• صفحه اصلی 20
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی مکاترونیک:

 • طراحی و ساخت سیستم تعلیق الکترواستاتیک
 • کاربرد نانولوله‌های کربنی در طراحی خازن‌ها و تشدیدگرهای قابل تنظیم با استفاده از تحریک الکترواستاتیک
 • ارتقاء عملکرد یاتاقان مغناطیسی برای کار در دور RPM 3000
 • ارائه روشی جدید برای بهینه سازی شکل روتور و استاتور در موتورهای الکتریکی آهنربای دایم
 • طراحی ربات توانبخشی عضو بالا تنه
 • طراحی، ساخت و کنترل سیستم نمایش لمسی با کاربرد ویژه در سیستم کنترل لودینگ شبیه ساز پرواز
 • طراحی کنترل کننده با قابلیت تحمل پذیری خطا در سیستم‌های گسسته پیشامد
 • طراحی، ساخت و ارزیابی نمونه آزمایشگاهی سامانه کنترل ارتعاشات صندلی تراکتور
 • مدل‌سازی یکپارچه‌ی سیستم های مکاترونیکی با استفاده از روش گراف‌خطی
 • تعقیب اتوماتیک هدف توسط بالگرد چهار ملخه بدون سرنشین
 • دینامیک و کنترل یک ربات زیرآبی با بازو
 • تحلیل فضای کاری و تکینگی‌های ربات‌های موازی پنج درجه آزادی متقارن با محرکه‌های خطی
 • کنترل مفصل انعطاف پذیر مبتنی بر روش های کلاسیک- هوشمند و ضد کنترل آشوب
 • طراحی سیستم کنترل هوشمند برای فرآیند سبقت‌گیری خودرو با در نظر گرفتن اثرات ریزساختار رفتار راننده و خودرو
 • طراحی و پیاده سازی فیلتر فرسایش برای کنترل حرکت شبیه ساز رانندگی سه درجه آزادی آساران
 • طراحی، ساخت و کنترل ربات کابلی موازی
 • طراحی مسیر برای بازوی متحرک غیرهولونومیک با استفاده از الگوریتم ایمنی بدن انسان
 • طراحی کنترلر شبکه ویولتی برای بازوی مکانیکی متحرک
 • طراحی مسیر برای بازوی متحرک غیرهولونومیک با استفاده از الگوریتم ایمنی بدن انسان

 

- Automatic wind mill blade pitch controlling system.

- Automatic Vegetable (or) Lemon Cutting machine.

- Fabrication of Automatic Vehicle Over speed controlling system for School Zone.

- Remote controlled air craft (Flying Model).

- GPS based vehicle root tracking system.

- Fabrication of Microcontroller Based Self centering Fou jaw Chuck.

- Fabrication of Automatic temperature controller with cooling system.

- Remote controlled material handling motorized crane.

- GPS based blind people path announcement system.

- Button operated electro-magnetic gear shifting system for two wheeler.

- Automatic sensor based wall painting robot.

- Auto indexing gear cutting attachment for pneumatic shaping Machine.

- Automatic accident avoiding system for machines.

- GSM Based two wheeler security system.

- Electronic assisted hydraulic braking system.

- Two Wheeler Automation with security System.

- SMS based automatic pneumatic punching machine.

- Automatic hand break release.

- Fabrication of Queries controlling system for two wheeler.

- Automatic Pneumatic Grinding Machine.

- Fabrication of Unaided Guided Vehicle (UGV).

- Automatic Power Saving Conveyor for Industrial Application.

- Automatic Visitor Guided with Material Handling Vehicle.

- Automatic Break Failure and Engine over Heating Indication.

- Sensor Based Material loading/unloading system for different section.

- Automatic rotating table with sequence operating machine.

- SMS based Automatic two wheeler locking system.

- Digital locking (Fuel, ignition, side lock) system (Password) for Two wheeler.

- Over speed indication and Automatic accident Avoiding System for four wheeler.

- Fabrication of sub marine (Model).

