• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق بین الملل


 •   تعرض ناپذیری هواپیماهای غیرنظامی در حقوق بین الملل
 • تعهد به استرداد یا محاکمه
 • تاثیر اعمال یک جانبه کشورها در منابع حقوق بین الملل
 • بردگی جنسی کودکان و ساز و کارهای مقابله با آن در نظام بین الملل حقوق بشر با مطالعه موردی حقوق ایران
 • کاستی های حقوق بشری سازمان جهانی تجارت PHD
 • قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر PHD
 • مداخله بشر دوستانه و تحول آن بعد از منشور ملل متحد
 • شرکت های امنیتی و نظامی خصوصی و حقوق مخاصمات مسلحانه
 • آثار و اعتبار حقوقی تصمیمات شورای امنیت در حوزه عدم اشاعه  PHD
 • بررسی مفهوم تجاوز در پرتو تحولات نوین بین المللی
 • تعهد دولت ها در پیشگیری و مجازات ژنوسید PHD
 • بررسی انطباق تصمیمات محاکم آمریکا در انتساب اعمال افراد و گروه ها به دولت ایران با حقوق بین الملل
 • ماهیت و رویکرد آیین دادرسی کیفری بین المللی: مطالعه موردی دیوان بین المللی کیفری  PHD
 • خلیج فارس و قرار دادهای نفتی ایران
 • حقوق بین الملل و مبارزه علیه تروریسم
 • مقایسه حدود صلاحیت ها و اختیارات سازمان دریانوردی بین المللی (آیمو) و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)
 • تطبیق مقررات مربوط به تابعیت ایران با کشور های آمریکا و انگلستان
 • بلایای طبیعی و حقوق بین الملل
 • حق دسترسی به اطلاعات و مالکیت فکری در نظام بین المللی حقوق بشر: همزیستی یا تعارض
 • تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر
 • نقش کمیساریای عالی حقوق بشر در پیشبرد اهداف حقوق بشر سازمان ملل متحد
 • تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل PHD
 • بررسی قانون مناطق دریایی ایران با توجه به حقوق بین الملل دریا
 • چارچوب های حقوقی تنظیم و نظارت بر بانکداری بین المللی
 • انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز از منظر حقوق بین الملل
 • وضعیت حقوقی لوله های نفتی در حقوق بین الملل دریاها
 • تحلیل کنوانسیون هامبورگ و بررسی مزایای آن نسبت به مقررات لاهه
 • رویکرد نظام مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارت های زیست محیطی
 • مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در رویه شورای امنیت
 • مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر
 • موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل
 • حمایت دیپلماتیک از سهامداران شرکت
 • استفاده نظامی از دریاها و محدودیت های آن
 • ترک مخاصمه دراسلام و حقوق بین الملل
 • آثار جنگ بر معاهدات بین المللی
 • مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک
 • بررسی مشروعیت پخش امواج ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل
 • بررسی اجرای آرای داوری خارجی علیه دولت در پرتو تئوری مصونیت محدود
 • تاثیر اقدامات متقابل بر اجرای مسئوولیت بین المللی دولت با تاکید بر مسئوولیت ناشی از منافع جمعی  PHD
 • مسئولیت متقابل دولت ها و سازمان های بین المللی در حمایت بین المللی از حقوق بشر
 • رویارویی دو ارزش اساسی: حفظ امنیت بین المللی و رعایت حقوق بشر در مقابله شورای امنیت با تروریسم
 • ماهیت حقوق سازمان کشاورزی و تغذیه جهانی (فائو) و مصوبات آن
 • تاثیرات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق بین الملل بر حقوق بشر در حوزه حق های رفاهی
 • مداخله دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران)
 • رویکرد پیشگیرانه سازمان ملل متحد در جلوگیری از درگیری های مسلحانه
 • تبیین حقوقی حملات نظامی دولت عراق علیه مردم کُرد
 • اوپک و نظم نونفتی بین المللی
 • تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل PHD
 • سیر تحول حاکمیت دولت ها در سازمان های بین المللی
 • پناهندگی دیپلماتیک به سفارتخانه ها و حمایت از اشخاص مورد حمایت بین المللی
 • حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
 • آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
 • جنبه های حقوقی اجرای موافقت نامه های دور اروگوئه نسبت به کشورهای درحال توسعه
 • بررسی شروط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
 • حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از منظر اسلام
 • قراردادهای اجاره در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز ایالات متحده
 • آزادی ارتباطات دیپلماتیک و مصونیت اسناد، آرشیوها و محموله های دیپلماتیک در حوزه اینترنت
 • مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه...
 • تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت انسانی  PHD
 • بررسی تحلیلی معاهدات دو جانبه جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی
 • نظام انتخاباتی عراق در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
 • نقش سازمان های مردم نهاد در تاسیس، اجرا و بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
 • خاتمه تحریم های سازمان ملل و امکان رجوع به دیوان بین المللی دادگستری
 • بررسی تحولات مقررات بین المللی ناظر بر تولید و به کار گیری مین های زمینی
 • وضعیت حقوقی امدادگران در حوزه ی مخاصمات مسلحانه
 • دادگاه کیفری سیرالئون
 • بررسی مفهوم حاکمیت دولت ها در آستانه هزاره سوم
 • بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان ۲۰۰۰)
 • بررسی تطبیقی مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی
 • چالش های اجرای ملی تعهدات معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
 • تصویب معاهدات در حقوق بین الملل و حقوق ایران
 • اعتبار تصمیمات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 • بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر
 • مقایسه قانون نمونه داوری انسیترال و لایحه داوری تجاری بین المللی
 • اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در چارچوب سازمان جهانی تجارت
 • بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ایر باس
 • مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود
 • بررسی مصونیت کیفری سران حکومت ها و دولت ها با نگاهی تحلیلی به قضیه آگستوپینوشه
 • اصلاحات در شورای امنیت با نظر خاص بر حق وتو
 • حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی
 • آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تحکیم و توسعه حقوق بین الملل
 • حقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر: تعامل ها و تعارض ها  PHD
 • حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل
 • مسئولیت مشترک بین المللی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
 • جوانب الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن
 • حمایت از حقوق بشر در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه گینه علیه کنگو
 • بررسی حقوق پناهندگان در نظام حقوق بین الملل و چگونگی مطابقت حقوق داخلی با آن
 • تحقق حق تعیین سرنوشت در چارچوب مسولیت حمایت
 • آثار منطقه گرایی بر حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت  PHD
 • تدابیر بین المللی حفاظت از محیط زیست در قبال آلودگی اتمی و پرتو افکنی
 • نظام اعتزال در حقوق بین الملل اسلامی و تطبیق آن با بی طرفی درحقوق بین الملل معاصر
 • موانع اجرای قانون خارجی (درحقوق بین الملل خصوصی با عنایت به دیدگاه های جدید)
 • بررسی تطبیقی اصل جهاد و عدم توسل به زور
 • سیستم حل و فصل اختلافات در کنوانسیون ۱۹۸۲ PHD
 • رعایت حقوق بشر دوستانه در جنگ های آمریکا علیه افغانستان و عراق
 • سازمان های بین المللی غیر دولتی و پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران (تحقیق میدانی)
 • تکالیف نیرو های اشغالگر در سرزمین های اشغالی
 • مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال فراتر از اختیارات ارگان های آن
 • بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری
 • اعتبار معاهده ۱۹۷۵ بغداد
 • بررسی نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در ارتباط با علم بیو تکنولوژی
 • فعالیت سازمان ملل متحد در قلمرو حق آزادی بیان
 • اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان
 • ضوابط حقوق بشری مبارزه با تروریسم بین المللی
 • اصل تغییر اوضاع و احوال در حقوق بین الملل
 • دفاع مشروع در حقوق بین الملل
 • مسئولیت و آثار ناشی از کمک به طرف های متخاصم از دیدگاه حقوق بین الملل
 • مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین المللی  PHD
 • مصونیت دولت در مواجهه با قواعد آمره (jus cogens)
 • حقوق و تعهدات دولت ثالث در قبال تعهدات عام بین المللی
 • ارزیابی جایگاه و عملکرد کمیسیون مقام زن
 • قدمت و پایداری اصل عدم مداخله و پدیداری ”وظیفه مداخله” در حقوق بین الملل
 • حق شرط در معاهدات بین المللی
 • نهضت های رهایی بخش ملی و حقوق بین الملل
 • بررسی حقوقی کنوانسیون تاسیس آژانس تضمینی سرمایه گذاری چند جانبه
 • اشغال نظامی در حقوق بین الملل و قواعد حقوقی حاکم
 • تعهدات دولت های عضو در مقابل دیوان بین المللی کیفری
 • سازمان کنفرانس اسلامی و ماهیت حقوقی آن
 • نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاسیس دیوان بین المللی کیفری
 • اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل
 • بررسی توسعه تحول اختیارات و وظایف سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد
 • صلاحیت دادگاه های ایران در خصوص دعاوی خارجی
 • وضعیت حقوقی مزدور در نظام حقوق بین الملل
 • ناپدیدی اجباری ومنع آن در حقوق بین الملل
 • حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل مربوط به حقوق بین الملل
 • تاثیر محاکمات نورنبرگ در تحولات حقوق بین الملل کیفری (اهدایی دانشگاه آزاد)
 • انعقاد عهد نامه چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری خارجی
 • عضویت چین کمونیست در سازمان ملل متحد و سابقه آن
 • حکومت قانون در روند صلح سازی
 • مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در عملیات حفظ صلح  PHD
 • اقدامات شورای امنیت در مورد عراق پس از دفع تجاوز به کویت: بررسی تحول مفهوم تهدید بر صلح و گسترش اختیارات شورای امنیت
 • مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز
 • نظام بین المللی مسئولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربن ها
 • حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ایران
 • حقوق بین الملل عمومی
 • حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر
 • حقوق انسانی در منازعات مسلحانه
 • انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بین المللی
 • بررسی اعتبار آرای داوری صادره از سوی دیوان های داوری با ترکیب ناقص
 • پیدایش اسرائیل و بحران منطقه عربی خاور میانه
 • حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق بین الملل
 • اصول و قواعد ماهوی تجارت بین الملل در چارچوب سازمان جهانی تجارت
 • جبران خسارت در حقوق بین الملل
 • کارآمدی اقدامات متقابل فردی و جمعی برای الزام دولت ها به ایفای تعهدات حقوق بشری اتباعشان
 • وضعیت حقوق آوارگان افغانی در ایران
 • نظام ابطال و اجرای آرای داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) و آثار آن بر حاکمیت دولت ها
 • معیارهای محدودسازی آزادی ها در منشور جهانی حقوق بشر
 • داوری سازمانی با ارجاع خاص به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی
 • بحران سیاسی و تحلیل حقوقی رای دیوان بین المللی در قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران
 • سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پرتو همکاری های اقتصادی بین المللی
 • عرف و معاهده در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه نیکاراگوئه
 • دعوت به مداخله در حقوق بین الملل
 • ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی و رویه دیوان بین المللی دادگستری
 • قاعده محل وقوع مال و تعارض آن با حقوق بین الملل عمومی
 • آثار حقوقی بین المللی اظهارات سران کشورها
 • تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل
 • نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل
 • دفع زباله های هسته ای از منظر حقوق بین الملل محیط زیست (اهدایی)
 • موانع امحای بی کیفری
 • تاثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی  PHD
 • بررسی قواعد حقوق بین الملل درجهت تضمین حق بر توسعه
 • مشروعیت دموکراتیک حکومت ها در حقوق بین الملل
 • وضعیت مهاجران از منظر نظام بین المللی حقوق بشر و عملکرد دولت ها  PHD
 • جهانشمولی حقوق بشر
 • مطالعه وضعیت اشتغال معلولین در ایران و انگلستان در پرتو استانداردهای بین المللی حقوق بشر
 • ماهیت حقوقی قطعنامه های شورای امنیت در پرتو توسعه، مفهوم صلح و امنیت بین المللی
 • بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد “یونپ“
 • تحلیلی بر منطقه گرایی جدید نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین المللی
 • مشروعیت تحریم های اقتصادی ایالات متحده امریکا از منظر حقوق بین الملل
 • اصل منع اعاده پناهندگان از منظر حقوق بشر
 • مداخله بشر دوستانه در امور داخلی دولت ها با تاکید بر مبانی
 • اعتبار معاهدات بین المللی از دیدگاه فقه شیعه
 • اقلیت ها و حقوق بین الملل
 • مفهوم مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه
 • تعهدات شرکت های چند ملیتی و مسئولیت دولت متبوع سرمایه گذار در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری
 • تکوین حقوق بین الملل محیط زیست
 • وضعیت حقوقی هواپیماهای نظامی در حقوق بین الملل
 • مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض تعهدات حقوق بشر با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
 • لکس پترولیا  PHD
