امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری حقوق بین الملل

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق بین الملل
 1. تعرض ناپذیری هواپیماهای غیرنظامی در حقوق بین الملل
 2. تعهد به استرداد یا محاکمه
 3. تاثیر اعمال یک جانبه کشورها در منابع حقوق بین الملل
 4. بردگی جنسی کودکان و ساز و کارهای مقابله با آن در نظام بین الملل حقوق بشر با مطالعه موردی حقوق ایران
 5. کاستی های حقوق بشری سازمان جهانی تجارت PHD
 6. قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر PHD
 7. مداخله بشر دوستانه و تحول آن بعد از منشور ملل متحد
 8. شرکت های امنیتی و نظامی خصوصی و حقوق مخاصمات مسلحانه
 9. آثار و اعتبار حقوقی تصمیمات شورای امنیت در حوزه عدم اشاعه PHD
 10. بررسی مفهوم تجاوز در پرتو تحولات نوین بین المللی
 11. تعهد دولت ها در پیشگیری و مجازات ژنوسید PHD
 12. بررسی انطباق تصمیمات محاکم آمریکا در انتساب اعمال افراد و گروه ها به دولت ایران با حقوق بین الملل
 13. ماهیت و رویکرد آیین دادرسی کیفری بین المللی: مطالعه موردی دیوان بین المللی کیفری PHD
 14. خلیج فارس و قرار دادهای نفتی ایران
 15. حقوق بین الملل و مبارزه علیه تروریسم
 16. مقایسه حدود صلاحیت ها و اختیارات سازمان دریانوردی بین المللی (آیمو) و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)
 17. تطبیق مقررات مربوط به تابعیت ایران با کشور های آمریکا و انگلستان
 18. بلایای طبیعی و حقوق بین الملل
 19. حق دسترسی به اطلاعات و مالکیت فکری در نظام بین المللی حقوق بشر: همزیستی یا تعارض
 20. تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر
 21. نقش کمیساریای عالی حقوق بشر در پیشبرد اهداف حقوق بشر سازمان ملل متحد
 22. تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل PHD
 23. بررسی قانون مناطق دریایی ایران با توجه به حقوق بین الملل دریا
 24. چارچوب های حقوقی تنظیم و نظارت بر بانکداری بین المللی
 25. انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز از منظر حقوق بین الملل
 26. وضعیت حقوقی لوله های نفتی در حقوق بین الملل دریاها
 27. تحلیل کنوانسیون هامبورگ و بررسی مزایای آن نسبت به مقررات لاهه
 28. رویکرد نظام مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارت های زیست محیطی
 29. مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در رویه شورای امنیت
 30. مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر
 31. موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل
 32. حمایت دیپلماتیک از سهامداران شرکت
 33. استفاده نظامی از دریاها و محدودیت های آن
 34. ترک مخاصمه دراسلام و حقوق بین الملل
 35. آثار جنگ بر معاهدات بین المللی
 36. مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک
 37. بررسی مشروعیت پخش امواج ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل
 38. بررسی اجرای آرای داوری خارجی علیه دولت در پرتو تئوری مصونیت محدود
 39. تاثیر اقدامات متقابل بر اجرای مسئوولیت بین المللی دولت با تاکید بر مسئوولیت ناشی از منافع جمعی PHD
 40. مسئولیت متقابل دولت ها و سازمان های بین المللی در حمایت بین المللی از حقوق بشر
 41. رویارویی دو ارزش اساسی: حفظ امنیت بین المللی و رعایت حقوق بشر در مقابله شورای امنیت با تروریسم
 42. ماهیت حقوق سازمان کشاورزی و تغذیه جهانی (فائو) و مصوبات آن
 43. تاثیرات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق بین الملل بر حقوق بشر در حوزه حق های رفاهی
 44. مداخله دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران)
 45. رویکرد پیشگیرانه سازمان ملل متحد در جلوگیری از درگیری های مسلحانه
 46. تبیین حقوقی حملات نظامی دولت عراق علیه مردم کُرد
 47. اوپک و نظم نونفتی بین المللی
 48. تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل PHD
 49. سیر تحول حاکمیت دولت ها در سازمان های بین المللی
 50. پناهندگی دیپلماتیک به سفارتخانه ها و حمایت از اشخاص مورد حمایت بین المللی
 51. حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
 52. آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
 53. جنبه های حقوقی اجرای موافقت نامه های دور اروگوئه نسبت به کشورهای درحال توسعه
 54. بررسی شروط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
 55. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از منظر اسلام
 56. قراردادهای اجاره در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز ایالات متحده
 57. آزادی ارتباطات دیپلماتیک و مصونیت اسناد، آرشیوها و محموله های دیپلماتیک در حوزه اینترنت
 58. مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه...
