• 01
 • 02
 • 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی مواد :

 

 • بررسی جوش پذیری سوپر آلیاژ پایه نیکل Inconel713LC
 • سنتز نانو پودر سیالون به روش سل- ژل
 • تهیه پوشش نانو کامپوزیتی سیلیکا-پلی‌اورتان و بررسی خواص سایشی آن
 • شبیه‌سازی طراحی بهینه حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان بر سکوی دریایی فراساحلی
 • اتصال غیر هم جنس Ti-6Al-4V و برنج سیلیکونی با استفاده از لیزر پالسی Nd:YAG یکصد وات
 • بررسی نحوه اتلاف عناصر در سرباره‌های سرب در کنورتور گردان و دمش از بالا ( (TBRC
 • خوردگی در رادیاتورهای خودرو (نوع مسی-برنجی) در محیط فلاکس های لحیم‌کاری کلریدی و برمیدی
 • بررسی پارامترهای موثر بر کنگره‌ای شدن ( (Earingحاصل از کشش عمیق ورق های آلومینیومی سری ( (AA1000
 • تاثیر پارامترهای موثر در فرایند  Rheocastingبر ساختار و خواص آلیاژهای Al–Cu
 • جوشکاری فولاد AISI‎ در حالت عملیات حرارتی شده
 • خوردگی آلیاژهای لحیم قلع سرب در فلاکس های کلریدی
 • بررسی پارامترهای اتصال در فرآیند جوشکاری همزن اصطکاکی آلومینیم مس
 • بررسی تاثیر سرعت بر روی پلاریزاسیون کاتدی آلیاژهای آلومینیوم سریXXXدر محیط آب دریا
 • بررسی و ساخت قطعات سرامیکی به روش ریخته‌گری ژله‌ای
 • بررسی مقایسه‌ای نیتروژن‌دهی پلاسمایی با استفاده از توری فعال و نیتروژن‌دهی متداول در یک فولاد کم آلیاژی
 • تاثیر ساختار تدریجی پوشش‌های مرکب فلزسرامیک ( (MCRALY-TBCبر استحکام چسبندگی
 • بررسی پدیده انحلال در جریان تماس آهن جامد و آلومینیوم مذاب
 • مطالعه مکانیزم بازدارندگی ترکیبات آلی بر سطح مس و فولاد در محیط های حاوی یون کلرید و محیط های اسیدی
 • مطالعه اثر بازدارندگی الکل های استیلنی و همچنین اثر تزاید برخی از آنیون های هیدروکسی کربوکسیلات بر خواص
 • بازدارندگی آلومینیوم در محیط خنثی
 • بررسی ویژگی های متالورژیکی جوش لیزری صفحات نازک فولادی با لیزر Nd :YAGپالسی
 • بررسی رسوبات کلکریوس در آب دریای شبیه‌سازی شده با استفاده از تکنیک حفاظت کاتدی پالسی
 • سنتز نانو ذرات اکسید روی و بررسی خواص نوری
 • بررسی اثر تغییرات ریز ساختار ناشی از عملیات حرارتی بر تافنس شکست فولاد به کار رفته در ساخت مخازن  CNG
 • مقایسه خواص مکانیکی و رفتار تریبولوژیکی قطعات متالورژی پودر آهن تولید شده از پودرهای پیش آلیاژی و پیش مخلوط شده نیکل
 • بررسی جنبه‌های ریز ساختاری استحاله  y – yدر سوپر آلیاژهای پایه نیکل با استفاده از فرآیند پیرسازی القایی
 • بررسی پوشش های ایجاد شده به روش نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی و مطالعه مقاومت به خوردگی آن ها
 • تولید نانو پودرهای آلیاژی Co-W-Cuبه روش مکانیکی شیمیایی ( (Mechano-Chemical process
 • بررسی تاثیر نیتراسیون پلاسمایی و نیتراسیون-اکسیداسیون پلاسمایی بر رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی
 • تاثیر پارامترهای عملیات پیرسازی بر خواص سوپر آلیاژهای پایه نیکل
 • تهیه نانو پودرهای زیرکنیای پایدارشده با ایتریا به روش سل ژل و ژل احتراقی
