ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی مواد :
 1. بررسی جوش پذیری سوپر آلیاژ پایه نیکل Inconel713LC
 2. سنتز نانو پودر سیالون به روش سل- ژل
 3. تهیه پوشش نانو کامپوزیتی سیلیکا-پلی‌اورتان و بررسی خواص سایشی آن
 4. شبیه‌سازی طراحی بهینه حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان بر سکوی دریایی فراساحلی
 5. اتصال غیر هم جنس Ti-6Al-4V و برنج سیلیکونی با استفاده از لیزر پالسی Nd:YAG یکصد وات
 6. بررسی نحوه اتلاف عناصر در سرباره‌های سرب در کنورتور گردان و دمش از بالا ( (TBRC
 7. خوردگی در رادیاتورهای خودرو (نوع مسی-برنجی) در محیط فلاکس های لحیم‌کاری کلریدی و برمیدی
 8. بررسی پارامترهای موثر بر کنگره‌ای شدن ( (Earingحاصل از کشش عمیق ورق های آلومینیومی سری ( (AA1000
 9. تاثیر پارامترهای موثر در فرایند  Rheocastingبر ساختار و خواص آلیاژهای Al–Cu
 10. جوشکاری فولاد AISI‎ در حالت عملیات حرارتی شده
 11. خوردگی آلیاژهای لحیم قلع سرب در فلاکس های کلریدی
 12. بررسی پارامترهای اتصال در فرآیند جوشکاری همزن اصطکاکی آلومینیم مس
 13. بررسی تاثیر سرعت بر روی پلاریزاسیون کاتدی آلیاژهای آلومینیوم سریXXXدر محیط آب دریا
 14. بررسی و ساخت قطعات سرامیکی به روش ریخته‌گری ژله‌ای
 15. بررسی مقایسه‌ای نیتروژن‌دهی پلاسمایی با استفاده از توری فعال و نیتروژن‌دهی متداول در یک فولاد کم آلیاژی
 16. تاثیر ساختار تدریجی پوشش‌های مرکب فلزسرامیک ( (MCRALY-TBCبر استحکام چسبندگی
 17. بررسی پدیده انحلال در جریان تماس آهن جامد و آلومینیوم مذاب
 18. مطالعه مکانیزم بازدارندگی ترکیبات آلی بر سطح مس و فولاد در محیط های حاوی یون کلرید و محیط های اسیدی
 19. مطالعه اثر بازدارندگی الکل های استیلنی و همچنین اثر تزاید برخی از آنیون های هیدروکسی کربوکسیلات بر خواص
 20. بازدارندگی آلومینیوم در محیط خنثی
 21. بررسی ویژگی های متالورژیکی جوش لیزری صفحات نازک فولادی با لیزر Nd :YAGپالسی
 22. بررسی رسوبات کلکریوس در آب دریای شبیه‌سازی شده با استفاده از تکنیک حفاظت کاتدی پالسی
 23. سنتز نانو ذرات اکسید روی و بررسی خواص نوری
 24. بررسی اثر تغییرات ریز ساختار ناشی از عملیات حرارتی بر تافنس شکست فولاد به کار رفته در ساخت مخازن  CNG
 25. مقایسه خواص مکانیکی و رفتار تریبولوژیکی قطعات متالورژی پودر آهن تولید شده از پودرهای پیش آلیاژی و پیش مخلوط شده نیکل
 26. بررسی جنبه‌های ریز ساختاری استحاله  y – yدر سوپر آلیاژهای پایه نیکل با استفاده از فرآیند پیرسازی القایی
 27. بررسی پوشش های ایجاد شده به روش نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی و مطالعه مقاومت به خوردگی آن ها
 28. تولید نانو پودرهای آلیاژی Co-W-Cuبه روش مکانیکی شیمیایی ( (Mechano-Chemical process
 29. بررسی تاثیر نیتراسیون پلاسمایی و نیتراسیون-اکسیداسیون پلاسمایی بر رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی
 30. تاثیر پارامترهای عملیات پیرسازی بر خواص سوپر آلیاژهای پایه نیکل
 31. تهیه نانو پودرهای زیرکنیای پایدارشده با ایتریا به روش سل ژل و ژل احتراقی