 59. تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت انسانی PHD
 60. بررسی تحلیلی معاهدات دو جانبه جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی
 61. نظام انتخاباتی عراق در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
 62. نقش سازمان های مردم نهاد در تاسیس، اجرا و بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
 63. خاتمه تحریم های سازمان ملل و امکان رجوع به دیوان بین المللی دادگستری
 64. بررسی تحولات مقررات بین المللی ناظر بر تولید و به کار گیری مین های زمینی
 65. وضعیت حقوقی امدادگران در حوزه ی مخاصمات مسلحانه
 66. دادگاه کیفری سیرالئون
 67. بررسی مفهوم حاکمیت دولت ها در آستانه هزاره سوم
 68. بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان ۲۰۰۰)
 69. بررسی تطبیقی مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی
 70. چالش های اجرای ملی تعهدات معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
 71. تصویب معاهدات در حقوق بین الملل و حقوق ایران
 72. اعتبار تصمیمات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 73. بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر
 74. مقایسه قانون نمونه داوری انسیترال و لایحه داوری تجاری بین المللی
 75. اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در چارچوب سازمان جهانی تجارت
 76. بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ایر باس
 77. مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود
 78. بررسی مصونیت کیفری سران حکومت ها و دولت ها با نگاهی تحلیلی به قضیه آگستوپینوشه
 79. اصلاحات در شورای امنیت با نظر خاص بر حق وتو
 80. حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی
 81. آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تحکیم و توسعه حقوق بین الملل
 82. حقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر: تعامل ها و تعارض ها PHD
 83. حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل
 84. مسئولیت مشترک بین المللی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
 85. جوانب الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن
 86. حمایت از حقوق بشر در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه گینه علیه کنگو
 87. بررسی حقوق پناهندگان در نظام حقوق بین الملل و چگونگی مطابقت حقوق داخلی با آن
 88. تحقق حق تعیین سرنوشت در چارچوب مسولیت حمایت
 89. آثار منطقه گرایی بر حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت PHD
 90. تدابیر بین المللی حفاظت از محیط زیست در قبال آلودگی اتمی و پرتو افکنی
 91. نظام اعتزال در حقوق بین الملل اسلامی و تطبیق آن با بی طرفی درحقوق بین الملل معاصر
 92. موانع اجرای قانون خارجی (درحقوق بین الملل خصوصی با عنایت به دیدگاه های جدید)
 93. بررسی تطبیقی اصل جهاد و عدم توسل به زور
 94. سیستم حل و فصل اختلافات در کنوانسیون ۱۹۸۲ PHD
 95. رعایت حقوق بشر دوستانه در جنگ های آمریکا علیه افغانستان و عراق
 96. سازمان های بین المللی غیر دولتی و پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران (تحقیق میدانی)
 97. تکالیف نیرو های اشغالگر در سرزمین های اشغالی
 98. مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال فراتر از اختیارات ارگان های آن
 99. بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری
 100. اعتبار معاهده ۱۹۷۵ بغداد
 101. بررسی نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در ارتباط با علم بیو تکنولوژی
 102. فعالیت سازمان ملل متحد در قلمرو حق آزادی بیان
 103. اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان
 104. ضوابط حقوق بشری مبارزه با تروریسم بین المللی
 105. اصل تغییر اوضاع و احوال در حقوق بین الملل
 106. دفاع مشروع در حقوق بین الملل
 107. مسئولیت و آثار ناشی از کمک به طرف های متخاصم از دیدگاه حقوق بین الملل
 108. مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین المللی PHD
 109. مصونیت دولت در مواجهه با قواعد آمره (jus cogens)