- Auto head-lamp Alignment system for automobile.

- Railways accident Avoiding System – (Level crossing and Fire Alarm).

- Fabrication of Automatic Magnetic Accident preventer for Train.

- SMS based automatic drilling machine.

- Car or Bus reverse Operation Navigation System by using IR Rays.

- Fabrication of Solar automatic cell phone charger with pay system.

- Fabrication of Automatic car overtaking system.

- CNC Pick and place sequence operated Robot.

- Remote controlled boiler flame on/off with flame adjustment system.

- Material Dimensions Analyzing Robot.

- CNC pneumatic Auto feed punching Machine.

- PC based Automatic sheet cutting Machine.

- Sensor Based Inspection Conveyor.

- Remote controlled Video Analyzing pick and place Robot.

- Cell Phone Controlled Video Analyzing Robot.

- Automatic Vehicle Accident Information System.

- Automatic Dam shutter controlling system.

- Automatic Paint Spaying Equipment.

- Remote controlled Bomb detecting robot.

- Fabrication of Intelligent Braking System (IBS).

- Fabrication of Emergency Braking System (EBS).

- Fabrication of Anti-lock Braking System (ABS).

- Fabrication of Automatic Electro hydraulic Jack.

- Automatic Pneumatic stand for two wheeler

- Automatic Bottle Washing Machine.

- SMS controlled pick and place robot.

- Aero plane Controlling System (Flying Model).

- Automatic drunken drive avoiding system for automobile.

- Intelligent active Suspension system for two wheeler.

- Automatic Packing control Machine for Industrial Application.

- Automatic Double Axis Welding Machine.

- Automatic Pneumatic Paper cup folding Machine.

- Automatic Wheel chair cum bed.

- Automatic Sky Car parking System.

- Automatic Pneumatic Reciprocating Water Pumping System.

- SMS controlled Material handling robot.

- Remote controlled Vacuum Cleaning Robot.

- Automatic Scrap Collecting Vehicle.

- Automatic Fire fighting cum material handling vehicle.

- Sensor Based Automatic paint marking machine for sprocket Industries.

- Automatic railway track crack detecting Vehicle.

- Remote controlled tilting Wheel chair.

- Automatic Three axis hydraulic modern Trailer.

- SMS based Pick and place Robot.

- Automatic Spring End Grinding Machine.

- Automatic Pneumatic vice and jack.

- Fabrication of Automatic typical Pipe Cutting Machine.

- SMS controlled automatic pneumatic ramming machine.

- Fabrication of Automatic cold chamber Die Casting Machine.

- Design & Fabrication of Conveyor Automation.

- Automatic Car Parking System for apartment Building.

- Intelligent active Suspension system for two wheeler.

- Automatic Packing control Machine for Industrial Application.

- Automatic Double Axis Welding Machine.

- Automatic Pneumatic Paper cup folding Machine.

- Automatic Pneumatic Reciprocating Water Pumping System.

- Automatic Visitor Guided with Material Handling Vehicle.

- Automatic Vegetable (or) Lemon Cutting machine.

- Automatic accident avoiding system for machines.

- Two Wheeler Automation with security System.

- Fabrication of Unaided Guided Vehicle (UGV).

- Sensor Operated Paper Counting Machine.

- Fabrication of Vacuum conveyor for Industrial Application.

- Sensor Based Automatic steering control system for Automobile.

- Automatic Pneumatic Jack for four wheeler.

- Digital locking system for material handling vehicle for industrial application.

- Automatic shock absorption system for automobile.

- Automatic Spray Painting System for Industrial Application.

- Fabrication of Electronic Hack Saw Machine.

- Fabrication of automatic electro-magnetic Clutch.

- Sensor Operated Automatic vehicle accident prevention system.

- Electro Hydraulic System for Automation in Vehicle.

- D & F of Pneumatic Auto feed Drilling Machine.

- Automatic Steering alignment system.

- D & F of Automatic Multi-Machine Lubrication System.

- Fabrication of Car Automation.