ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی صنایع :
 1. حداقل نمودن دامنه عملیات Cmax، با به کارگیری تکنیک کاهش سرعت عملیات در حل مساله عدم توقف تولید کارگاهی
 2. مدل‌سازی و حل مسئله تخصیص منابع محدود چند هدفه با الگوریتم هوشمند مورچگان
 3. ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیت ها: مورد کاوی در پروژه ERP سازمان ذوب آهن اصفهان
 4. شناسایی نقاط و لینک های بحرانی در شبکه راه های جاده ای کشور (رویکرد شبکه های پیچیده)
 5. کاوش سری‌های زمانی ترافیک شبکه حمل ‌و نقل جاده‌ای بین شهری بر پایه تنوری شبکه‌های پیچیده
 6. برنامه‌ریزی حرکت سیستم‌های چند رباتی در محیط های ناشناخته
 7. زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن محدودیت نت
 8. حل مساله مکان‌یابی مسیریابی دو طبقه‌ای با در نظرگیری زمان احتمالی حمل و نقل مشتریان و محدودیت‌های پنجره زمانی نرم
 9. ارائه مدل موجودی و سیاست تخفیف مقداری برای کالای فاسد شدنی در زنجیره تامین دو سطحی
 10. زمان‌بندی گروهی با در نظر گرفتن اثر یادگیری در سیستم تولید سلولی
 11. بررسی عوامل موثر بر بهره وری فرآیند تولید در صنایع اتومبیل سازی
 12. طراحی سیستم تولیدی تکنولوژی گروهی به کمک شبیه‌سازی
 13. استفاده از الگوریتم‌های برنامه‌ریزی جهت بهبود وضعیت فعلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
 14. ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی قیمت نفت خام
 15. مسیریابی ناوگان حمل و نقل برای تامین بهنگام مواد و قطعات از تامین کنندگان
 16. ارائه مدل جدید برای مساله موازنه خط مونتاژ هزینه‌گرا
 17. رابط جامعه‌پذیری و یگانگی با میزان موفقیت پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در سازمان ها
 18. ارائه چارچوبی برای تحلیل شبکه های اجتماعی بر پایه پیوند کاوی مورد شبکه های کسب و کار
 19. تحلیل مسائل برنامه‌ریزی حرکت بازوی مکانیکی و توالی عملیات قطعات در سلول های انعطاف‌پذیر
 20. استفاده از ابزارهای سیستم های اطلاعاتی به منظور پشتیبانی برنامه‌ریزی استراتژیک در صنایع تولیدی ایران
 21. تعیین توالی n کار روی m ماشین (Job shop schedulling)
 22. الگوی سنجش بهره‌وری مدیران صنایع ایران
 23. حل تقریبی مدل برنامه‌ریزی تولید احتمالی
 24. سیستم‌های دستمزد تشویقی
 25. طراحی و تولید مین پرتاب کن
 26. برنامه‌ریزی تعداد دسته اقتصادی تولید
 27. کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی در جایابی و تعیین ظرفیت بهینه سیلوهای گندم
 28. حل مسئله برش با روش ابتکاری
 29. کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی در برنامه‌ریزی تولید
 30. ارائه مدلی به منظور یادگیری سفارش‌دهی عامل‌های هوشمند زنجیره تامین در شرایط نامعین محیط
 31. استفاده از روشی یکپارچه برای همراستاسازی کارت امتیازی متوازن و مدل EFQM و پیاده سازی آن در شرکت گسترش انفورماتیک
 32. خوشه‌بندی و برچسب‌زنی کاربران وب سایت با استفاده از روش های داده‌کاوی
 33. بررسی سود خریدار و فروشنده در بازارهای الکترونیکی B2B و ارائه مدل برندهبرنده
 34. سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن مورد کاوی مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 35. پیش‌بینی رفتار مراجعه‌کنندگان به یک تارنمای اینترنتی با استفاده از تحلیل جریان کلیک
 36. ارائه مدلی برای اندازه‌گیری قابلیت یادگیری سازماندهی در صنعت قطعه سازی ایران
 37. توسعه مدل جدید و روش حل برای مسائل تعیین اندازه انباشته و زمان‌بندی در سیستم چند مرحله‌ای چند محصولی