 32. بررسی عوامل موثر بر ترکیبات بین فلزی آهن آلومینیوم تهیه شده به روش رانش واکنشی آلومینیوم مذاب در پیش فرم آهنی
 33. بررسی ترمودینامیک و سینتیک احیای حرارتی منیزیم
 34. تهیه نانو پودرهای آلیاژی کبالت آهن مس به روش مکانیکی شیمیایی و بررسی خواص آن ها
 35. بررسی چگونگی تشکیل و رشد رسوبات کلکریوس بر روی مس و فولاد زنگ نزن۳۱۶Lدر الکترولیت شبیه‌سازی شده آب دریا
 36. بررسی میکروساختار و خواص مکانیکی شیشه سرامیک‌های ماشینکاری شونده میکا دایوپساید
 37. بررسی عوامل موثر بر پوشش‌دهی نانو سایز ذرات هماتیت بر روی میکا جهت سنتز رنگدانه لوستری
 38. سنتز نانو کامپوزیت هماتیت سیلیکا به عنوان رنگدانه قرمز سرامیکی
 39. بررسی و سنتز شیشه سرامیک  Pbo-SiO2-K2O-B2O3-CaO-ZrO2-TiO2همراه جزء دوم جهت تثبیت اکتینیدها
 40. تهیه هیدرومتالوژیکی پودر اکسید روی با قابلیت تشکیل ذرات نانومتری از کانی‌های اکسیدی سلیکاتی
 41. بررسی عوامل مختلف بر نحوه تشکیل ترک در لایه کرماته سیاه و تاثیر آن ها بر رفتار خوردگی لایه
 42. سنتز بررسی ریز ساختار نانو کامپوزیت Al2O3-YAG
 43. بررسی سینتیک تجزیه عامل جباب‌زای هیدرایدتیتانیم در تماس با آلومینیم مذاب
 44. اتصال آلومینا به مس و بررسی خواص با فرآیند سینترینگ پودرهای فلزی ( (SMPP
 45. ایجاد پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم به روش سل ژل و بررسی مقاومت به خوردگی آن در محیط 3.5% NaCl
 46. بررسی ساختار و رفتار خوردگی پوشش‌های ایجاد شده بر سطح آلومینیوم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO)
 47. ساخت زیستی نانو ذرات نقره و ارزیابی محصول
 48. اثر فرایندECAP بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم
 49. بهینه‌سازی فرآیند آهنگری قطعه فولادی سنگین توسط شبیه‌سازی کامپیوتری
 50. بررسی تاثیر ریز ساختار فولاد کم آلیاژی  X70بر خوردگی ناشی از  CO2در خطوط لوله انتقال گاز شیرین
 51. بررسی سینترینگ نانو کامپوزیت آلومینا- زیرکنیا تهیه شده با روش Gel-Casting
 52. اثر متغیرهای لیزر پالسی  Nd:YAGبر خواص مکانیکی و ریز ساختار تیتانیوم
 53. بررسی پارامترهای موثر در ایجاد نانو لایه  TiO2/SiO2بر روی شیشه جهت خود تمیزکنندگی
 54. سنتز و مقایسه خواص نانو پودرهای کامپوزیتی  (Al2O3-ZrO2) Y2O3از مواد اولیه نمکی و آلکوکسیدی و با استفاده از روش سل ژل
 55. بررسی رفتار اکسیداسیون و خوردگی داغ پوشش‌های آلومینایدی بر روی آلیاژ Y-TiAl
 56. تاثیر عملیات حرارتی بر رسوب‌گذاری فاز  ‘rدر آلیاژهای Ni-Al
 57. بررسی ساختارهای انجمادی در آلیاژهای  Ni-ALتوسط متالوگرافی با مقطع‌زنی متوالی
 58. بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ  IN738LCپس از کارکرد در توربین‌های گازی
 59. ساخت و بررسی خواص کامپوزیت شیشه سرامیک  SiO2-CaO-MgO-AL2O3-P2O5-Fتقویت شده با جزء دوم
 60. بررسی تاثیر میدان‌های الکترومغناطیس بر عملیات تصفیه و حذف رسوبات آن
 61. بهینه‌سازی خواص سطحی فولاد غنی شده با کروم با استفاده از پوشش های نانو به روش الکترولیز پلاسمایی پالسی
 62. ساخت و مشخصه‌یابی نانومیله‌های اکسید روی به روش محلول شیمیایی
