• صفحه اصلی 09
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 06

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله


تصور كنيد كه در كشور ما از هر ۱۰ نفر،‌ تنها يك نفر به دليل درد جسماني مزمن حداقل يك ساعت در روز نتواند كار خود را به خوبي انجام دهد. آيا مي‌دانيد در اين صورت چه ميزان خسارت به كشور وارد خواهد شد؟ عمق اين فاجعه زماني احساس مي‌شود كه بدانيم دردهاي مفصلي و عضلاني در ايران بسيار شايع است. از سوي ديگر طبق آمار جهاني معلولين، حدود ۱۰% از جمعيت هر كشور را معلولين تشكيل مي‌دهند و اين افراد براي استفاده از توانايي‌هاي باقيمانده و جبران هر چه بيشتر ناتواني‌ها و محدوديت‌هاي خويش به خدمات فيزيوتراپي نياز دارند. البته اين درصد در كشور ما به دليل جنگ تحميلي و حوادث بي‌شمار رانندگي بسيار بيشتر است و به همين دليل بايد براي رشته فيزيوتراپي كه به تربيت فيزيوتراپيست‌هاي متخصص و كارآمد مي‌پردازد، به عنوان يك رشته مهم و كاربردي، ‌اهميت بسيار قائل شويم. در اين‌ رشته‌ با استفاده‌ از يك‌ سري‌ وسايل‌ مثل‌ ابزارهاي‌ الكترونيكي‌ در جهت‌ رفع‌ معلوليت‌، كاهش‌ علايم‌ بيمارهاي‌ مفاصل‌، عضلات‌ و اعصاب‌ تلاش‌ مي‌شود. البته‌ فيزيوتراپيست‌ها علاوه‌ بر وسايل‌ فوق‌، از يك‌ سري‌ حركات‌ ورزشي‌ و درماني‌ نيز استفاده‌ مي‌كنند چون‌ براي‌ كسب‌ بهترين‌ نتيجه‌، بايد حركات‌ ورزشي‌ و درمان‌هاي‌ الكترونيكي‌ به‌ صورت‌ تركيبي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. گفتني‌ است‌ كه‌ در ۶۰ درصد از بيماري‌ها در كنار دارو درماني‌ يا پس‌ از دارودرماني‌ به‌ فيزيوتراپي‌ نياز است. براي‌ مثال‌ در بيماري‌هاي‌ عصبي‌ مثل‌ سكته‌هاي‌ مغزي‌ يا ضربه‌هاي‌ مغزي‌، شكستگي‌ها، بيماري‌هاي‌ قلبي‌، بيماري‌هاي‌ ريوي‌، بيماري‌هاي‌ زنان‌ و زايمان‌ و نازايي‌، انواع‌ جراحي‌هاي‌ داخلي‌ و برخي‌ از بيماري‌هاي‌ اطفال‌ به‌ فيزيوتراپي‌ نياز است‌. به‌ عبارت‌ ديگر در كل‌ بيماري‌هاي‌ اسكلتي‌ و اكثر بيماري‌هاي‌ عصبي‌ و عضلاني‌ فيزيوتراپي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. در ضمن‌ فيزيوتراپيست‌ها در بُعد پيشگيري‌ نيز فعاليت‌ مي‌كنند. براي‌ مثال‌ يك‌ فيزيوتراپيست‌ نحوه‌ نشستن‌ يا بلند كردن‌ وزنه‌هاي‌ مختلف‌ را آموزش‌ مي‌دهد تا از انحرافاتي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در ستون‌ فقرات‌ افراد به‌ دليل‌ عدم‌ رعايت‌ موارد فوق‌ ايجاد شود، جلوگيري‌ كند.


 


توانايي‌هاي‌ لازم:

يك‌ دانشجوي‌ رشته‌ فيزيوتراپي‌ بايد صبر و حوصله‌ بسياري‌ داشته‌ باشد چون‌ در نهايت‌ بايد با بيماران‌ مختلفي‌ از جمله‌ افرادي‌ كه‌ دچار سكته‌ مغزي‌ يا ضايعه‌ مغزي‌ شده‌اند و يا عقب‌ماندگي‌ ذهني‌ دارند، كار كند و در اغلب‌ مواقع‌ نيز نتيجه‌ كارش‌ به‌ تدريج‌ ظاهر مي‌شود. از سوي‌ ديگر چون‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ با دستگاه‌هاي‌ الكتريكي‌ متنوعي‌ كار مي‌كند، بايد در درس‌ فيزيك‌ قوي‌ بوده‌ و همچنين‌ به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ با بدن‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ موجود زنده‌ سروكار دارد، بايد به‌ درس‌ زيست‌شناسي‌ علاقه‌مند باشد.


