• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه برنامه ریزی شهری:

 

 • طبقه بندی پیاده روهای شهر و راهکارهای بهسازی آن ها متناسب با استانداردها
 • بررسی میزان تحقق اصول شهرسازی اسلامی در طرح جامع
 • راهکارهای دستیابی به الگوهای شهرسازی اسلامی در طراحی فضاهای عمومی
 • بررسی تطبیقی ضوابط ساخت و ساز در شهر و سایر شهرهای مشابه در جهان
 • مطالعه گونه شناسی ابنیه مسکونی در بافت تاریخی
 • ریخت شناسی محدوده بافت تاریخی شهر
 • نسبت منظر خیابان و هویت شهر
 • ارائه چارچوب مفهومی و کاربردی برای مدیریت بصری شهر
 • ارزیابی الگوهای ساخت و ساز با معیار آسایش حرارتی فضای داخلی
 • ارزیابی الگوهای ساخت و ساز با معیار آسایش حرارتی فضای خارجی
 • روش های نوین ارزیابی پس از اجراء طرح های شهری
 • روش های نوین مهندسی ارزش (ارزیابی پیش از اجراء) طرح های شهری
 • مناسب سازی فضای شهری جهت معلولین و شناخت چالش های اجرایی آن
 • مشکلات حفظ حریم شهر و ارائه راهکارهای اجرایی جهت مشارکت بخش خصوصی در حفظ، نگهداری و بهره برداری از حریم
 • انجام مطالعات امکان سنجی بازچرخانی آب در مجتمع‌های مسکونی
 • انجام مطالعات امکان سنجی استفاده مجدد پساب، رواناب و فاضلاب
 • مکانیابی پارکینگ‌های طبقاتی مکانیزه
 • طراحی پارک‌های ساحلی در حاشیه نهرها
 • انجام مطالعات در خصوص پیاده سازی شاخص های شهرهای سبز، سازگار با استانداردهای زیست محیطیبررسی و تعیین شاخص های تقسیمات محله ای شهر
 • امکان‌سنجی و ارزیابی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری در قالب طرح‌های برون‌سپاری
 • مکان‌یابی و برنامه ریزی سرای محله به تفکیک محله‌های شهر
 • طراحی ساختمان سرای محله در محله‌های منتخب شهر
 • آسیب شناسی وسایل و فضاهای بازی پارک ها به منظور افزایش ایمنی کودکان و ارائه راهکارهای لازم
 • ارزیابی و مکان یابی فضاهای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 • مکان سنجی و مکان یابی استقرار مراکز منطقه ای پشتیبانی بحران با استفاده از GIS
 • تاثیر ساختار کالبدی محلات بر میزان مشارکت پذیری شهروندان با تاکید بر فضاهای عمومی (نمونه موردی کوی فرهنگیان و ویلا شهر)
 • بررسی توسعه ”پیاده روی” به عنوان یک مود حمل و نقل در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، کالبدی- فضایی
 • بررسی تاثیرات متقابل سیستم حمل و نقل شهری و نظام کاربری زمین
 • بررسی تحولات خرداقلیمی در دوره‌های زمانی معین در بافت‌های پر شهری
 • مطالعه و برنامه‌ریزی اختصاص مسیرهای ویژه دوچرخه

 

حوزه محیط زیست و بحران

 

 • بررسی اثرات زیست محیطی و خرد اقلیمی بلند مرتبه سازی
 • بررسی نقش شهرداری در عملکرد پیشگیرانه در پدافند غیرعامل
 • بررسی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE-MS)  در مناطق شهرداری
 • شناسایی گونه‌های گیاهی در معرض خطر انقراض در اراضی جنگلی روستای زیارت
 • بررسی کاشت گونه های گیاهی سازگار با محیط های مسکونی و فعالیتی شهر
 • بررسی وضعیت مشارکت مردمی و دریافت نظرات اجتماعی آنان در مدیریت پسماند خانگی به منظور تسهیل در سیستم حمل و نقل پسماند شهری
 • تهیه بانک اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی آلودگی صوتی
 • معرفی راهکارهای امنِ زیست محیطی جدید در کنترل آفات و بیماری های گیاهان و فضای سبز
 • مطالعه و آسیب شناسی مدیریت بحران در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه
 • بررسی نحوه مدیریت بحران فضاهای گردشگری تفریحی
 • برنامه ریزی کاربری زمین در راستای پایداری محیط زیست (با نمونه موردی)
 • ارزیابی بهره برداری از زباله سوز در مدیریت پسماند
 • ارزیابی و مدیریت آوار ساختمانی ناشی از زلزله شهر
 • مکان یابی محل اسکان اضطراری و موقت برای هنگام وقوع زلزله
 • تحلیل عملکرد لرزه ای شریانهای و زیرساخت های حیاتی شهر
 • راهکارهای مدیریتی درکاهش آسیبپذیری شهر در برابر سیل
 • راهکارهای ارتقاء مشارکت شهروندان به منظور حفاظت از محیط زیست شهر
 • امکانسنجی کاربرد انرژی خورشیدی در تأسیسات و تجهیزات برقی و گرمایی شهری
 • بررسی وضعیت و آسیب شناسی امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی (گروه آسیب پذیر زنان، کودکان و سالمندان)، بررسی اثرات مدیریت محله محور بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری
 • بررسی تغییرات اقلیمی در محیطهای شهری و ارائه راهبردهای سازگاری با آن

 

حوزه اجتماعی فرهنگی

 

 • بررسی راهکارهای ایجاد شورایاری های محله‌ها
 • بررسی تحولات جمعیت شناختی آینده شهر، براساس افق جمعیتی طرح جامع
 • بررسی علل شکل گیری پدیده کودکان خیابانی در شهر و ارائه راهکارهای اجرائی جهت ساماندهی آن
 • بررسی راهکارهای توسعه حضور دختران و زنان در فعالیتهای اجتماعی در محله‌های فرودست
 • مطالعه و بررسی وضعیت اسکان و بهداشت کارگران مهاجر فصلی در شهر