 110. حقوق و تعهدات دولت ثالث در قبال تعهدات عام بین المللی
 111. ارزیابی جایگاه و عملکرد کمیسیون مقام زن
 112. قدمت و پایداری اصل عدم مداخله و پدیداری ”وظیفه مداخله” در حقوق بین الملل
 113. حق شرط در معاهدات بین المللی
 114. نهضت های رهایی بخش ملی و حقوق بین الملل
 115. بررسی حقوقی کنوانسیون تاسیس آژانس تضمینی سرمایه گذاری چند جانبه
 116. اشغال نظامی در حقوق بین الملل و قواعد حقوقی حاکم
 117. تعهدات دولت های عضو در مقابل دیوان بین المللی کیفری
 118. سازمان کنفرانس اسلامی و ماهیت حقوقی آن
 119. نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاسیس دیوان بین المللی کیفری
 120. اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل
 121. بررسی توسعه تحول اختیارات و وظایف سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد
 122. صلاحیت دادگاه های ایران در خصوص دعاوی خارجی
 123. وضعیت حقوقی مزدور در نظام حقوق بین الملل
 124. ناپدیدی اجباری ومنع آن در حقوق بین الملل
 125. حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل مربوط به حقوق بین الملل
 126. تاثیر محاکمات نورنبرگ در تحولات حقوق بین الملل کیفری (اهدایی دانشگاه آزاد)
 127. انعقاد عهد نامه چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری خارجی
 128. عضویت چین کمونیست در سازمان ملل متحد و سابقه آن
 129. حکومت قانون در روند صلح سازی
 130. مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در عملیات حفظ صلح PHD
 131. اقدامات شورای امنیت در مورد عراق پس از دفع تجاوز به کویت: بررسی تحول مفهوم تهدید بر صلح و گسترش اختیارات شورای امنیت
 132. مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز
 133. نظام بین المللی مسئولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربن ها
 134. حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ایران
 135. حقوق بین الملل عمومی
 136. حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر
 137. حقوق انسانی در منازعات مسلحانه
 138. انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بین المللی
 139. بررسی اعتبار آرای داوری صادره از سوی دیوان های داوری با ترکیب ناقص
 140. پیدایش اسرائیل و بحران منطقه عربی خاور میانه
 141. حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق بین الملل
 142. اصول و قواعد ماهوی تجارت بین الملل در چارچوب سازمان جهانی تجارت
 143. جبران خسارت در حقوق بین الملل
 144. کارآمدی اقدامات متقابل فردی و جمعی برای الزام دولت ها به ایفای تعهدات حقوق بشری اتباعشان
 145. وضعیت حقوق آوارگان افغانی در ایران
 146. نظام ابطال و اجرای آرای داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) و آثار آن بر حاکمیت دولت ها
 147. معیارهای محدودسازی آزادی ها در منشور جهانی حقوق بشر
 148. داوری سازمانی با ارجاع خاص به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی
 149. بحران سیاسی و تحلیل حقوقی رای دیوان بین المللی در قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران
 150. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پرتو همکاری های اقتصادی بین المللی
 151. عرف و معاهده در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه نیکاراگوئه
 152. دعوت به مداخله در حقوق بین الملل
 153. ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی و رویه دیوان بین المللی دادگستری
 154. قاعده محل وقوع مال و تعارض آن با حقوق بین الملل عمومی
 155. آثار حقوقی بین المللی اظهارات سران کشورها
 156. تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل
 157. نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل
 158. دفع زباله های هسته ای از منظر حقوق بین الملل محیط زیست (اهدایی)
 159. موانع امحای بی کیفری
 160. تاثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی PHD
 161. بررسی قواعد حقوق بین الملل درجهت تضمین حق بر توسعه
 162. مشروعیت دموکراتیک حکومت ها در حقوق بین الملل
