• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش مخابرات:

 • تخمین موقعیت کاربر در سیستم‌های مخابرات سیار سلولی با استفاده از توان سیگنال دریافتی برای محیط‌های ناهمگن
 • طبقه بندی فعالیت های مختلف ذهنی بر اساس هندسه ریمانی
 • حل بازآرایی بهینه شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات
 • شناسایی جنسیت از روی تصویر صورت
 • طراحی و بهینه سازی آنتن جدید فرا پهن باند
 • تحلیل و شبیه سازی الگوریتم‌های آشکارسازی
 • آشکارسازی لبه در تصاویر پزشکی
 • بررسی آسیب پذیری مسیرهای فیبر نوری
 • طراحی و پیاده سازی (بر روی FPGA) سیستم Zoom-FFT بر روی سیمولینک و Sysgen
 • شبیه سازی و تحلیل اثر شروع به کار مانیتورینگ در درصد اختلال موثر اخلالگر های هوشمند.
 • پیاده سازی فرستنده جهش فرکانس بر روی USRP (به کمک GUN Radio)
 • شبیه سازی سناریو تشخیص اهداف متحرک توسط رادار روزنه مصنوعی به کمک الگوریتم­های حسگری فشرده نظیر OMP، CoSaMP، sl0 ، BPDN
 • تحلیل طراحی و ارزیابی الگوریتم های کار آمد تصمیم گیری، تعویض و تخصیص کانال در مخابرات سیار سلولی مخابرات آشوب گون باند فوق پهن
 • بررسی گیرنده ها در مخابرات طیف گسترده
 • آشکارسازی حفره‌های طیفی در سیستم‌های رادیوی هوشمند با استفاده از فیلتر ذره‌ای در تخمین کانال
 • تحلیل و شبیه سازی اثر ناهمواری های سطحی بر روی انتشار پلاریتون پلاسمون های سطحی
 • سازه کامپوزیت کاربرد آن در ماهواره
 • امن‌سازی محاسبات ابری
 • توصیف جدید ریاضی از حداکثر نرخ بیتی کانال‌های مخابرات نور مرئی در محیط بسته همراه با تحلیل، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی کانال
 • کد گذاری انطباقی شبکه در مخابرات همکارانه ی بی سیم
 • بررسی روش های طراحی سل در شبکه های مخابرات نسل آینده (سوم و چهارم)
 • شکل دهی پرتو و کنترل توان در شبکه های شناختگر مبتنی بر رله
 • مدل کردن انتشار موج در آب دریا به منظور کاربرد در مخابرات زیر آب و سونار
 • فشرده‌سازی صوت و تصویر و بازسازی آن ها به کمک تبدیل باروز ویلر به منظور استفاده در سیستم‌های مخابرات سیار (WCDMA)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم انتقال صدای دیجیتال، برای وسایل نقلیه زیر آبی در حال حرکت، مبتنی بر OFDM
 • پرتوسازی و کدینگ فضایی-زمانی مشترک در سیستم های مخابراتی MIMO
 • تخصیص فرکانس در مخابرات سیار (نسل دوم، GSM)
 • روش‌های آشکارسازی در سیستم‌های مخابرات MIMO باند باریک
 • تحلیل و شبیه سازی شکل دهی پرتو توزیع شده در شبکه های رله بی سیم چند کاربره
 • طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن منوپل پهن باند با بریدگی در باند گذر
 • طراحی سیستم مخابراتی چند کاربره مبتنی بر آشوب
 • تحلیل نظری سوراخ سوختگی طیفی و نوسان واهلشی در تقویت کننده فیبر نوری آغشته به نقطه کوانتومی PbSe با تثبیت بهره تمام نوری
 • طراحی و پیاده سازی سیستم انتقال صدای دیجیتال، برای وسایل نقلیه زیر آبی در حال حرکت، مبتنی بر OFDM
 • ارائه یک روش تحلیلی جدید برای بهینه‌سازی در حوزه گسسته و کاربردهای آن در مخابرات
 • حذف کلاتر به صورت کنترل شده در رادارهای SAR/GMTI به کمک حسگری فشرده (Compressed Sensing)
 • شبیه سازی و پیاده سازی مدولاتور- دمدولاتور ناهمدوس FSK بر روی بورد FPGA
 • طراحی و پیاده سازی لینک جهش فرکانس در محیط Sys-gen (با ملزومات همزمان سازی و)
 • طراحی و پیاده سازی (بر روی FPGA) اخلالگر کانالیزه شده هوشمند جهش فرکانس (مبتنی بر تخمین سطح توان نویز) در محیط های Simulink و Sys-gen
 • شبیه سازی همزمان بخش دیجیتال و RF به کمک نرم افزارهای ADS و MATLAB
 • شبیه سازی سیستمی لینک تاکتیکی ارتباطی با سیمولینک
 • حذف کلاتر در زیر فضای کلاتر و سیگنال در رادار SAR
 • شبیه سازی فیلترهای وفقی NLMS ,DCT-LMS ,RLS
 • شبیه سازی سیستم حذف اکو به کمک فیلترهای LMS و RLS
 • شبیه سازی الگوریتم های GSS ,SD ,Newton ,Line search
 • ماکزیمم کردن SNR در یک شبکه مشارکتی به کمک روش bisectioning با استفاده از پکیچ CVX