• صفحه اصلی 20
 • صفحه اصلی 08
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05
 • صفحه اصلی 06
 • صفحه اصلی 01

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات فرانسه:

 • مذهب مسیحیت ازخلال آثار نویسنده قرن ۲۰ فرانسه به نام فرانسوا موریاک
 • مارسل پروست در جستجوی سعادت از طریق هنر نویسندگی در زمان بازیافته
 • دوگانگی روح بشر در «اورلیا» و «سیلوی» «ژراردونروال»
 • بررسی موضوع سرنوشت در کتاب خانواده تیبو اثر رژه مارتن دوگار
 • انسانیت و بشر دوستی از نظر (درنزد) سنت اگزوپری (در سه اثر وی)
 • مقایسه‌ تم‌ عصیان‌ درآثار ژان‌ سارتر و آلبرکامو
 • طبیعت‌ در آثار آنتوان‌ دو سنت‌ اگزوپری‌
 • فضیلت‌ و خوشبختی‌ از دیدگاه‌ روسو
 • اساطیر در رمان‌ جدید
 • انسان‌، در رمان‌ مارگریت‌ دوراس‌
 • «سوبلیم» و «گرتسک» در بینوایان و نتردام دوپاری ویکتورهوگو
 • شخصیت در اثر ناتالی ساروت (مارترو و افلاک نما)
 • مفهوم دوستی در ژان کریستف اثر رومن رولان
 • ارزش های انسانی در تئاتر ژیرودو بین دو جنگ جهانی (۱۹۱۸-۱۹۳۹)
 • قهرمان کورنی: قربانی و جلاد
 • مذهب از دیدگاه روسو
 • خانواده در آثار آندره ژید
 • تاثیر حافظ بر لامارتین (شاعران عارف)
 • برادری و همبستگی در «سرنوشت بشر» از آندره مالرو
 • تنهایی در آثار و زندگی آلفرد دووینی
 • بررسی مقایسه ای شخصیت خدمتکار زرنگ در سه نمایشنامه از مولیر- لوساژوبومارشه
 • مطالعه‌ و بررسی‌ مقایسه اجتماعی- انسانی‌ در قرون‌ ۱۷ و ۱۸ بر اساس قصه های لافونتن خلقیات لابرویرو نامه های ایرانی منتسکیو
 • اومانیسم‌ ویکتور هوگو از لابلای‌ داستان های‌ (مردی‌ که‌ می‌خندد و نود و سه‌)
 • بحران‌ سرنوشت‌ بشر در تئاتر اوژن‌ یونسکو ۱- قاتل بی مزد و موجب ۲- کرگدن ۳- پادشاه در حال احتضار است ۴- عابر هوایی
 • بررسی شیوه عرفانی بودلر، رمبو و حافظ
 • حس وطن پرستی و اعتقاد مذهبی (مسیحیت) در آثار شارل پگی
 • بررسی عناصر «وهمناک» در «لوهورلا» ی گی دوموپاسان و «ونوس دیل» پروسپرمری مه
 • بررسی‌ قهرمانان‌ رومانتیک‌ در تئاتر آلفرد دوموسه‌
 • تاثیر ایران‌ در نامه‌های‌ ایرانی‌ مونتسکیو
 • پل‌ ورلن‌، الهامات‌ تصویری
 • بررسی‌ مقایسه‌ای‌ توصیف‌ عینی‌ شی‌ء در رمان‌ و توصیف‌ ذهنی‌ آن‌
 • تصویر پدر و فضای‌ دراماتیک‌ مونترلان‌ در سه‌ نمایشنامه‌: ملکه‌ متوفا، پسر هیچکس‌، شهری‌ که‌ شاهزاده‌ آن‌ یک‌ کودک‌ است‌
 • انسان در بوته آزمون زمان (از خلال آثار شاتوبریان و نروال)
 • بررسی نقاب ها و هویت ها در مردم گریز مولیر و صادق ها و بازی عشق و اقبال مریوو
 • اخلاق در ادبیات کودک از خلال آثار هوشنگر مرادی کرمانی و پییرپولو
 • بررسی فن داستان نویسی و شخصیت پردازی نزد موریاک
 • بعد اسطوره ای آثار میشل تورنیه
 • ” ایثار و از خودگذشتگی” در دو اثر پل کلودل
 • بلند پروازی از خلال «سرخ و سیاه» استاندال و «بل آمی» موپاسان
 • تعهد در آثار پل الوار و نیمایوشیج بین سال های ۱۹۳۸-۱۹۴۵/۱۳۱۷-۱۳۲۴
 • سبک نگارش القاکننده شاتوبریان ”در آتالا” ”ورنه“
 • تحلیلی بر سبک فلوبر بر اساس رمان مادام بواری
 • عدم برقراری ارتباط فیما بین انسان ها در ”چنبره افعی ها” اثر فرانسوا موریاک
 • رویا و واقعیت در سورئالیسم و تجلی آن در ناجا اثر آندره بروتن
 • پرتوهایی از روشن بینی در آثار بودلر- رمبو
 • بررسی نقش مشاهده عینی توده مردم، در ”ژرمینال” و ” آسوموار” اثر زولا
 • طبیعت در رمان های روستایی ژرژساند
 • طنز پشتوانه انسان دوستی آناتول فرانس
 • تحرک و پویایی در پرسناژهای بالزاک