 163. وضعیت مهاجران از منظر نظام بین المللی حقوق بشر و عملکرد دولت ها PHD
 164. جهانشمولی حقوق بشر
 165. مطالعه وضعیت اشتغال معلولین در ایران و انگلستان در پرتو استانداردهای بین المللی حقوق بشر
 166. ماهیت حقوقی قطعنامه های شورای امنیت در پرتو توسعه، مفهوم صلح و امنیت بین المللی
 167. بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد “یونپ“
 168. تحلیلی بر منطقه گرایی جدید نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین المللی
 169. مشروعیت تحریم های اقتصادی ایالات متحده امریکا از منظر حقوق بین الملل
 170. اصل منع اعاده پناهندگان از منظر حقوق بشر
 171. مداخله بشر دوستانه در امور داخلی دولت ها با تاکید بر مبانی
 172. اعتبار معاهدات بین المللی از دیدگاه فقه شیعه
 173. اقلیت ها و حقوق بین الملل
 174. مفهوم مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه
 175. تعهدات شرکت های چند ملیتی و مسئولیت دولت متبوع سرمایه گذار در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری
 176. تکوین حقوق بین الملل محیط زیست
 177. وضعیت حقوقی هواپیماهای نظامی در حقوق بین الملل
 178. مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض تعهدات حقوق بشر با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
 179. لکس پترولیا PHD
 180. تاثیر حقوق نرم بر منابع حقوق بین الملل PHD
 181. بازرسی پیش از حمل در نظام سازمان جهانی تجارت
 182. بررسی موافقت نامه حفاظت ها در سازمان تجارت جهانی
 183. بررسی جنبه های حقوقی مفهوم توسعه پایدار
 184. اقدامات سازمان ملل متحد در حفظ صلح با اشاره به اقدامات سال های ۱۹۸۸-۱۹۸۹
 185. بی طرفی در جنگ دریایی
 186. احیای نظریه جنگ عادلانه
 187. بررسی تحلیلی زمینه های حقوق بشر در جامعه اسلامی
 188. بررسی دکترین نا محدود بودن صلاحیت شورای امنیت
 189. نظم عمومی در مرحله اجرای آراء داوری تجاری بین المللی
 190. تعهد به نفع شخص ثالث در معاهدات
 191. تروریسم بین المللی و دفاع مشروع
 192. حکومت قانون و اعمال آن بر شورای امنیت سازمان ملل متحد PHD
 193. بررسی برنامه توسعه ملل متحد undp
 194. سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره
 195. ابعاد بین المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در تئوری و عمل
 196. وضعیت ناظرین در سازمان های بین المللی
 197. بررسی مفهوم خلع سلاح در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
 198. زمینه ها و ضرورت های اصلاح ساختار شورای امنیت
 199. نحوه نظارت برحسن اجرای تعهدات مربوط به میثاق های بین المللی حقوق بشر
 200. نظام حل وفصل اختلافات در سازمان هواپیمایی بین المللی (ایکائو)
 201. کارکرد اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن در نظام حقوق بین الملل
 202. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
 203. موانع غیر تعرفه ای تجاری و قواعد حاکم بر آن در چارچوب نظام چند جانبه سازمان تجارت جهانی
 204. بررسی ماهیت و عملکرد نهادهای حقوق بشر
 205. جبران خسارت در حقوق بین الملل تجارت PHD
 206. اصل تعیین سرنوشت ملت ها با تکیه بر اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آراء دیوان بین المللی دادگستری
 207. نقش کمیسیون حقوق بشر در نظارت بر حسن اجرای قواعد بین المللی حقوق بشر
 208. به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل PHD
 209. جایگاه شرکت های فراملیتی در حقوق بین الملل
 210. شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل (با تاکیدبر) توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن
 211. بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
 212. مساله جانشینی دولت ها نسبت به معاهدات در مورد وحدت آلمان
 213. شیوه های حمایت بین المللی از حقوق بشر در زمینه حقوق کودک
 214. بررسی مشروعیت حمله نظامی آمریکا و انگلستان به افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل
 215. اقدامات شورای امنیت به منظور اعاده حاکمیت کویت
 216. حاکمیت دولت در دریای سرزمینی
 217. ورود معاهده به قلمرو ملی
 218. رابطه بین دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت
