تعارض اسناد عادی و رسمی از حیث توان اثباتی
 261. حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل
 262. تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 263. حقوق رازهای تجارتی
 264. شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل PHD
 265. بازرسان شرکت های سهامی در حقوق ایران و انگلیس
 266. غیرقابل اجرا شدن مورد تعهد
 267. عقد بیع با ثمن شناور (open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
 268. وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی
 269. ارش عیب مبیع
 270. حجر در قانون مدنی ایران
 271. قرارداد پیش فروش ساختمان
 272. انحلال عقد واحد به عقود متعدد
 273. منشا تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلستان PHD
 274. شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس
 275. مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
 276. نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی
 277. حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن
 278. بطلان آراء داوری بین المللی (بین دولت ها)
 279. تنفیذ قراردادهای غیر نافذ با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر (اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی)
 280. مسئولیت در پروژه های ساخت
 281. محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
 282. تابعیت غالب و موثر
 283. موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس
 284. خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی
 285. شرکت های تضامنی در حقوق ایران و انگلیس
 286. حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه
 287. حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه PHD
 288. انتقال طلب و آثار آن
 289. تاثیر عرف در تفسیر قراردادها
 290. تعهد بر ترک فعل
 291. بررسی شروط ضمن عقد نکاح
 292. چگونگی اعلام اراده در عقود
 293. تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل
 294. لقطه
 295. نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی
 296. تعهدات مستاجر در اجاره املاک
 297. وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت
 298. احکام مشترک خیارات
 299. حقوق ممتازه در قانون ایران
 300. ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
 301. قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا PHD
 302. مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار و مجانین در حقوق ایران
 303. مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی
 304. کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی
 305. صلاحیت دادگاه در امور مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان PHD
 306. اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
 307. اماره قضایی
 308. تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب
 309. اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی
 310. سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکت های سهامی (در یک مطالعه تطبیقی) اهدائی دکتری- تربیت مدرس
 311. قصد انشاء در معاملات
 312. تاسیس شرکت های سهامی درحقوق ایران و انگلیس
 313. بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن
 314. مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا
 315. شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته
 316. بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
 317. تعیین و تقویم خواسته دعوی و آثار حقوقی آن
 318. رهن در حقوق تجارت
 319. مسئولیت پس از انحلال
 320. ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی
 321. مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق مدنی ایران PHD
 322. توثیق مال آینده در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایالات متحده ی آمریکا
 323. ضمانت اجرای شرط فعل
 324. موضوع عقد اجاره
 325. قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
 326. اصل صحت و اصل لزوم در عقد
 327. حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی
 328. خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران
 329. مسئولیت مدنی مجانین
 330. ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)
 331. مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای پیمانکاری کلید در دست PHD
 332. تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی
 333. نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول با تاکید بر رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه PHD
 334. قرارداد بیمه دریایی
 335. انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکت های ایران و انگلیس
 336. اصل ثبات قراردادها: طراحی مدل سیاست تقنینی
 337. حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها
 338. مسئولیت مدنی نهادهای نجات شهری
 339. بررسی تطبیقی سپرده گذاری بانکی (امانت خلاف قاعده)
 340. مالکیت فکری و حمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده
 341. رابطه شرط و عقد
 342. توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن PHD
 343. کشف دلیل در دادرسی های مدنی (الزام به ابراز دلیل در دادرسی های مدنی)
 344. مسئولیت مدنی شاهد
 345. مسئولیت پیش قراردادی PHD
 346. تضامن در اسناد تجاری PHD
 347. مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس PHD
 348. ربح مرکب در حقوق ایران و فرانسه
 349. بیمه مسئولیت فضای مجازی
 350. تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها PHD
 351. تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها
 352. طلاق در قانون کنونی ایران
 353. مالکیت معنوی
 354. شرط خلاف مقتضای عقد
 355. مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری
 356. عمل بر مبنای اماره ی مالکیت
 357. حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره
 358. وظایف و مسئولیت های مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی
 359. اعاده دادرسی درامور حقوقی
 360. قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران
 361. موسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی خصوصی در حقوق ایران
 362. نمایندگی ظاهری
 363. قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی
 364. معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
 365. توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان PHD
 366. ولایت درنکاح
 367. فعالیت بانک های تخصصی در ایران
 368. احکام اراضی بایر و دایر شهری
 369. تاثیر شخصیت در قراردادها
 370. حمایت خانواده در حقوق ایران و فرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران
 371. طواری توقیفی و زوالی دادرسی
 372. اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی
 373. زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس
 374. شرط تبانی PHD
 375. ربا و کاهش ارزش پول: بررسی فقهی-حقوقی قرض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
 376. قاضی تحکیم
 377. ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسئولیت مدنی
 378. تصفیه بازرگانان ورشکسته بر اساس رویه عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی
 379. اذن و آثار حقوقی آن
 380. مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی
 381. قابلیت تعمیم دریافت ارش در خیار عیب به سایر خیارات
 382. شرح مواد قانون مدنی ایران راجع به طلاق و طلاق به تقاضای زن
 383. قواعد عمومی ارث اقلیت های دینی ایران
 384. وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک
 385. اهدای جنین در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی PHD
 386. اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
 387. تحلیل شهادت در مذهب امامیه
 388. بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی
 389. تعدیل قراردادها در حقوق ایران
 390. تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد
 391. قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین
 392. حدود مداخله دادگاه در داوری های داخلی و تجاری بین المللی
 393. توقف تاجر، مفهوم و آثار آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
 394. مبانی، موانع و روش های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری های تجاری-اقتصادی بین المللی
 395. محجورین و احکام مربوط به آن ها
 396. حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی
 397. بررسی تطبیقی دعوای متقابل
 398. توقیف اموال و وجوه محکوم علیه نزد شخص ثالث
 399. زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد درحقوق ایران و حقوق تطبیقی
 400. روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران
 401. اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران و حقوق تطبیقی
 402. حق و حکم PHD
 403. خیار تاخیر ثمن
 404. مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب
 405. خیار عیب و احکام آن
 406. نظام حقوقی اوراق مشارکت
 407. جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی PHD
 408. موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه
 409. شروط غیرمنصفانه در قرارداد
 410. حقوق سهامداران شرکت های سهامی
 411. جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن
 412. آثار قبض در بیع
 413. مسئولیت تضامنی
 414. شرکت سهامی حرفه ای
 415. ایفای تعهد پولی
 416. دموراژیا غرامات از معطلی و تاخیر کشتی
 417. روش های تعیین ثمن در عقد بیع
 418. مال مقبوض به عقد فاسد
 419. طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی
 420. قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی
 421. فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان
 422. معدن در حقوق ایران
 423. تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
 424. ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا
 425. جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD

عناوین پایان نامه حقوق عمومی - نوآوری و کانتریبیوشن - نرم افزارهای گرامری و تصحیح زبان