پلاجریسم (Plagiarism) یا سرقت ادبی فرآیند سرقت متون، اندیشه، ایده، سخنان و هر گونه آثار علمی، ادبی و هنری شخص دیگری است به گونه ای که نامی از شخص اصلی آورده نشود. بسیاری از پژوهشگران ممکن است مفهوم پلاجریسم (Plagiarism) را با مفهوم پارافریز (Paraphrase) در متون ادبی و مقاله نویسی اشتباه بگیرند که در ادامه در مورد آنها بیشتر صحبت خواهیم کرد و تفاوت های آن را برای شما عزیزان بازگو خواهیم کرد. کلمه پارافریز یک واژه یونانی است که وارد زبان انگلیسی  شده است و به معنای "روش اضافی بیان (Additional Manner of Expression)" است.

Plagiarism Checker - پروپوزال چیست؟

ادامه مطلب