 • تاثیر حقوق نرم بر منابع حقوق بین الملل  PHD
 • بازرسی پیش از حمل در نظام سازمان جهانی تجارت
 • بررسی موافقت نامه حفاظت ها در سازمان تجارت جهانی
 • بررسی جنبه های حقوقی مفهوم توسعه پایدار
 • اقدامات سازمان ملل متحد در حفظ صلح با اشاره به اقدامات سال های ۱۹۸۸-۱۹۸۹
 • بی طرفی در جنگ دریایی
 • احیای نظریه جنگ عادلانه
 • بررسی تحلیلی زمینه های حقوق بشر در جامعه اسلامی
 • بررسی دکترین نا محدود بودن صلاحیت شورای امنیت
 • نظم عمومی در مرحله اجرای آراء داوری تجاری بین المللی
 • تعهد به نفع شخص ثالث در معاهدات
 • تروریسم بین المللی و دفاع مشروع
 • حکومت قانون و اعمال آن بر شورای امنیت سازمان ملل متحد  PHD
 • بررسی برنامه توسعه ملل متحد  undp
 • سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره
 • ابعاد بین المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در تئوری و عمل
 • وضعیت ناظرین در سازمان های بین المللی
 • بررسی مفهوم خلع سلاح در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
 • زمینه ها و ضرورت های اصلاح ساختار شورای امنیت
 • نحوه نظارت برحسن اجرای تعهدات مربوط به میثاق های بین المللی حقوق بشر
 • نظام حل وفصل اختلافات در سازمان هواپیمایی بین المللی (ایکائو)
 • کارکرد اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن در نظام حقوق بین الملل
 • نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
 • موانع غیر تعرفه ای تجاری و قواعد حاکم بر آن در چارچوب نظام چند جانبه سازمان تجارت جهانی
 • بررسی ماهیت و عملکرد نهادهای حقوق بشر
 • جبران خسارت در حقوق بین الملل تجارت  PHD
 • اصل تعیین سرنوشت ملت ها با تکیه بر اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آراء دیوان بین المللی دادگستری
 • نقش کمیسیون حقوق بشر در نظارت بر حسن اجرای قواعد بین المللی حقوق بشر
 • به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل  PHD
 • جایگاه شرکت های فراملیتی در حقوق بین الملل
 • شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل (با تاکیدبر) توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن
 • بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
 • مساله جانشینی دولت ها نسبت به معاهدات در مورد وحدت آلمان
 • شیوه های حمایت بین المللی از حقوق بشر در زمینه حقوق کودک
 • بررسی مشروعیت حمله نظامی آمریکا و انگلستان به افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل
 • اقدامات شورای امنیت به منظور اعاده حاکمیت کویت
 • حاکمیت دولت در دریای سرزمینی
 • ورود معاهده به قلمرو ملی
 • رابطه بین دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت
 • مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل و اسلام
 • حاکمیت قانون یا تعادل قدرت ها، بررسی بحران عراق در پرتو حقوق بین الملل
 • وضعیت اضطراری اقتصادی: رافع مسئولیت بین المللی دولت
 • بررسی تاثیر شناسایی بر ایجاد دولت در فرآیند جانشینی
 • حقوق و قواعد بین المللی قابل اعمال در مبارزه با تروریسم  PHD
 • تجدید نظر در آراء داوری بین المللی
 • حقوق کودک در مخاصمه مسلحانه
 • بررسی مکانیزم مسئولیت بین المللی حاکم بر فضای ماوراء جو
 • محدودیت جنگ در اسلام و حقوق بین الملل مدرن
 • اقدامات متقابل در روابط اقتصادی بین المللی
 • جبران خسارت در سلب مالکیت از اموال بیگانگان
 • مسئولیت کیفری دولت ها با توجه به اقدامات اخیر شورای امنیت
 • حق بر توسعه از منظر قانون اساسی تاجیکستان در پرتو اسناد بین المللی
 • امنیت سرمایه گذاری های خارجی در حقوق ایران
 • جبران خسارت در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها
 • حقوق بین المللی عمومی و صلاحیت ها در فضای مجازی  PHD
 • قلمروی اعمال حقوق بشر دوستانه: باز تعریف مفهوم مخاصمه مسلحانه
 • تاثیر الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین در نظام حقوقی ایران
 • بررسی معاذیر رافع مسئولیت بین المللی دولت در پرتو آراء محاکم بین المللی
 • جامعه اقتصادی اروپا و ساختار حقوقی آن
 • اصل استقرار وضعیت حقوقی در اختلافات سرزمینی
 • تحریم های اقتصادی شورای امنیت و حقوق بنیادین بشر
 • سازمان ملل متحد و مسائل سیاسی روز
 • آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
 • حمایت های ویژه از زنان در معاهدات عام بین المللی
 • نقش سازمان ملل متحد در استقرار مجدد دولت
 • بررسی حقوقی موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی
 • تاثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر فرآیند صلح
 • سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) و ماهیت حقوقی آن
 • تثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین المللی
 • آژانس بین المللی انرژی
 • وارد کردن شرط بر معاهدات مربوط به حقوق بشر
 • نظام حقوی دولت های بدون ساحل در حقوق جدید دریا
 • داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشورها
 • قرارهای تامینی در رویه دیوان بین المللی دادگستری
 • جایگاه ملت ها در حقوق بین الملل در پرتو قطعنامه های شورای امنیت و آراء دیوان بین المللی دادگستری
 • حقوق پناهندگان در پرتو اصل عدم عدم تبعیض  PHD
 • ورود ثالث در دادرسی های دیوان بین المللی دادگستری
 • مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی و حل و فصل اختلافات راجع به آن
 • چالش های حقوق بشری تصویب و اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت  PHD
 • مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل
 • بررسی (تحقیق میدانی) پروتکال های الحاقی به کنوانسیوان ۱۹۷۸ منطقه ای کویت در
 • ماهیت و جایگاه اقدامات تلافی جویانه در حقوق بین الملل
 • همکاری های قضایی بین الدول: معاضدت قضایی و استرداد مجرمین
 • رعایت قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای تحت امر ملل متحد
 • حق بر فراموش شدن در محیط مجازی
 • رویکرد جدید به مصونیت قضایی دولت ها در آراء محاکم آمریکایی
 • دادگاه بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق
 • حق بر آب آشامیدنی سالم از دیدگاه حقوق بین الملل
 • وضعیت حقوقی و نظام حمایتی آوارگان داخلی ناشی از جنگ در حقوق بین الملل
 • یافته های نهادهای مبتنی بر معاهده حقوق بشر ملل متحد در نظم حقوقی داخلی
 • دوستان دادگاه در مراجع کیفری بین المللی
 • کرامت انسانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
 • بررسی نظام شکایات فردی در کنوانسیوان اروپایی حقوق بشر و تاثیر آن به عنوان شیوه
 • چگونگی تجلی اراده جمعی در سازمان ملل متحد
 • مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری
 • راهکارهای مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
 • آزادی تردد در اسلام و حقوق بین الملل، مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی  PHD
 • مسئولیت بین المللی دولت ها در حفاظت از میراث فرهنگی
 • مسئولیت دولت ها و اشخاص در صورت وقوع سوانح هوایی از دیدگاه حقوق بین الملل
 • جایگاه و نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین الملل
 • مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد
 • بررسی حدود صلاحیت ملی دولت ها با توجه به روند توسعه حقوق بشر
 • شناخت حاکمیت ملی در قوانین بین المللی
 • بررسی مفهوم تروریسم دولتی در حقوق بین الملل
 • ماجراهای فراموش شده در سازمان ملل متحد
 • ارتباط میان توسعه اقتصادی و رعایت و حمایت از حقو ق بشر
 • ماهیت حقوقی اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه
 • حمایت از تنوع زیستی در حقوق بین الملل  PHD
 • شورای امنیت و قانونگذاری در چارچوب قطعنامه ۱۳۷۳
 • مداخله در امور داخلی دولت ها و حقوق بین الملل عمومی
 • به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
 • تعارض قوانین (قانون ماهوی) در داوری های تجاری بین المللی
 • مشارکت کشور های جهان سوم در ایجاد و تحول قواعد حقوق بین الملل
 • تحلیل حقوقی رابطه میان عرف و معاهده در حقوق بین الملل
 • مطالعه تطبیقی حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر افغانی در ایران و کارگران مهاجر مکزیکی در ایالات متحده امریکا
 • پیوستن به خانواده در نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی امریکا
 • تحول حقوق بین المللی در قلمرو صلح وامنیت بین الملل و رویه قضایی دیوان بین المللی
 • دادرسی عادلانه: مفهوم و سازوکار
 • حقوق فرهنگی و صلح  PHD
 • اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری
 • مفهوم مصادره در رویه دیوان داوری ایران-ایالات متحده آمریکا
 • شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین المللی
 • مقابله نظامی با دولت حاکم در اسلام و حقوق بین الملل
 • موانع زیست محیطی بر تجارت بین الملل
 • داوری اختلافات در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی  PHD
 • قطعیت و الزام آور بودن احکام داوری بین المللی و شیوه های اعتراض به اعتباراین
 • نظام حقوقی دریای خزر
 • بررسی مقایسه ای گات و آنکتاد
 • نظام حقوقی حاکم بر آب های زیرزمینی بین المللی
 • تحلیل حقوقی قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد
 • مسئولیت کیفری فرد در قبال نقض فاحش حقوق بشردوستانه