 219. مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل و اسلام
 220. حاکمیت قانون یا تعادل قدرت ها، بررسی بحران عراق در پرتو حقوق بین الملل
 221. وضعیت اضطراری اقتصادی: رافع مسئولیت بین المللی دولت
 222. بررسی تاثیر شناسایی بر ایجاد دولت در فرآیند جانشینی
 223. حقوق و قواعد بین المللی قابل اعمال در مبارزه با تروریسم PHD
 224. تجدید نظر در آراء داوری بین المللی
 225. حقوق کودک در مخاصمه مسلحانه
 226. بررسی مکانیزم مسئولیت بین المللی حاکم بر فضای ماوراء جو
 227. محدودیت جنگ در اسلام و حقوق بین الملل مدرن
 228. اقدامات متقابل در روابط اقتصادی بین المللی
 229. جبران خسارت در سلب مالکیت از اموال بیگانگان
 230. مسئولیت کیفری دولت ها با توجه به اقدامات اخیر شورای امنیت
 231. حق بر توسعه از منظر قانون اساسی تاجیکستان در پرتو اسناد بین المللی
 232. امنیت سرمایه گذاری های خارجی در حقوق ایران
 233. جبران خسارت در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها
 234. حقوق بین المللی عمومی و صلاحیت ها در فضای مجازی PHD
 235. قلمروی اعمال حقوق بشر دوستانه: باز تعریف مفهوم مخاصمه مسلحانه
 236. تاثیر الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین در نظام حقوقی ایران
 237. بررسی معاذیر رافع مسئولیت بین المللی دولت در پرتو آراء محاکم بین المللی
 238. جامعه اقتصادی اروپا و ساختار حقوقی آن
 239. اصل استقرار وضعیت حقوقی در اختلافات سرزمینی
 240. تحریم های اقتصادی شورای امنیت و حقوق بنیادین بشر
 241. سازمان ملل متحد و مسائل سیاسی روز
 242. آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
 243. حمایت های ویژه از زنان در معاهدات عام بین المللی
 244. نقش سازمان ملل متحد در استقرار مجدد دولت
 245. بررسی حقوقی موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی
 246. تاثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر فرآیند صلح
 247. سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) و ماهیت حقوقی آن
 248. تثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین المللی
 249. آژانس بین المللی انرژی
 250. وارد کردن شرط بر معاهدات مربوط به حقوق بشر
 251. نظام حقوی دولت های بدون ساحل در حقوق جدید دریا
 252. داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشورها
 253. قرارهای تامینی در رویه دیوان بین المللی دادگستری
 254. جایگاه ملت ها در حقوق بین الملل در پرتو قطعنامه های شورای امنیت و آراء دیوان بین المللی دادگستری
 255. حقوق پناهندگان در پرتو اصل عدم عدم تبعیض PHD
 256. ورود ثالث در دادرسی های دیوان بین المللی دادگستری
 257. مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی و حل و فصل اختلافات راجع به آن
 258. چالش های حقوق بشری تصویب و اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت PHD
 259. مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل
 260. بررسی (تحقیق میدانی) پروتکال های الحاقی به کنوانسیوان ۱۹۷۸ منطقه ای کویت در
 261. ماهیت و جایگاه اقدامات تلافی جویانه در حقوق بین الملل
 262. همکاری های قضایی بین الدول: معاضدت قضایی و استرداد مجرمین
 263. رعایت قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای تحت امر ملل متحد
 264. حق بر فراموش شدن در محیط مجازی
 265. رویکرد جدید به مصونیت قضایی دولت ها در آراء محاکم آمریکایی
 266. دادگاه بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق
 267. حق بر آب آشامیدنی سالم از دیدگاه حقوق بین الملل
 268. وضعیت حقوقی و نظام حمایتی آوارگان داخلی ناشی از جنگ در حقوق بین الملل
 269. یافته های نهادهای مبتنی بر معاهده حقوق بشر ملل متحد در نظم حقوقی داخلی
 270. دوستان دادگاه در مراجع کیفری بین المللی
 271. کرامت انسانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
 272. بررسی نظام شکایات فردی در کنوانسیوان اروپایی حقوق بشر و تاثیر آن به عنوان شیوه
 273. چگونگی تجلی اراده جمعی در سازمان ملل متحد
 274. مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری
 275. راهکارهای مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
 276. آزادی تردد در اسلام و حقوق بین الملل، مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی PHD
 277. مسئولیت بین المللی دولت ها در حفاظت از میراث فرهنگی
 278. مسئولیت دولت ها و اشخاص در صورت وقوع سوانح هوایی از دیدگاه حقوق بین الملل
 279. جایگاه و نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین الملل
 280. مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد
 281. بررسی حدود صلاحیت ملی دولت ها با توجه به روند توسعه حقوق بشر
 282. شناخت حاکمیت ملی در قوانین بین المللی
 283. بررسی مفهوم تروریسم دولتی در حقوق بین الملل
 284. ماجراهای فراموش شده در سازمان ملل متحد
 285. ارتباط میان توسعه اقتصادی و رعایت و حمایت از حقو ق بشر
 286. ماهیت حقوقی اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه
 287. حمایت از تنوع زیستی در حقوق بین الملل PHD
 288. شورای امنیت و قانونگذاری در چارچوب قطعنامه ۱۳۷۳
 289. مداخله در امور داخلی دولت ها و حقوق بین الملل عمومی
 290. به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
 291. تعارض قوانین (قانون ماهوی) در داوری های تجاری بین المللی
 292. مشارکت کشور های جهان سوم در ایجاد و تحول قواعد حقوق بین الملل
 293. تحلیل حقوقی رابطه میان عرف و معاهده در حقوق بین الملل …
 294. مطالعه تطبیقی حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر افغانی در ایران و کارگران مهاجر مکزیکی در ایالات متحده امریکا
 295. پیوستن به خانواده در نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی امریکا
 296. تحول حقوق بین المللی در قلمرو صلح وامنیت بین الملل و رویه قضایی دیوان بین المللی
 297. دادرسی عادلانه: مفهوم و سازوکار
 298. حقوق فرهنگی و صلح PHD
 299. اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری
 300. مفهوم مصادره در رویه دیوان داوری ایران-ایالات متحده آمریکا
 301. شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین المللی
 302. مقابله نظامی با دولت حاکم در اسلام و حقوق بین الملل
 303. موانع زیست محیطی بر تجارت بین الملل
 304. داوری اختلافات در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی PHD
 305. قطعیت و الزام آور بودن احکام داوری بین المللی و شیوه های اعتراض به اعتباراین
 306. نظام حقوقی دریای خزر
 307. بررسی مقایسه ای گات و آنکتاد
 308. نظام حقوقی حاکم بر آب های زیرزمینی بین المللی
 309. تحلیل حقوقی قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد
 310. مسئولیت کیفری فرد در قبال نقض فاحش حقوق بشردوستانه
 311. ضوابط زیست محیطی سازمان تجارت جهانی: خلاء ها و بایسته ها PHD
 312. بررسی انتخابات در نظام داخلی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
 313. مشکلات جاری حقوقی در روابط مرزی ایران و عراق
 314. سلاح های ممنوعه در حقوق جنگ…
 315. دیوان بین الملل دادگستری
 316. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر رود هیرمند در پرتو نظام حقوی حاکم بر رودهای بین المللی
 317. وضعیت حقوقی خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه
 318. تاثیر تحریم های بین المللی بر فعالیت های انسان دوستانه ی سازمان های مردم نهاد حقوق بشری (بررسی موردی پرونده بنیاد کودک ایران)
 319. موافقت نامه TRIMS و پیامدهای آن در صورت الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی
 320. مسئولیت بین المللی دولت ناشی از امتناع از شرکت در داوری یا عدم اجرای آرای داوری
 321. وضعیت حقوقی جنوبگان و دولت ها
 322. شرط فراگیر در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و تعامل آن با حل و فصل اختلافات بین المللی
 323. صلاحیت فرا سرزمینی و قانون داماتو
 324. مساله نابردباری مذهبی
 325. وضعیت بیگانگان در حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت پناهندگان سرزمینی
 326. نظام امنیت جمعی و مقابله با تجاوز
 327. دکترین مسئولیت حمایت و نقش شورای امنیت
 328. بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی
 329. قابلیت انتساب مسئولیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری PHD
 330. ممنوعیت بازداشت خودسرانه
 331. تروریسم و راهزنی هوایی در حقوق بین الملل
 332. ساز و کارهای حقوقی حمایت از کارکنان سازمان ملل با تاکید بر نیروهای حافظ صلح
 333. بررسی اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها وفق
 334. شبیه سازی انسان در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر PHD
 335. اصل نسبی بودن آثار معاهدات در حقوق بین الملل و استثنائات آن
 336. نقش کمیسیون های حقیقت یاب در ارتقا حقوق بشر، ترویج صلح و همزیستی مسالمت آمیز با تاکید بر کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی
 337. جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه کوزوو
 338. جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه
 339. آزادی اطلاعات و محدویت های آن در مقررات بین المللی حقوق بشر
 340. انتقال تکنولوژی و مسائل حقوقی مرتبط با آن در نظام بین المللی
 341. آرای مشورتی الزام آور دیوان بین المللی دادگستری
 342. صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری و اعلامیه دولت ها در این مورد
 343. مطالعه تطبیقی ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان در حقوق موضوعه وفقه اسلام
 344. چالش های حقوق بشری در چنگ علیه تروریسم
 345. شروع به جنگ در اسلام و حقوق بین الملل
 346. دیالکتیک در حقوق بین الملل
 347. بررسی ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل
 348. جایگاه دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر
 349. کارکرد انصاف در نظام حقوق بین الملل: تاثیر بر ثبات یا عدم ثبات قاعده حقوقی PHD
 350. مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از آلودگی محیط زیست
 351. ضمانت اجرا درنظام سازمان ملل متحد
 352. سازگاری اقدامات ضد تروریستی با استانداردهای بنیادین حقوق بشر
 353. رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره
 354. ایدز و امنیت انسانی
 355. حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی
 356. بررسی ابعاد حقوقی شهادت دیپلمات های ایرانی
 357. تعهد جامعه بین المللی به رعایت و الزام به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه PHD
 358. جبران نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر با نگاه ویژه به نظام حقوقی افغانستان PHD
 359. قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولت های خارجی
 360. حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی
 361. تابعیت مضاعف و اعتبار اصل عدم مسئولیت دولت در قبال دعاوی اتباع خود
 362. نظارت بر قطع نامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری
 363. حقوق بشر و حمایت از پناهندگان
 364. تبیین هنجاری حق بر دموکراسی در حقوق بشر بین المللی
 365. مبارزه با فساد در حقوق بین الملل (با تاکید بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد)
 366. حقوق بین الملل و حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی های جوی
 367. تغییرات جوی و امنیت بین الملل
 368. قضیه نامیبیا و عملکرد سازمان ملل
 369. نظارت قضایی بر اجرای تحریم ها با تاکید بر رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی
 370. تعامل میان شرط ملت های کامله الوداد با حل و فصل اختلافات در معاهدات سرمایه گذاری
 371. ماهیت حقوقی دولت خودگردان فلسطین
 372. سازمان جهانی گردشگری UNWTO
 373. تعارض تعهدات بین المللی دولت ها
 374. بررسی تحلیلی کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده
 375. ملی شدن از دیدگاه حقوق بین الملل
 376. تحریم های یک جانبه و حق بر توسعه
 377. بررسی جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل
 378. همکاری کشورها با دیوان کیفری بین المللی
 379. بررسی تطبیقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 380. تبیین مسئله جدایی طلبی در حقوق بین الملل
 381. بررسی نقش و عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال آوارگان و خسارت دیدگان جنگی