 63. بررسی روش اصلاح سطح الکترود بر پایه نانولوله کربنی برای ساخت زیست حسگر آنزیمی
 64. کاربرد جوشکاری میکرولیزر ND:YAGدر اتصال سیم فولاد زنگ نزن
 65. سنتز پوشش‌های نانوساختارهای پایه فلزی با استفاده از ترکیبات نانوذره‌ای کاربیدی
 66. ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت اکسید روی-سیلیکا به روش سل-ژل
 67. بررسی امکان سنتز نانوکامپوزیت  AL-Sicو اثر میدان فاز تقویت کننده بر خواص مکانیکی آن
 68. بررسی پارامترهای موثر در روکش دهی ورق فولاد کربنی با یک سوپر آلیاژ به روش جوشکاری
 69. بررسی رفتار سینترینگ و خواص مکانیکی شیشه سرامیک‌های میکا- ولاستونیت
 70. تاثیر پارامترهای جوشکاری همزمان اصطکاکی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن ۳۰۴
 71. جوشکاری تعمیری سوپرآلیاژ پایه کبالت Mar-M302
 72. بررسی جوش پذیری فولادهای پر کروم و پر کربن
 73. بهبود عملکرد قالب های اکستروژن گرم آلومینیوم از طریق سخت پوشی به روش جوشکاری
 74. تاثیر حفاظت کاتدی برخوردگی شیاری فولاد زنگ نزن در آب دریا
 75. شبیه‌سازی جوشکاری زیر پودری تک پاسی با دو الکترود و بررسی علل ایجاد پیچیدگی ناشی از جوشکاری و ارائه راه های کاهنده آن
 76. بررسی اثر جوانه‌زایی بر ساختار دانه سوپر آلیاژ ریختگی IN738
 77. سنتز رنگدانه کرومات روی و مقایسه رنگ سنجی آن با زیرکون پراسئودیمیوم در لعاب های با دمای پخت پایین
 78. بررسی تاثیر یون سولفات بر رفتار خوردگی بتن رنگی حاوی رنگدانه سرامیکی
 79. بهبود عملکرد پره‌های برش خط قالب گیری
 80. ساخت و بررسی خواص آشکارساز (Lif (Mg,Tiمورد مصرف دوزیمتری اشعه‌ایکس
 81. بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص کاربردی دیرگدازهای سبک آلومینا بالا به روش فومی
 82. آبکاری الکتریکی لایه لایه نیکل-پلاتین
 83. بررسی کار گرم‌پذیری فولاد ماریجینگ  ?-C
 84. تولید کاشی پرسلانی و بررسی خصوصیات و ریز ساختار آن
 85. تاثیر پارامترهای ریخته‌گری بر روی ساختار و خواص مکانیکی سوپر آلیاژ IN-738LC
 86. بررسی علل تخریب لوله‌های کندانسور نیروگاه نکا و ارائه روش های کنترل آن ها
 87. بررسی تاثیر پارامترهای متالورژیکی بر کیفیت لوله‌های تحت فشار
 88. بررسی و ساخت ساگارهای کاربید سیلیسیمی اتصال رسی با مواد صد در صد داخلی
 89. ساخت نسوزهای کاربید سیلیسیمی دمای بالا از مواد اولیه‌ی داخلی
 90. ساخت و بررسی خواص کامپوزیت  WC-Niبا استفاده از فرآیند SHS
 91. بررسی رفتار سولفیداسیون پوششهای کرم سخت روی فولاد
 92. بررسی اثر عملیات ترمومکانیکی بر خواص مکانیکی و مورفولوژی آخال ها در فولاد D6A
 93. بررسی پارامترهای موثر در شکل‌دهی و زینترینگ قطعه مغناطیسی کنتور برق
 94. بررسی خستگی حرارتی فولاد ۳۲ Nicrmo145با پوشش کرم سخت
 95. بررسی تاثیر افزودنی‌های فلزی آلومینیم و سیلیسیم در نسوزهای منیزیا گرافیتی
 96. خوردگی دیرگدازهای مصرفی در صنعت فولاد
 97. تحلیل تنش‌های پسمـاند در پوشش‌های ایجاد شده توسط فرایند پاشش سرد
 98. بررسی تاثیر سرعت سیلان بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم-منیزیم AA۵۰۸۳-H۳۲۱ در محیط کلرورسدیم و اثر پلاریزاسیون کاتدی بر روی آن