 • بررسی عوامل موثر بر ترکیبات بین فلزی آهن آلومینیوم تهیه شده به روش رانش واکنشی آلومینیوم مذاب در پیش فرم آهنی
 • بررسی ترمودینامیک و سینتیک احیای حرارتی منیزیم
 • تهیه نانو پودرهای آلیاژی کبالت آهن مس به روش مکانیکی شیمیایی و بررسی خواص آن ها
 • بررسی چگونگی تشکیل و رشد رسوبات کلکریوس بر روی مس و فولاد زنگ نزن۳۱۶Lدر الکترولیت شبیه‌سازی شده آب دریا
 • بررسی میکروساختار و خواص مکانیکی شیشه سرامیک‌های ماشینکاری شونده میکا دایوپساید
 • بررسی عوامل موثر بر پوشش‌دهی نانو سایز ذرات هماتیت بر روی میکا جهت سنتز رنگدانه لوستری
 • سنتز نانو کامپوزیت هماتیت سیلیکا به عنوان رنگدانه قرمز سرامیکی
 • بررسی و سنتز شیشه سرامیک  Pbo-SiO2-K2O-B2O3-CaO-ZrO2-TiO2همراه جزء دوم جهت تثبیت اکتینیدها
 • تهیه هیدرومتالوژیکی پودر اکسید روی با قابلیت تشکیل ذرات نانومتری از کانی‌های اکسیدی سلیکاتی
 • بررسی عوامل مختلف بر نحوه تشکیل ترک در لایه کرماته سیاه و تاثیر آن ها بر رفتار خوردگی لایه
 • سنتز بررسی ریز ساختار نانو کامپوزیت Al2O3-YAG
 • بررسی سینتیک تجزیه عامل جباب‌زای هیدرایدتیتانیم در تماس با آلومینیم مذاب
 • اتصال آلومینا به مس و بررسی خواص با فرآیند سینترینگ پودرهای فلزی ( (SMPP
 • ایجاد پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم به روش سل ژل و بررسی مقاومت به خوردگی آن در محیط 3.5% NaCl
 • بررسی ساختار و رفتار خوردگی پوشش‌های ایجاد شده بر سطح آلومینیوم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO)
 • ساخت زیستی نانو ذرات نقره و ارزیابی محصول
 • اثر فرایندECAP بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم
 • بهینه‌سازی فرآیند آهنگری قطعه فولادی سنگین توسط شبیه‌سازی کامپیوتری
 • بررسی تاثیر ریز ساختار فولاد کم آلیاژی  X70بر خوردگی ناشی از  CO2در خطوط لوله انتقال گاز شیرین
 • بررسی سینترینگ نانو کامپوزیت آلومینا- زیرکنیا تهیه شده با روش Gel-Casting
 • اثر متغیرهای لیزر پالسی  Nd:YAGبر خواص مکانیکی و ریز ساختار تیتانیوم
 • بررسی پارامترهای موثر در ایجاد نانو لایه  TiO2/SiO2بر روی شیشه جهت خود تمیزکنندگی
 • سنتز و مقایسه خواص نانو پودرهای کامپوزیتی  (Al2O3-ZrO2) Y2O3از مواد اولیه نمکی و آلکوکسیدی و با استفاده از روش سل ژل
 • بررسی رفتار اکسیداسیون و خوردگی داغ پوشش‌های آلومینایدی بر روی آلیاژ Y-TiAl
 • تاثیر عملیات حرارتی بر رسوب‌گذاری فاز  ‘rدر آلیاژهای Ni-Al
 • بررسی ساختارهای انجمادی در آلیاژهای  Ni-ALتوسط متالوگرافی با مقطع‌زنی متوالی
 • بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ  IN738LCپس از کارکرد در توربین‌های گازی
 • ساخت و بررسی خواص کامپوزیت شیشه سرامیک  SiO2-CaO-MgO-AL2O3-P2O5-Fتقویت شده با جزء دوم
 • بررسی تاثیر میدان‌های الکترومغناطیس بر عملیات تصفیه و حذف رسوبات آن
 • بهینه‌سازی خواص سطحی فولاد غنی شده با کروم با استفاده از پوشش های نانو به روش الکترولیز پلاسمایی پالسی
 • ساخت و مشخصه‌یابی نانومیله‌های اکسید روی به روش محلول شیمیایی
