• صفحه اصلی 09
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 06

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

برای مطالعات تاریخی و باستان شناسی و نیز برای بکار بستن روش های مناسب حفاظت و مرمت و نگهداری علمی و فنی آثار و اشیاء متعدد تاریخی و فرهنگی موجود در موزه های کشور – آثاری که حاصل از کاوش های باستان شناسی است نیز آثاری که به صورت هنر های وابسته به معماری در بناهای تاریخی وجود دارد و مواد و مصالحی که در ساخت و ساز این بناها از آنها استفاده گردیده است – باید به پزوهشهای ویژه آزمایشگاهی متکی شد .
ضروررت پژوهش و حفظ و احیای اینگونه آثار و اشیاء بصورت علمی و فنی از یک سو و لزوم بابالابردن کیفیت کار مطالعات از سوی دیگر ، ایجاد دوره های آموزش عالی در سطوح گوناگون از جمله کاردانی حفاظت درست آثار تاریخی را ایجاب می کند .
هدف این رشته تربیت افراد متخصص و دارای کارایی عملی در امر حفاظت و مرمت آثار تاریخی است . متخصصانی که با بهره گیری از تجربیات عملی و آگاهی های علمی و تاریخی و هنری که در طول این دوره کسب می کنند ، در جهت مرمت ، احیاء ، نگهداری و به طور کلی حفاظت علمی آثار تاریخی قدم بر می دارند . فارغ التحصیلان این دوره در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها و کارگاه های مختلف ، حفاظت و مرمت مانند کتابخانه ها ، موزه ها ، سازمان های فرهنگی موجود در سراسر کشور فعالیت می کند .درس های این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه :

فیزیک ، شیمی ، ترسیم فنی ، تاریخ و مانی نظری مرمت .دروس اصلی و تخصصی:
هنر و تمدن اسلامی ، تاریخ و فن شناسی آثار ، آشنایی با باستان شناسی و روش های آن ، آشنایی با هنر های سنتی ایران ، آشنایی با هنر و معماری پیش از اسلام ایران ، آسیب شناسی آثار ، حفاظت و مرمت در محل کاوش باستان شناسی ، آزمایشگاه حفاظت و مرمت .
دانشگاه های پذیرنده : هنر – اصفهان ، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی،زابلمقاطع تحصیلی : کاردانی ، کارشناسی
دوره ها : روزانه ، شبانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها :
*برخی از دانشگاه ها در این رشته بصورت نیمه متمرکز دانشجو می پذیرند.