 38. کمینه‌سازی حداکثر زمان تکمیل در مساله زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر
 39. به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدل‌سازی و تحلیل زنجیره تامین
 40. شبیه‌سازی فرایند ترخیص الکترونیکی کالا در افزایش سطح رضایتمندی مشتری در زنجیره تامین مواد وارداتی در گمرک
 41. ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات برکارایی منابع انسانی با روش تحلیل پوششی داده‌ها
 42. روش پیوندی برنامه‌ریزی ژنتیکی درخت تصمیم برای دسته بندی با رویکرد هزینه‌ای
 43. الگوریتم برای حل مساله چیدمان در ساختمان های چند طبقه با در نظر گرفتن آسانسور
 44. ارائه یک مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی قیمت ماهانه نفت خام با در نظر گرفتن شوک های نفتی
 45. شناسایی مشتریان آموزش عالی و تبدیل خواسته‌های مشتریان بر الزامات عملیات با استفاده از QFD (مطالعه موردی، دانشکده فنی و مهندسی تربیت مدرس)
 46. بررسی عوامل موثر در تغییر مدل کسب و کار با توجه به راهکارهای مدیریت تغییر و یادگیری سازمانی
 47. یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای ملاحضلات ساختاری هزینه در برنامه‌ریزی گسترش عملکرد کیفیت کالاهای مدولار(حالت های گسسته و پیوسته)
 48. مدل پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در سرویس های برون بسپار داخلی
 49. بررسی نظرات خبرگان شش سیگما بر میزان بهبود بر اساس مدل (EFQM)
 50. ارائه مدل پیش بینی در بازار بوس تهران
 51. بررسی دیرکردها در زنجیره تامین (موردکاوی خطوط تولید شرکت سایپا)
 52. تدوین چارچوبی برای مدیریت استراتژی های فناوری اطلاعات بر اساس روش ارزیابی متوازن
 53. طراحی و پیاده‌سازی کارگزار هوشمند توصیه به مشتری در سامانه‌های تجارت الکترونیکی با استفاده از نظریه فازی
 54. مسیریابی وسیله حمل و نقل با حمل در بازگشت (مدل‌سازی و حل آن)
 55. طراحی، ایجاد و برنامه‌نویسی یک پوسته جهت سیستم‌های خبره به نام FOOPES با امکانات فازی، شی‌گرا، احتمالی (عدم قطعیت)
 56. ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در پشتیبانی از سیستم مدیریت کیفیت در راستای ایجاد بهبود عملکرد کیفی
 57. ارائه مدلی برای سنجش عملکرد سازمان های کوچک و متوسط ایران به منظور ورود موفق به تجارت الکترونیکی
 58. بررسی وضعیت استفاده طبقه‌بندی و کدگذاری کالا در کشور و نقش آن ها در یکپارچگی زنجیره تامین (مورد کاوی: صنعت لوازم خانگی)
 59. بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی در ایران
 60. شناسایی روندهای نوظهور در دانش نانو بیوتکنولوژی با استفاده از متن کاوی
 61. بازنگری و توسعه مدل اکرو مودامبی برای ارزیابی آمادگی سازمان های ایران جهت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
 62. پیش‌بینی تقاضای متناوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 63. توسعه مدلی بر تئوری منبع-محور با الهام از رویکرد درونگرا و برونگرا در مدیریت استراتژیک با به کارگیری مدل در حل مساله تخصیص سایت های تولیدی به محصولات سبد در شرکت ایران خودرو
 64. مسیریابی چند بخشی کم مصرف پایدار درشبکه‌های سیار اقتضائی
 65. انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن مرحله پیش ارزیابی در زنجیره تامین
 66. مدل ارزشی کیفیت برای به کارگیری دانایی سازمانی درمزیت‌های رقابتی
 67. توسعه مدل تصمیم‌گیری سفارش‌دهی زنجیره تامین با توجه به یکپارچگی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بنگاهی (ERP)
 68. برنامه‌ریزی حرکت ربات متحرک در محیط پویا با موانع و هدف متحرک

رشته مهندسی صنایع - رفرنس دهی - آزمون آی مت (IMAT)