مطالب نگارش پروپوزال ارشد و دکتری

مطالب اسناد بالادستی ایران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

نگارش پروپوزال یکی از فرآیندهای اجتناب ناپذیر در تحصیلات تکمیلی و پروسه فارغ التحصیلی هر دانشجو محسوب می شود. زمانیکه صحبت از نگارش پروپوزال می شود می بایست فاکتورهای زیادی را در آن بگنجانید و محتوای آن را باید مطابق با استانداردهای دانشگاه یا موسسه مورد نظر تهیه و ارائه نمایید. نگارش پروپوزال به گونه ای است که دانشجویان باید در چند صفحه و چند بخش محدود، ایده ها و موضوع تحقیقاتی مورد نظرشان را برای اساتید تبیین نمایند. بخش های مختلف پروپوزال معمولا محدودیت محتوایی دارند و نباید از یک میزان مشخص بیشتر شوند دقیقا مشابه بسیاری از پژوهش های علمی مانند مقاله، پایان نامه و تز دکتری که باید در تعداد مشخصی کلمه تهیه شوند. یک پروپوزال تحقیقاتی دانشگاهی به طور کلی در 2000-3500 بین 5-7 صفحه تهیه و آماده می شود که به صورت جزئی تر عبارتند از:

1. صفحه عنوان: معمولا 1 صفحه از پروپوزال به این بخش اختصاص داده می شود که می بایست اطلاعاتی از قبیل مشخصات دانشجو، مشخصات استاد، عنوان تحقیق و اطلاعات کلی مربوط به پروپوزال مانند مدت اجرا و نوع پژوهش در آن ذکر شود.

2. ضرورت تحقیق و بیان مسئله: مهمترین بخش از پروپوزال معمولا 2-3 صفحه از تحقیق را به خود اختصاص می دهد. در این بخش میبایست در مورد ضرورت و چرایی انجام تحقیق صحبت کنید و تبیین نمایید مزایای انجام پژوهش چه چیزهایی خواهد بود. در ادامه همین بخش نیز در مورد پیشینه تحقیق صحبت کرده و بیان می کنید چه پژوهشگرانی بر روی این موضوع کار کرده اند و چه دستاوردهایی را بدست آورده اند. 

3. سوالات و فرضیات تحقیق: سومین بخش از پروپوزال که 1 صفحه از آن را به خودش اختصاص می دهد مربوط به سوالات و فرضیات تحقیق است. این بخش از پروپوزال معمولا یک صفحه جداگانه داشته و در مورد سوالات پژوهشی پروپوزال صحبت می شود. در این بخش می باید مشخص کنید که چه سوالاتی در ارتباط با پژوهش ذهن شما را به خود مشغول کرده است که قصد دارید به آنها پاسخ دهید. همچنین فرضیه شما در مورد رابطه احتمالی بین فاکتورهای تحقیق چگونه است. برخی از دانشگاه ها و موسسات این بخش ها را در کنار متودولوژی قرار می دهند ولی در حالت استاندارد آن باید این بخش بصورت جداگانه تدوین شود. 

4. مدل تحقیق و متودولوژی: معمولا 1-2 صفحه نیز به متودولوژی و ارائه مدل تحقیق اختصاص داده می شود تا به واسطه آن مخاطب بتواند دریابد که پژوهشگر از چه روش، ابزار و متودی برای جمع آوری و تحلیل داده های تحقیق استفاده خواهد کرد. 

5. رفرنس و تصمیمات: آخرین بخش از پروپوزال و معمولا 1 صفحه از آن به رفرنس دهی و ارجاعات تحقیق اختصاص داده می شود تا به واسطه آن منابعی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، آورده شوند. در قسمت بعدی از همین بخش و در آخرین قسمت از پروپوزال، تصمیمات گروه تخصصی، اساتید و کمیته تحصیلات تکمیلی در مورد مورد تایید بودن یا نبودن پروپوزال ذکر خواهد شد.

ترمینولوژی و اصطلاح شناسی مقالات -  چگونگی سابمیت مقاله - انتخاب ژورنال هدف