 • ضوابط زیست محیطی سازمان تجارت جهانی: خلاء ها و بایسته ها  PHD
 • بررسی انتخابات در نظام داخلی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
 • مشکلات جاری حقوقی در روابط مرزی ایران و عراق
 • سلاح های ممنوعه در حقوق جنگ
 • دیوان بین الملل دادگستری
 • بررسی رژیم حقوقی حاکم بر رود هیرمند در پرتو نظام حقوی حاکم بر رودهای بین المللی
 • وضعیت حقوقی خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه
 • تاثیر تحریم های بین المللی بر فعالیت های انسان دوستانه ی سازمان های مردم نهاد حقوق بشری (بررسی موردی پرونده بنیاد کودک ایران)
 • موافقت نامه TRIMS و پیامدهای آن در صورت الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی
 • مسئولیت بین المللی دولت ناشی از امتناع از شرکت در داوری یا عدم اجرای آرای داوری
 • وضعیت حقوقی جنوبگان و دولت ها
 • شرط فراگیر در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و تعامل آن با حل و فصل اختلافات بین المللی
 • صلاحیت فرا سرزمینی و قانون داماتو
 • مساله نابردباری مذهبی
 • وضعیت بیگانگان در حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت پناهندگان سرزمینی
 • نظام امنیت جمعی و مقابله با تجاوز
 • دکترین مسئولیت حمایت و نقش شورای امنیت
 • بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو  رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی
 • قابلیت انتساب مسئولیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری  PHD
 • ممنوعیت بازداشت خودسرانه
 • تروریسم و راهزنی هوایی در حقوق بین الملل
 • ساز و کارهای حقوقی حمایت از کارکنان سازمان ملل با تاکید بر نیروهای حافظ صلح
 • بررسی اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها وفق
 • شبیه سازی انسان در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر  PHD
 • اصل نسبی بودن آثار معاهدات در حقوق بین الملل و استثنائات آن
 • نقش کمیسیون های حقیقت یاب در ارتقا حقوق بشر، ترویج صلح و همزیستی مسالمت آمیز با تاکید بر کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی
 • جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه کوزوو
 • جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه
 • آزادی اطلاعات و محدویت های آن در مقررات بین المللی حقوق بشر
 • انتقال تکنولوژی و مسائل حقوقی مرتبط با آن در نظام بین المللی
 • آرای مشورتی الزام آور دیوان بین المللی دادگستری
 • صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری و اعلامیه دولت ها در این مورد
 • مطالعه تطبیقی ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان در حقوق موضوعه وفقه اسلام
 • چالش های حقوق بشری در چنگ علیه تروریسم
 • شروع به جنگ در اسلام و حقوق بین الملل
 • دیالکتیک در حقوق بین الملل
 • بررسی ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل
 • جایگاه دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر
 • کارکرد انصاف در نظام حقوق بین الملل: تاثیر بر ثبات یا عدم ثبات قاعده حقوقی  PHD
 • مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از آلودگی محیط زیست
 • ضمانت اجرا درنظام سازمان ملل متحد
 • سازگاری اقدامات ضد تروریستی با استانداردهای بنیادین حقوق بشر
 • رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره
 • ایدز و امنیت انسانی
 • حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی
 • بررسی ابعاد حقوقی شهادت دیپلمات های ایرانی
 • تعهد جامعه بین المللی به رعایت و الزام به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه  PHD
 • جبران نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر با نگاه ویژه به نظام حقوقی افغانستان  PHD
 • قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولت های خارجی
 • حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی
 • تابعیت مضاعف و اعتبار اصل عدم مسئولیت دولت در قبال دعاوی اتباع خود
 • نظارت بر قطع نامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری
 • حقوق بشر و حمایت از پناهندگان
 • تبیین هنجاری حق بر دموکراسی در حقوق بشر بین المللی
 • مبارزه با فساد در حقوق بین الملل (با تاکید بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد)
 • حقوق بین الملل و حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی های جوی
 • تغییرات جوی و امنیت بین الملل
 • قضیه نامیبیا و عملکرد سازمان ملل
 • نظارت قضایی بر اجرای تحریم ها با تاکید بر رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی
 • تعامل میان شرط ملت های کامله الوداد با حل و فصل اختلافات در معاهدات سرمایه گذاری
 • ماهیت حقوقی دولت خودگردان فلسطین
 • سازمان جهانی گردشگری  UNWTO
 • تعارض تعهدات بین المللی دولت ها
 • بررسی تحلیلی کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده
 • ملی شدن از دیدگاه حقوق بین الملل
 • تحریم های یک جانبه و حق بر توسعه
 • بررسی جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل
 • همکاری کشورها با دیوان کیفری بین المللی
 • بررسی تطبیقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 • تبیین مسئله جدایی طلبی در حقوق بین الملل
 • بررسی نقش و عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال آوارگان و خسارت دیدگان جنگی
 • مطالعه تطبیقی جایگاه شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه
 • جبران خسارت ناشی از جرم در دادرسی های کیفری بین المللی
 • بررسی ثبت بین المللی اختراعات از بعد حقوقی
 • مسئله دزدان دریایی در حقوق بین الملل
 • مطالعه ای پیرامون ضمانت اجرای کیفری جرایم علیه حقوق بشر
 • دسته بندی تعهدات بین المللی و چند جانبه بودن مسئولیت بین المللی
 • دیوان کیفری بین المللی و مسئله قاچاق انسان
 • مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی در نظام حقوق بین الملل
 • استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی
 • مطالعه تطبیقی زمان پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی نظام حقوقی قراردادهای الکترونیکی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا
 • مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
 • بررسی و تحلیل ساز و کار نظارتی و قاعده منع تبعیض اقلیت ها در حقوق بین الملل
 • بررسی و تحلیل مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل
 • بررسی و تحلیل رویکردهای عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژیم های خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل
 • بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی کلاه برداری رایانه ای در ایران و جامعه بین الملل
 • بررسی تطبیقی استقلال، مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در نظام حقوقی اروپا، ایالات متحده آمریکا و ایران
 • زمینه ها و رویکردهای عدالت کیفری (عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی) در حقوق کیفری ایران
 • حقوق مالکیت فکری دانش سنتی و حمایت از آن در ایران و حقوق بین الملل
 • بررسی و تحلیل نظریه دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل
 • بررسی مبانی حقوقی عدالت انتقالی و مسئله تروریسم در سرزمین های اشغالی خاورمیانه
 • بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و ایران
 • تروریسم از منظر حقوق اسلام و نظام بین المللی
 • شناسایی موانع حقوقی سرمایه گذاران خارجی
 • ابعاد حقوقی و چالش های بین المللی شدن بورس ها
 • حقوق بین الملل انرژی، آثار و چالش ها
 • الزامات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
 • بررسی حقوقی آزادسازی تجاری در ایران
 • مطالعه تطبیقی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی (حقوق ایران و فرانسه)
 • بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل
 • مقایسه تطبیقی حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی اعتبار صحت ظاهری در حقوق تجارت (ایران و فرانسه)
 • مولفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی
 • ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل
 • تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل و بررسی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات جهت مرتفع نمودن آن ها
 • بررسی مبانی و بعد حقوقی حمایت از علامت تجاری به عنوان یکی از شاخص های سرمایه فکری
 • مطالعه تطبیقی قانون تجارت الکترونیک در ایران و کنوانسیون فروش بین المللی کالا
 • مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بین الملل
 • بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و نظام بین الملل
 • موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست
 • جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل
 • بررسی و تحلیل حقوق بین الملل کیفری محیط زیست
 • تجارت و حقوق بین المللی محیط زیست
 • بررسی عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل
 • بررسی ضمانت اجرای حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل
 • حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار