• صفحه اصلی 09
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 06

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

 

زبان و ادبیات اردو

ایا می دانید که حدود 600 میلیون نفر درجهان به زبان اردو سخن می گویند و می نویسند؟ البته زبان اردو ، تنها زبان رسمی کشور پاکستان است و اما کما بیش در تمام کشورهای شبه قاره هند فهمیده می شود و به آن سخن می گویند و در حال حاضر هزاران جلد کتاب علوم انسانی و هنر به زبان اردو وجود دارد که ایرانیان می توانند به فارسی ترجمه کرده و از آنها بهر ببرند .

از سوی دیگر کشور ما برای اینکه بتواند ارتباطی تنگاتنگ و نزدیک با کشور هم کیش و همسایه خود ، پاکستان داشته باشد ، نیاز به مترجمانی متبحر در زبان و ادبیات اردو دارد .از همین رو رشته زبان و ادبیات اردو به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران ارائه شده است .

درس های این رشته در طول تحصیل :

دروس پایه :

دستور زبان فارسی ، تاریخ زبان فارسی ، مرجع شناسی و روش تحقیق ، بدیع ، آئین نگارش ،

دروس اصلی و تخصصی :

مقدمات اردو ، خواندن و درک مفهوم متون ، تدریس متون نثر ، تدریس متون نظم ، ادب منثور ، ادب منظوم ، ادب داستانی ، دستور ، جمله نویسی و مقدمات انشاء ، انشاء ساده ، انشاء پیشرفته ، گفت و شنود و درک مطالب شفاهی ، بیان شفاهی داستان ، ترجمه ، تاریخ زبان و ادب اردو ، معانی و بیان و صناعات ادبی .

دانشگاه های پذیرنده : تهران
مقاطع تحصیلی : کارشناسی
دوره ها : روزانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها :