ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه برنامه ریزی شهری:
 1. طبقه بندی پیاده روهای شهر و راهکارهای بهسازی آن ها متناسب با استانداردها
 2. بررسی میزان تحقق اصول شهرسازی اسلامی در طرح جامع
 3. راهکارهای دستیابی به الگوهای شهرسازی اسلامی در طراحی فضاهای عمومی
 4. بررسی تطبیقی ضوابط ساخت و ساز در شهر و سایر شهرهای مشابه در جهان
 5. مطالعه گونه شناسی ابنیه مسکونی در بافت تاریخی
 6. ریخت شناسی محدوده بافت تاریخی شهر
 7. نسبت منظر خیابان و هویت شهر
 8. ارائه چارچوب مفهومی و کاربردی برای مدیریت بصری شهر
 9. ارزیابی الگوهای ساخت و ساز با معیار آسایش حرارتی فضای داخلی
 10. ارزیابی الگوهای ساخت و ساز با معیار آسایش حرارتی فضای خارجی
 11. روش های نوین ارزیابی پس از اجراء طرح های شهری
 12. روش های نوین مهندسی ارزش (ارزیابی پیش از اجراء) طرح های شهری
 13. مناسب سازی فضای شهری جهت معلولین و شناخت چالش های اجرایی آن
 14. مشکلات حفظ حریم شهر و ارائه راهکارهای اجرایی جهت مشارکت بخش خصوصی در حفظ، نگهداری و بهره برداری از حریم
 15. انجام مطالعات امکان سنجی بازچرخانی آب در مجتمع‌های مسکونی
 16. انجام مطالعات امکان سنجی استفاده مجدد پساب، رواناب و فاضلاب
 17. مکانیابی پارکینگ‌های طبقاتی مکانیزه
 18. طراحی پارک‌های ساحلی در حاشیه نهرها
 19. انجام مطالعات در خصوص پیاده سازی شاخص های شهرهای سبز، سازگار با استانداردهای زیست محیطیبررسی و تعیین شاخص های تقسیمات محله ای شهر
 20. امکان‌سنجی و ارزیابی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری در قالب طرح‌های برون‌سپاری
 21. مکان‌یابی و برنامه ریزی سرای محله به تفکیک محله‌های شهر
 22. طراحی ساختمان سرای محله در محله‌های منتخب شهر
 23. آسیب شناسی وسایل و فضاهای بازی پارک ها به منظور افزایش ایمنی کودکان و ارائه راهکارهای لازم
 24. ارزیابی و مکان یابی فضاهای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 25. مکان سنجی و مکان یابی استقرار مراکز منطقه ای پشتیبانی بحران با استفاده از GIS
 26. تاثیر ساختار کالبدی محلات بر میزان مشارکت پذیری شهروندان با تاکید بر فضاهای عمومی (نمونه موردی کوی فرهنگیان و ویلا شهر)
 27. بررسی توسعه ”پیاده روی” به عنوان یک مود حمل و نقل در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، کالبدی- فضایی
 28. بررسی تاثیرات متقابل سیستم حمل و نقل شهری و نظام کاربری زمین
 29. بررسی تحولات خرداقلیمی در دوره‌های زمانی معین در بافت‌های پر شهری
 30. مطالعه و برنامه‌ریزی اختصاص مسیرهای ویژه دوچرخه

 

 • حوزه محیط زیست و بحران

 

 1. بررسی اثرات زیست محیطی و خرد اقلیمی بلند مرتبه سازی
 2. بررسی نقش شهرداری در عملکرد پیشگیرانه در پدافند غیرعامل
 3. بررسی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE-MS)  در مناطق شهرداری
 4. شناسایی گونه‌های گیاهی در معرض خطر انقراض در اراضی جنگلی روستای زیارت
 5. بررسی کاشت گونه های گیاهی سازگار با محیط های مسکونی و فعالیتی شهر
 6. بررسی وضعیت مشارکت مردمی و دریافت نظرات اجتماعی آنان در مدیریت پسماند خانگی به منظور تسهیل در سیستم حمل و نقل پسماند شهری
 7. تهیه بانک اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی آلودگی صوتی
 8. معرفی راهکارهای امنِ زیست محیطی جدید در کنترل آفات و بیماری های گیاهان و فضای سبز
 9. مطالعه و آسیب شناسی مدیریت بحران در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه
 10. بررسی نحوه مدیریت بحران فضاهای گردشگری تفریحی
 11. برنامه ریزی کاربری زمین در راستای پایداری محیط زیست (با نمونه موردی)
 12. ارزیابی بهره برداری از زباله سوز در مدیریت پسماند
 13. ارزیابی و مدیریت آوار ساختمانی ناشی از زلزله شهر
 14. مکان یابی محل اسکان اضطراری و موقت برای هنگام وقوع زلزله
 15. تحلیل عملکرد لرزه ای شریانهای و زیرساخت های حیاتی شهر
 16. راهکارهای مدیریتی درکاهش آسیبپذیری شهر در برابر سیل
 17. راهکارهای ارتقاء مشارکت شهروندان به منظور حفاظت از محیط زیست شهر
 18. امکانسنجی کاربرد انرژی خورشیدی در تأسیسات و تجهیزات برقی و گرمایی شهری
 19. بررسی وضعیت و آسیب شناسی امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی (گروه آسیب پذیر زنان، کودکان و سالمندان)، بررسی اثرات مدیریت محله محور بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری
 20. بررسی تغییرات اقلیمی در محیطهای شهری و ارائه راهبردهای سازگاری با آن
 • حوزه اجتماعی فرهنگی
 1. بررسی راهکارهای ایجاد شورایاری های محله‌ها
 2. بررسی تحولات جمعیت شناختی آینده شهر، براساس افق جمعیتی طرح جامع
 3. بررسی علل شکل گیری پدیده کودکان خیابانی در شهر و ارائه راهکارهای اجرائی جهت ساماندهی آن
 4. بررسی راهکارهای توسعه حضور دختران و زنان در فعالیتهای اجتماعی در محله‌های فرودست
 5. مطالعه و بررسی وضعیت اسکان و بهداشت کارگران مهاجر فصلی در شهر

Scopus - بهبود و تقویت پروپوزال - پروپوزال چیست؟