• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته دندانپزشکی:

 • فلپ های (flaps) ترمیمی دندانی- طبقه بندی و نکات جراحی
 • ترمیم نقایص لثه توسط جراحی اسلاید فلپ
 • ایمپلنت های دندانی
 • احیا و بزرگ نمودن استخوان فک با استفاده از احیای بافت راهنمایی شده
 • درمان چند رشته ای دندان و صورت
 • ارتباط بین اختلالات دندان و بیماری های پریودنتال
 • ارتباط قراردادن حاشیه تتاج دندان با التهاب لثه
 • عود مسائل مربوط به دندان های کج و معوج در ساختمان های دندانی با حمایت کاهش یافته پریودنتال
 • جراحی بافت نرم برای کم کردن عود دندان های کج و معوج
 • مسائل مخاطی لثه ای- شیوع و درمان در کودکان
 • نیروی دندان های کج و معوج و برگشت بیماری های پریودنتال
 • ناهنجاری های ایمنوگلوبولین در زخم های التهاب لثه
 • اهمیت واکنش میزبان در پریودنتیوم
 • پیچیدگی های سیستم لثه
 • ارزیابی خطر بیماری های پریودنتال
 • تنباکو و التهاب لثه
 • بیماری های دهان در بیماران سالخورده
 • التهاب لثه در زنان باردار
 • ارزیابی وضعیت پریودنتال در افراد دیابتی
 • یافته های مشترک دهانی در لوسمی و ایدز
 • تظاهرات دهانی سوءمصرف دارو
 • اثرات کنترل پلاک های سیستمیک بر احیای استخوان در کیسه های فرا استخوان
 • جراحی کاربردی سطح ریشه در چرک دندان
 • آنتی بیوتیک ها در درمان بیماری های پریودنتال انسانی
 • تغییرشکل بد خیم در لیکن پلان دهانی (oral lichen planus)
 • مدیریت دارو شناختی مشکلات دندانپزشکی
 • تشخیص زخم عود کننده دهانی
 • جنبه های اپیدمولوژیکی بالینی التهاب لثه وینسنت
 • خونریزی پس از بررسی یک پیشگو برای پیشروی بیماری پریودنتال
 • محدودیت های مقیاس گذاری زیرلثه
 • ابقا درمانی پریودنتال
 • اثرات تحت کنترل نگاه داشتن شیوه های بهداشتی بر پوسیدگی ها بیماری های پریودنتال در افراد بالغ
 • درمان پریودنتال بدون ابقا
 • تعیین ارزش تست تشخیصی پریودنتال
 • تحرک دندان و پریودنتال درمانی
 • درمان پریودنتال دندان های چند ریشه ای
 • تاثیر تتراسایکلین و یا مقیاس گذاری بر بیماری پریودنتال انسانی
 • واکنش پریودنتال به درمان مکانیکی غیرجراحی
 • واکنش های بافت اطراف تاج های دندان های مصنوعی
 • واکنش بافت اطراف نوک ریشه
 • اثرات جویدن غذاهای فیبردار بر لثه
 • پاتولوژی بافت های سخت دندان- قابل استفاده در دندانپزشکی
 • واکنش بافت های بیماری حاشیه ی پریودنتال به روش های تجدید کننده
 • توانایی حفظ پلاک توسط چهار ماده دندانی
 • وضعیت پریودنتال در بیماران درمان شده با پل های دندانی
 • ارزیابی بالینی مبحث ثابت دندانپزشکی
 • مسواک بین دندانی و جایگاه آن در دندانسازی نافذ، تاج و پل
 • تجمع پلاک بر مواد مختلف پرکننده دندان
 • تعمیم طول تاج دندانی بالینی
 • بسته بندی مواد غذایی
 • زبری مواد ضربانی و پلاک دندانی
 • اثرات میکروبیولوژیک و بالینی تجهیزات ثابت ارتودنسی
 • انسداد در اثر آسیب و انسداد در اثر ضربه
 • مدیریت چرک دندان
 • بیولوژی و پاتولوژی دندان و مکانیسم حمایت کننده آن
 • تغیرات اختصاصی بافت استخوان تابع حرکت دندان
 • پریودنتومتری- شیوه ای برای سنجش تحرک دندان
 • نقش انسداد در علت شناسی و درمان بیماری های پریودنتال
 • ارتباط بین مبحث بیماری های لثه و ارتودنسی
 • پیوند بافت پیوندی زیراپی تلیالی