 • “رابطه میان شعر و فلسفه” در دیوان شعر “سرنوشت ها“ اثر آلفرد دووینی
 • بررسی نوآوری های شعر آپولینر در دو کتاب «الکل» و «کالیگرام»
 • فضایل اخلاقی در “زنبق دره” اثر بالزاک و “پرنسس دو کلو” اثرمادام دولافایت
 • قهرمانی در پولیوکت اثرپییر کورنی و سرنوشت بشری اثرآندره مالرو
 • بررسی ویژگی های قهرمان رمانتیک از خلال شاترتون اثر آلفرد دو وینی و هرنانی اثر ویکتور هوگو
 • بررسی صور خیال در کتاب ْدر لابیرنتْ اثرآلن روب گری یه
 • تحلیل شخصیت در مندو و چند داستان کوتاه دیگر اثر لو کلزیو
 • اسطوره و نماد در شازده کوچولو اثر سنت اگزوپری
 • بررسی چهره های مختلف آندرماک
 • بررسی دو مقوله سکوت و صبر در سه اثر مارگریت دوراس (درد, مدراتوکانتبیل و شیدایی لل واشتاین)
 • دنیاگرایی و خردورزی از خلال دو اثر آهنگ روستایی و در تنگ از آندره ژید
 • مطالعه پرسناژ اورست
 • نقش پول در غنیمت و خوشبختی زنان اثر امیل زولا
 • مفهوم تنهایی در بیگانه اثر کامو و تهوع اثر سارتر
 • بررسی مفاهیم “گناه” و “بی گناهی” در دو نمایشنامه “در بسته” و “مگس ها” اثر ژان پل سارتر
 • جنبه های آموزشی طنز در حکایت های لافونتن
 • عوامل بحران معنوی ناشی از جنگ جهانی در دو اثر فرانسوا موریاک، “تزردسکرو” و “در چنبره افعی ها”
 • برداشتی از مذهب نزد آنتوان دو سنت اگزوپری در دو کتاب “قلعه” و “دفترها”
 • بازتاب تعهد و مبارزه در نوشتار آناتول فرانس در دو اثر جزیره پنگوئن ها و خدایان تشنه اند
 • بررسى هنر چهره پردازى از خلال رمان هاى “پرنسس دوکلو” نوشته خانم دو لافایت و ”سرخ و سیاه” نوشته استاندال
 • نقش گفتگو در ایجاد یا عدم ایجاد ارتباط در دو اثر آندره ژید و مارگریت دوراس “سمفونی روستایی” و “روزهای کامل زیر سایه درختان”
 • جایگاه پدر در دو اثر بابا گوریو و اوژنی گرانده ی بالزاک
 • بررسی چهار عنصر (آب، آتش، خاک و هوا) در رمان های “بیست هزار فرسنگ زیر دریا” و “سفر به اعماق زمین” نوشته ژول ورن
 • بررسی نقش زنان در کتاب ژرمینال نوشته ی امیل زولا
 • بررسی نقش تضاد در رمان کارگران دریا نوشته ی ویکتور هوگو
 • واقعیت و تخیل در دو اثر کودکی و افلاک نما از ناتالی ساروت
 • امید و همبستگی در کتاب طاعون اثر آلبر کامو
 • تصویر ایران در “سه سال در آسیا” اثر کنت دوگوبینو و “به سوی اصفهان” اثر پیر لوتی
 • جایگاه وجدان در رمان سقوط اثر آلبرکامو
 • تحول و نسبیت مفهوم خوشبختی در دو اثر «درتنگ» و «ضد اخلاق» از آندره ژید
 • ویژگی های زبان شعر ژاک پره ور در “گفتارها”
 • مطالعه و بررسی شهر در رمان “در هزار تو” اثر آلن روب گری یه
 • بازگشت به طبیعت در موندو و داستان های دیگر اثر لوکلزیو
 • دو راهی تقدیر در پولیوکت و سینا اثر کورنی
 • دوگانگی رفتار انسانی در شخصیت های دو اثر مولیر به نام های «دون ژوان» و «مردم گریز»
 • بررسی فضای قرون وسطی در گوژپشت نتردام
 • نیروهای مرموز در دو رمان کولین و روگن اثر ژان ژیونو
 • دنیای خیالی بودلر در گل های رنج
 • بررسی تطبیقی زندگی نامه شخصی روسو «اعترافات» و زندگی‌نامه شخصی استاندال «زندگی هانری برولار»
 • مشاهده ی بیرونی و مشاهده ی درونی در طرف گرمانت و زمان بازیافته، دو جلد از “در جستجوی زمان از دست رفته” نوشته ی مارسل پروست
 • بررسی آیین جوانمردی در شاهنامه رولان، پرواز شبانه و سرزمین انسان ها
 • تصاویر بیگانه در ضد خاطرات مالرو
 • ابعاد زمان و مکان در دگرگونی میشل بوتور
 • بررسی تحول و دگرگونی زمان از خلال شاه میمیرد اثر اوژن یونسکو و در انتظار گود و اثر ساموئل بکت