مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

متخصصان ایمنی و حفاظت وظیفه تشخیص منابع خطر آفرین ، اجرای طرح های مهندسی مقابله با خطر ، آگاهی از منابع آلودگی محیط زیست ورا ه های فنی مقابله با آن و حفظ و حراست دستگاه ها و نیروی انسانی در منقابل خطرات مالی و جانی را در صنایع پتروشیمی و پلیمر بر عهده دارند .
این دسته از فارغ التحصیلان اطلاعات لازم را در زمینه های ،


1- استاندارهای ایمنی که در طراحی ، ساخت و کار با دستگاه های پتروشیمی بکار می رود 2- استانداردهای حفاظت محیط زیست از نظر آلودگی های آب و هوا و محیط کار و محیط زیست 3- استانداردهای آب آشامیدنی ، تصفیه فاضلاب های صنعتی و بهداشتی و نظارت بر عملیات اجرائی 5 – بیماری های حرفه ای و ضایعاتی که در اثر کار در محسط های گوناگون ایجاد می گردد 6 – خواص مواد شیمیائی خطرناک 7- طراحی سیستم های ایمنی و آتش نشانی بدست می آورند و می توانند در صنایع پتروشیمی و پلیمر فعالیت نمایند .

  • درس های اصلی و پایه :

مدیریت صنعتی، ایمنی در صنایع پتروشیمی ، شناخت دستگاه ها و ماشین آلات ، تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی ، آمار ، اصول تصفیه آب ها و فاضلاب های صنعتی ، اندازه گیری و کنترل عوامل فیزیک محیط کار ، اندازه گیری و کنترل عوامل شیمیائی محیط کار ، آلودگی هوا و کنترل آن ، آلودگی آب و کنترل آن ، میکروبیولوژی آب و فاضلاب ، بیوشیمی ، سموم و مواد شیمیائی خطرناک ، قوانین کار و مقررات عمومی ، ایمنی ، اصول طراحی سیستم ها ایمنی و آتش نشانی ، بیماری های حرفه ای و بهداشت صنعتی ، کارآموزی ، پروژه ، کارگاه عمومی (بسیاری از درس های این رشته همراه با آزمایشگاه است).


دانشگاه های پذیرنده : صنعت نفت آبادان
مقاطع تحصیلی : کارشناسی
دوره ها : روزانه
دانشگاه : دولتی