نگارش پروپوزال ارشد و دکتری

نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری: راهنمای کامل

بخش 1: مقدمه

پروپوزال سندی است که در آن یک طرح تحقیقاتی یا عملیاتی پیشنهاد شده و هدف آن جذب حمایت یک موسسه یا سازمان می باشد. پروپوزال ها انواع مختلفی دارند، از جمله:

 • پروپوزال پژوهشیاین نوع پروپوزال برای ارائه یک طرح تحقیقاتی به منظور دریافت کمک مالی یا حمایت از یک سازمان یا دانشگاه نوشته می شود.
 • پروپوزال تجاریاین نوع پروپوزال برای ارائه یک طرح تجاری به منظور جذب سرمایه گذار یا مشتری نوشته می شود.
 • پروپوزال پروژهاین نوع پروپوزال برای ارائه یک طرح پروژه به منظور دریافت مجوز یا بودجه نوشته می شود.

در این مقاله، به بررسی نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری می پردازیم.

بخش 2: بخش های پروپوزال

یک پروپوزال خوب باید شامل موارد زیر باشد:

 • عنوانعنوان باید مختصر و گویا باشد و موضوع پروپوزال را به طور خلاصه بیان کند.
 • مقدمهمقدمه باید خواننده را با موضوع پروپوزال آشنا کند و اهمیت آن را توضیح دهد.
 • مرور ادبیاتمرور ادبیات باید به بررسی تحقیقات قبلی در زمینه موضوع پروپوزال بپردازد.
 • روش تحقیقروش تحقیق باید نحوه انجام تحقیق را به طور واضح و دقیق توضیح دهد.
 • زمانبندی و بودجهزمانبندی و بودجه باید به طور دقیق مشخص شود.
 • نتیجه گیرینتیجه گیری باید خلاصه ای از یافته های پروپوزال را ارائه دهد.

بخش 3: نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد

نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. انتخاب موضوعاولین قدم، انتخاب موضوع پروپوزال استموضوع پروپوزال باید مرتبط با رشته تحصیلی و علاقه شما باشد.
 2. انجام تحقیقات اولیهپس از انتخاب موضوع، باید تحقیقات اولیه ای در زمینه آن انجام دهید تا اطلاعات کافی برای نوشتن پروپوزال را جمع آوری کنید.
 3. نوشتن پروپوزالپس از انجام تحقیقات اولیه، می توانید شروع به نوشتن پروپوزال کنید.
 4. بازبینی و ویرایشپس از نوشتن پروپوزال، باید آن را بازبینی و ویرایش کنید تا از صحت و دقت آن اطمینان حاصل کنید.

بخش 4: نگارش پروپوزال دکتری

نگارش پروپوزال دکتری معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. انتخاب موضوعاولین قدم، انتخاب موضوع پروپوزال استموضوع پروپوزال باید مرتبط با رشته تحصیلی و علاقه شما باشد و از نظر علمی نیز نو و ارزشمند باشد.
 2. انجام تحقیقات اولیهپس از انتخاب موضوع، باید تحقیقات اولیه ای در زمینه آن انجام دهید تا اطلاعات کافی برای نوشتن پروپوزال را جمع آوری کنید.
 3. نوشتن پروپوزالپس از انجام تحقیقات اولیه، می توانید شروع به نوشتن پروپوزال کنید.
 4. بازبینی و ویرایشپس از نوشتن پروپوزال، باید آن را بازبینی و ویرایش کنید تا از صحت و دقت آن اطمینان حاصل کنید.

بخش 5: نکات مهم در نگارش پروپوزال

در اینجا چند نکته مهم در نگارش پروپوزال آورده شده است:

 • وضوح و دقتپروپوزال باید به طور واضح و دقیق نوشته شود تا خواننده بتواند به راحتی آن را درک کند.
 • منطقی بودنپروپوزال باید منطقی و منسجم باشد و از استدلال های قانع کننده ای استفاده کند.
 • جامع بودنپروپوزال باید تمام جوانب موضوع را در نظر بگیرد و اطلاعات کافی را ارائه دهد.
 • ارزشمند بودنپروپوزال باید ارزشمند و قابل اجرا باشد و بتواند به حل یک مشکل یا پاسخ به یک سوال کمک کند.

بخش 6: نتیجه گیری

نگارش پروپوزال یک مهارت مهم است که برای موفقیت در تحصیلات، کسب و کار و مدیریت پروژه، ضروری است. با رعایت نکات ذکر شده در این مقاله، می توانید یک پروپوزال خوب و قانع کننده بنویسید که شانس موفقیت شما را در دریافت حمایت افزایش دهد.

2

ادامه مطلب

academic proposal  پروپوزال دانشگاهی 

یک پروپوزال دانشگاهی با هدف تجزیه و تحلیل یک موضوع علمی و مطرح کردن فرضیاتی مرتبط با آن تهیه می شود. بطور معمول پروپوزال دانشگاهی قبل از نگارش تز دکتری و یا پایان نامه ارشد توسط دانشجو به اساتید مشاور و راهنما ارائه شده تا بواسطه آن اطلاعات بنیادینی در ارتباط با موضوع تحقیق در اختیار اساتید قرار بگیرد. واژه پروپوزال (Proposal) در ترجمه انگلیسی به معنای پیشنهاد دادن است و این واژه در معنای دانشگاهی به طرح پیشنهادی در مورد یک موضوع علمی اشاره دارد.

پیش پروپوزال دانشگاهی - پیش پروپوزال چیست؟

ادامه مطلب