 382. مطالعه تطبیقی جایگاه شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه
 383. جبران خسارت ناشی از جرم در دادرسی های کیفری بین المللی
 384. بررسی ثبت بین المللی اختراعات از بعد حقوقی
 385. مسئله دزدان دریایی در حقوق بین الملل
 386. مطالعه ای پیرامون ضمانت اجرای کیفری جرایم علیه حقوق بشر
 387. دسته بندی تعهدات بین المللی و چند جانبه بودن مسئولیت بین المللی
 388. دیوان کیفری بین المللی و مسئله قاچاق انسان
 389. مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی در نظام حقوق بین الملل
 390. استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی
 391. مطالعه تطبیقی زمان پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
 392. بررسی تطبیقی نظام حقوقی قراردادهای الکترونیکی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا
 393. مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
 394. بررسی و تحلیل ساز و کار نظارتی و قاعده منع تبعیض اقلیت ها در حقوق بین الملل
 395. بررسی و تحلیل مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل
 396. بررسی و تحلیل رویکردهای عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژیم های خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل
 397. بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی کلاه برداری رایانه ای در ایران و جامعه بین الملل
 398. بررسی تطبیقی استقلال، مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در نظام حقوقی اروپا، ایالات متحده آمریکا و ایران
 399. زمینه ها و رویکردهای عدالت کیفری (عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی) در حقوق کیفری ایران
 400. حقوق مالکیت فکری دانش سنتی و حمایت از آن در ایران و حقوق بین الملل
 401. بررسی و تحلیل نظریه دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل
 402. بررسی مبانی حقوقی عدالت انتقالی و مسئله تروریسم در سرزمین های اشغالی خاورمیانه
 403. بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و ایران
 404. تروریسم از منظر حقوق اسلام و نظام بین المللی
 405. شناسایی موانع حقوقی سرمایه گذاران خارجی
 406. ابعاد حقوقی و چالش های بین المللی شدن بورس ها
 407. حقوق بین الملل انرژی، آثار و چالش ها
 408. الزامات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
 409. بررسی حقوقی آزادسازی تجاری در ایران
 410. مطالعه تطبیقی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی (حقوق ایران و فرانسه)
 411. بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل
 412. مقایسه تطبیقی حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران و فرانسه
 413. بررسی تطبیقی اعتبار صحت ظاهری در حقوق تجارت (ایران و فرانسه)
 414. مولفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی
 415. ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل
 416. تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل و بررسی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات جهت مرتفع نمودن آن ها
 417. بررسی مبانی و بعد حقوقی حمایت از علامت تجاری به عنوان یکی از شاخص های سرمایه فکری
 418. مطالعه تطبیقی قانون تجارت الکترونیک در ایران و کنوانسیون فروش بین المللی کالا
 419. مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بین الملل
 420. بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و نظام بین الملل
 421. موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست
 422. جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل
 423. بررسی و تحلیل حقوق بین الملل کیفری محیط زیست
 424. تجارت و حقوق بین المللی محیط زیست
 425. بررسی عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل
 426. بررسی ضمانت اجرای حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل
 427. حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار

عناوین پایان نامه حقوق بشر - پایگاه های علمی -  PUBMED