رشته بهداشت عمومی :

هدف بهداشت عمومی پیشگیری است . پیشگیری از بیماری ها و عواملی که سلامتی روانی و جسمی افراد را به خطر می اندارد .
این رشته در مقطع کاردانی دارای دوگرایش خانواده و مبارزه با بیماری ها است .

  • گرایش خانواده:

این رشته تربیت افرادی است که در مراکز بهداشتی – درمانی ضمن شناخت شرایط محیطی و اطلاع از وضعیت جمعیت منطقه ، در زمینه بهداشت مادران و کودکان فعالیت می کنند . فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی ، مراقبت های بهداشتی مادران و کودکان را در زمینه واکسیناسیون ، آموزش بهداشت و تشکیل پرونده بهداشتی انجام دهند و به بررسی و شناخت کلی عوامل انتشار بیماری های واگیر دار و غیر واگیر دار بپردازند.

  • درس های این رشته در طول تحصیل :
  • درس های مشترک بین گرایش ها بهداشت:

آمار حیاتی مقدماتی ، شیمی عمومی ، فیزیک عمومی ، اصول و کلیات خدمات بهداشتی ، اصول بهداشت محیط ، جامعه شناسی عمومی روستایی ، فارماکولوژی ، کمک های اولیه ، آموزش بهداشت و ارتباطات ، اپیدمیولوژی بیماری شایع در ایران ، مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی کشور ، تکنولوژی آموزشی ، مصون سازی (واکسیناسیون ) ، اصول توانبخشی و پیشگیری ،

  • دروس تخصص گرایش خانواده :

بهداشت دانش آموزان و مدارس ، جمعیت شناسی ، بهداشت دهان و دندان ، تغذیه کاربردی و رژیم های غذایی ، بیماری های شایع کودکان و نوزادان و را ه های پیشگیری از آن ، بهداشت باروری ، بهداشت سالمندان ، کارآموزی در عرصه .

  • گرایش مبارزه با بیماری ها :

فارغ التحصیلان مبارزه با بیماری ها می توانند با کمک سایر نیروهای بهداشتی و درمانی در مراکز بهداشتی – درمانی از انتشار بیماری ها جلوگیری کنند . فارغ التحصیل این رشته باید برای فعالیت در روستاها امادگی داشته باشد و در زمینه شناخت کلی بیماری های وگیر دار و غیر واگیر دار در منطقه ، واکسیناسیون های مورد نیاز کلیه گروه های سنی ، آموزش بهداشت به صورت فردی و گروهی ، تهیه و تنظیم گزارش ها و آمار مربوط به بیماری ها ، اجرای برنامه های ایمن سازی منطقه فعالیت کنند .

  • دروس تخصصی گرایش مبارزه با بیماری ها :

تشریح و فیزیولوژی ، اصول تغذیه ، میکروبیولوژی ، کلیات و اصول اپید میولوژی ، کلیات پزشکی ، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، روان شناسی و بهداشت روانی ، اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری ، بهداشت مواد غذایی ، سموم آفت کش و کاربرد آنها ، آموزش بهداشت و ارتباطات ، برنامه های ملی مبارزه با بیماری ها ، جمعیت شناسی و تنظیم خانواده ، بهداشت حرفه ای ، کارآموزی در عرصه

دانشگاه های پذیرنده : دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی اراک ، اردبیل ، ارومیه ، اهواز ، ایلام ، بندرعباس ، بوشهر ، بیرجند ، تبریز ، زاهدان ، زنجان ، سمنان ، شهرکرد ، شیراز ، قزوین ، کاشان ، کردستان – سنندج ، کرمان ، کرمانشاه ، گلستان ، گیلان – رشت ، لرستان – خرم اباد ، مازندران – ساری ، مشهد ، همدان ، یاسوج ، یزد ، خراسان شمالی – بجنورد ، زابل ، سبزوار ، شاهرود ، فسا ، گناباد .
مقاطع تحصیلی : کاردانی
دوره ها : روزانه ، شبانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها : خانواده ، مبارزه با بیماری ها