ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش سازه:
 1. بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم در ارتفاع
 2. بررسی آسیب پذیری سازه های بتنی از دیدگاه پدافند غیر عامل
 3. بهسازی طراحی و بهره برداری سازه های مخازن ذخیره با استفاده از اصول پدافند غیر عامل
 4. افزایش کارایی و عملکرد سازه ها بر اساس اصول پدافند غیر عامل
 5. بررسی و مدل سازی تاثیر استفاده از بتن های پر مقاومت بر رفتار سازه ها در زمان زلزله
 6. بررسی تاثیرات درجه نامعینی بر ضریب رفتار سازه ها
 7. مدل سازی و بررسی تاثیرات عوامل مختلف بر رفتار اتصال پای ستون سازه های فولادی در هنگام زلزله
 8. مدل سازی و بررسی رفتار میراگرهای در سازه های فلزی
 9. مقاوم سازی سازه ها با استفاده از میراگرها
 10. مدل سازی و بررسی تاثیرات جنس و مقاومت فولاد بر شکل پذیری و رفتار سازه های فولادی در زمان زلزله
 11. مدل سازی و بررسی اثرات عوامل مختلف از جمله سوراخ در رفتار تیر ورق های سازه های فولادی
 12. مدل سازی و بررسی رفتارFRP در سازه های بتنی
 13. مدل سازی و بررسی رفتار میلگردهای FRP در مقایسه با میلگردهای فولادی
 14. بررسی و مدل سازی اثر افزایش ارتفاع بر رفتار سدهای بتنی
 15. بررسی و مدل سازی روش های نوین مقاوم سازی سازه های فولادی
 16. بررسی و مدل سازی روش های نوین مقاوم سازی سازه های بتنی
 17. بررسی و مدل سازی استفاده از مهاربندی های فولادی جهت مقاوم سازی سازه های بتنی
 18. بررسی و مقایسه رفتار انواع مختلف مهاربندی ها در سازه های فولادی
 19. بررسی رفتار غیر خطی سازه های فلزی با استفاده از میراگرهای اصطکاکی
 20. بررسی آسیب پذیری سازه های بتنی از دیدگاه پدافند غیر عامل
 21. بهسازی طراحی و بهره برداری سازه های مخازن ذخیره با استفاده از اصول پدافند غیر عامل
 22. افزایش کارایی و عملکرد سازه ها بر اساس اصول پدافند غیر عامل
 23. بررسی و مدل سازی تاثیر استفاده از بتن های پر مقاومت بر رفتار سازه ها در زمان زلزله
 24. بهینه سازی مهاربندی ها در سازه های فولادی
 25. بررسی رفتار جداگرهای لاستیکی در سازه ها
 26. تاثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر پاسخ کلی سازه ها
 27. بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی نامنظم در ارتفاع
 28. بررسی تاثیرات بازشو در سازه های بتنی دارای دیوار برشی
 29. مدل سازی و مقاوم سازی تیرهای عمیق بتنی با استفاده از ورق های پلیمری مسلح شده FRP
 30. بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم در ارتفاع
 31. بررسی ضریب بهینه سازی کنترل سازه فعال با میراگر ADTM به روش الگوریتم خفاش و منطق فازی در یک سازه نامنظم متعارف
 32. خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط كار تونل انتقال آب بهشت آباد
 33. ارائه عوامل موثر و شاخص های اقتصادی حمل ونقل پایدار شهری
 34. پاسخ لرزه ای سازه های بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته
 35. بررسی پدیده قیرزدگی، مطالعه موردی
 36. بررسی ضریب رفتار سازه های بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته
 37. بررسی مخاطرات زمین شناسی محتمل در جریان حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد
 38. اثرات مولفه های افقی و قائم زلزله های حوزه نزدیك در پاسخ چرخ های پل های بتنی با پایه های كوتاه و بلند
 39. بهبود وضعیت ترافیكی توسط نرم افزار شبیه ساز Aimsun با استفاده از پارامتر های بهینه نرم افزار Synchro مطالعه موردی
 40. بررسی اثر بازشو بر رفتار دیوارهای با مصالح بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاری رفت وبرگشتی
 41. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تیغه هدایت كننده جریان بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوب گیر، ورودی كانال های آبیاری
 42. معماری سنتی گیلان، معماری پایدار
 43. ارزیابی مصرف بهینه مصالح ساختمانیصنعتی و نقش آن در ایجاد محیط زیست پایدار
 44. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مكش بر روی ضریب ظرفیت باربري در خاك غیراشباع
 45. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مكش بر روی ضریب عكس العمل بستر پی دایرهای
 46. طرح احیا و ساماندهی و بررسی معماری و پایداری گذر تاریخی
 47. تاثیر راهكارهای سبك سازی در كاهش وزن سازه های بتنی
 48. پایدارسازی گود به روش میخ كوبی و بررسی عددی پارامترهای موثر در آن با استفاده ازمدل سازی دو بعدی
 49. مقایسه عملكرد لرزه ای سیستم های لوله ای در سازه های بلند مرتبه فولادی

روش تحقیق کیفی در پایان نامه - روش تحقیق کمّی در پایان نامه - رشته مهندسی عمران