 • بررسی روش اصلاح سطح الکترود بر پایه نانولوله کربنی برای ساخت زیست حسگر آنزیمی
 • کاربرد جوشکاری میکرولیزر ND:YAGدر اتصال سیم فولاد زنگ نزن
 • سنتز پوشش‌های نانوساختارهای پایه فلزی با استفاده از ترکیبات نانوذره‌ای کاربیدی
 • ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت اکسید روی-سیلیکا به روش سل-ژل
 • بررسی امکان سنتز نانوکامپوزیت  AL-Sicو اثر میدان فاز تقویت کننده بر خواص مکانیکی آن
 • بررسی پارامترهای موثر در روکش دهی ورق فولاد کربنی با یک سوپر آلیاژ به روش جوشکاری
 • بررسی رفتار سینترینگ و خواص مکانیکی شیشه سرامیک‌های میکا- ولاستونیت
 • تاثیر پارامترهای جوشکاری همزمان اصطکاکی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن ۳۰۴
 • جوشکاری تعمیری سوپرآلیاژ پایه کبالت Mar-M302
 • بررسی جوش پذیری فولادهای پر کروم و پر کربن
 • بهبود عملکرد قالب های اکستروژن گرم آلومینیوم از طریق سخت پوشی به روش جوشکاری
 • تاثیر حفاظت کاتدی برخوردگی شیاری فولاد زنگ نزن در آب دریا
 • شبیه‌سازی جوشکاری زیر پودری تک پاسی با دو الکترود و بررسی علل ایجاد پیچیدگی ناشی از جوشکاری و ارائه راه های کاهنده آن
 • بررسی اثر جوانه‌زایی بر ساختار دانه سوپر آلیاژ ریختگی IN738
 • سنتز رنگدانه کرومات روی و مقایسه رنگ سنجی آن با زیرکون پراسئودیمیوم در لعاب های با دمای پخت پایین
 • بررسی تاثیر یون سولفات بر رفتار خوردگی بتن رنگی حاوی رنگدانه سرامیکی
 • بهبود عملکرد پره‌های برش خط قالب گیری
 • ساخت و بررسی خواص آشکارساز (Lif (Mg,Tiمورد مصرف دوزیمتری اشعه‌ایکس
 • بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص کاربردی دیرگدازهای سبک آلومینا بالا به روش فومی
 • آبکاری الکتریکی لایه لایه نیکل-پلاتین
 • بررسی کار گرم‌پذیری فولاد ماریجینگ  ?-C
 • تولید کاشی پرسلانی و بررسی خصوصیات و ریز ساختار آن
 • تاثیر پارامترهای ریخته‌گری بر روی ساختار و خواص مکانیکی سوپر آلیاژ IN-738LC
 • بررسی علل تخریب لوله‌های کندانسور نیروگاه نکا و ارائه روش های کنترل آن ها
 • بررسی تاثیر پارامترهای متالورژیکی بر کیفیت لوله‌های تحت فشار
 • بررسی و ساخت ساگارهای کاربید سیلیسیمی اتصال رسی با مواد صد در صد داخلی
 • ساخت نسوزهای کاربید سیلیسیمی دمای بالا از مواد اولیه‌ی داخلی
 • ساخت و بررسی خواص کامپوزیت  WC-Niبا استفاده از فرآیند SHS
 • بررسی رفتار سولفیداسیون پوششهای کرم سخت روی فولاد
 • بررسی اثر عملیات ترمومکانیکی بر خواص مکانیکی و مورفولوژی آخال ها در فولاد D6A
 • بررسی پارامترهای موثر در شکل‌دهی و زینترینگ قطعه مغناطیسی کنتور برق
 • بررسی خستگی حرارتی فولاد ۳۲ Nicrmo145با پوشش کرم سخت
 • بررسی تاثیر افزودنی‌های فلزی آلومینیم و سیلیسیم در نسوزهای منیزیا گرافیتی
 • خوردگی دیرگدازهای مصرفی در صنعت فولاد
 • تحلیل تنش‌های پسمـاند در پوشش‌های ایجاد شده توسط فرایند پاشش سرد
 • بررسی تاثیر سرعت سیلان بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم-منیزیم AA۵۰۸۳-H۳۲۱ در محیط کلرورسدیم و اثر پلاریزاسیون کاتدی بر روی آن