 


موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :

در حال‌ حاضر فارغ‌التحصيل‌ فيزيوتراپي‌ علاوه‌ بر استخدام‌ در مراكز دولتي‌ مي‌تواند بعد از گذراندن‌ دوران‌ طرح‌ و همچنين‌ به‌ دست‌ آوردن‌ سابقه‌ كار لازم‌ (6 سال‌ سابقه‌ كار براي‌ فعاليت‌ در مراكز استان‌ها و 3 سال‌ سابقه‌ كار براي‌ فعاليت‌ در شهرستان‌ها) اقدام‌ به‌ تأسيس‌ كلينيك‌ خصوصي‌ فيزيوتراپي‌ كند. علاوه‌ بر كار در كلنيك خصوصي همچنين‌ مي‌تواند جذب‌ بيمارستان‌ها، مراكز توانبخشي‌ و فدراسيون‌هاي‌ ورزشي‌ گردد.درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل:
دروس‌ پايه‌:
فيزيك‌ براي‌ فيزيوتراپي‌، فيزيولوژي‌ عمومي‌، آناتومي‌ (سر و گردن‌ و تنه‌، اندام‌ فوقاني‌، اندام‌ سطحي‌، اندام‌ تحتاني‌) ، بافت‌ شناسي‌، آسيب‌شناسي‌، استخوان‌ شناسي‌، روانشناسي‌ عمومي‌ و معلولين‌، روانپزشكي‌ ، ژنتيك‌ ، كمك‌هاي‌ اوليه‌، رشد رواني‌ ـ حركتي‌ كودك‌، آناتومي‌ اعصاب‌، فيزيولوژي‌، نورولوژي‌ ، بيماري‌هاي‌ داخلي‌، بيماري‌هاي‌ قلب‌، عروق‌ و تنفسي‌، روماتولوژي‌، جراحي‌ عمومي‌، ارتوپدي‌ ، راديولوژي‌.دروس‌ تخصصي‌:
آشنايي‌ با اصول‌ توانبخشي‌ و طب‌ فيزيكي‌ ، فيزيوتراپي‌ (اعصاب‌ ، بيماري‌هاي‌ قلب‌، عروق‌ و تنفس‌، روماتولوژي‌ ، جراحي‌ ، ارتوپدي‌)، كينزيولوژي‌ و بيومكانيك‌، حركت‌ درماني‌، الكترو تراپي‌، اندام‌هاي‌ مصنوعي‌ و وسايل‌ كمكي‌، ارزشيابي‌ و اندازه‌گيري‌ ، ماساژ و اصول‌ درمان‌هاي‌ دستي‌، زبان‌ تخصصي‌، پروژه‌، كارآموزي‌.اعصاب‌ ، فيزيك‌ ، تكنولوژي‌ درودگري‌ ، آشنايي‌ با طراحي‌ و ساخت‌ پرتزهاي‌ اندام‌ فوقاني‌ ، آشنايي‌ با طراحي‌ و ساخت‌ پروتزهاي‌ زيرزانو، آشنايی‌ با طراحی‌ و ساخت‌ ارتزهای‌ اندام‌ تحتانی‌، آشنايي‌ با طراحي‌ و ساخت‌ ارتزهاي‌ ستون‌ فقرات‌، آشنايي‌ با طراحي‌ و ساخت‌ پروتزهاي‌ اندام‌ فوقاني‌، آشنايي‌ با طراحي‌ و ساخت‌ پروتزهاي‌ بالاي‌ زانو، اصول‌ فيزيوتراپی‌ و كاردرماني‌، ارزشيابي‌ واندازه‌گيري‌ عضلات‌، آناتومي‌ سطحي‌ ، مقاومت‌ مصالح‌ ، اصطلاحات‌ پزشكي‌ ، راديولوژي‌ ، تكنيك‌ چرمكاري‌ ، آمار و روش‌ تحقيق‌، مديريت‌ مركز ارتوپدي‌ فنی، نورولوژی‌ ، كينزيولوژی‌ وبيومكانيك‌ ، كارآموزی‌ در عرصه‌ ارتزهای زيرزانو، كارآموزی‌ در عرصه‌ ارتزهای‌ پا، كارآموزی‌ در عرصه‌ ارتزهاي‌ بالای‌ زانو، كارآموزی‌ در عرصه‌ ارتزهای‌ ستون‌ فقرات‌ ، كارآموزی‌ در عرصه‌ ارتزهای‌ اندام‌ فوقانی‌ ، كارآموزی‌ در عرصه‌ پروتزهای‌ مچ‌ پا و پنجه‌ ، كارآموزی‌ در عرصه‌ پروتزهای‌ زيرآرنج‌ ، كارآموزی‌ در عرصه‌ پروتزهای‌ بالای‌ آرنج‌، كارآموزی‌ در عرصه‌ پروتزهای‌ زيرزانو، كارآموزی‌ در عرصه‌ پروتزهای‌ بالای‌ زانو، كارآموزی‌ در عرصه‌ پروتزهای لگن‌.


دانشگاه های پذیرنده : دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران اصفهان ، اهواز ، تهران ، شهید بهشتی – تهران ، شیراز ، علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران ، زاهدان . 

مقاطع تحصیلی : کارشناسی
دوره ها : روزانه ، شبانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها :