• صفحه اصلی 09
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 06

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

اگر به ياري تو يك ناشنوا با دنياي آواها و نغمه‌ها آشنا شود، چه احساسي خواهي داشت؟ آيا فكري نمي‌كني كه اين لذت بزرگتر از همه لذت‌ها است؟ لذت اين كه يك ناشنوا با لبخندي شيرين به تو بگويد كه به ياري علم،‌انديشه و دست‌هاي پرمحبتت، براي اولين بار نغمه‌ پرندگان را شنيده است؟اين لذتي است كه بسياري از شنوايي شناسان با آن آشنا هستند. البته تجويز سمعك مناسب به ناشنوايان و كم‌شنوايان و ارائه آموزش‌هاي لازم براي چگونگي استفاده از آن، تنها يكي از زمينه‌هاي فعاليت متخصص شنوايي‌شناسي است. چرا كه رشته شنوايي‌شناسي داراي ابعاد بسياري است و در نتيجه زمينه‌هاي فعاليت آن نيز متعدد مي‌باشد.

رشته‌ شنوايي‌شناسي‌ داراي‌ چهار حيطه‌ اصلي‌ است‌ كه‌ عبارتند از:

1ـ ارزيابي‌ و تشخيص‌ اختلالات‌ شنوايي‌ و تعادل‌ 2ـ پيشگيري‌ و حفاظت‌ شنوايي‌، كه‌ به‌ بررسي‌ آلودگي‌هاي‌ صوتي‌ كارخانجات‌ و مراكز پر سروصدا مي‌پردازد و تلاش‌ مي‌شود تا خسارت‌هاي‌ ناشي‌ از آلودگي‌ صوتي‌ به‌ حداقل‌ برسد. 3ـ توانبخشي‌ شنوايي‌، كه‌ شامل‌ ساخت‌ و تجويز انواع‌ قالب‌ گوش‌ و تجويز و ارزيابي‌ وسايل‌ كمك‌ شنوايي‌ مانند سمعك‌ مي‌شود. (بر خلاف‌ تصور عامه‌ مردم‌، سمعك،‌ يك‌ بلندگو نيست‌ كه‌ بتوان‌ آن‌ را از داروخانه‌ يا مركز ديگري‌ خريداري‌ كرد و استفاده‌ نمود بلكه‌ يك‌ شنوايي‌شناس‌ بايد با استفاده‌ از اطلاعات‌ علمي‌ خود و با توجه‌ به‌ مقدار شنوايي‌ فرد كم‌ شنوا، سمعك‌ را براي‌ گوش‌ او تنظيم‌ كند.) 4ـ آموزش‌ به افراد كم‌ شنوا و ناشنوا، كه‌ در اين‌ حيطه‌ شنوايي‌شناس‌ به‌ فرد كم‌ شنوا طرز استفاده‌ از سمعك‌ را آموزش‌ داده‌ و او را با اصوات‌ مختلف‌ آشنا مي‌سازد و به‌ ناشنوا لب‌ خواني‌ و گفتارخواني‌ را آموزش‌ مي‌دهد.


توانايي‌هاي‌ لازم :

دقت‌، لازمه‌ رشته‌ شنوايي‌شناسي‌ است‌. چرا كه‌ اگر يك‌ شنوايي‌شناس‌، آزمايش‌هاي‌ مورد نياز را به دقت‌ انجام‌ ندهد، حتي‌ مي‌تواند باعث‌ يك‌ عمل‌ جراحي‌ بي‌دليل‌ شود. همچنين‌ دانشجوي‌ شنوايي‌شناسي‌ بايد به‌ علم‌ فيزيك‌ علاقه‌مند باشد و به‌ علوم‌ تشريح‌ و فيزيولوژي‌ به‌ ويژه‌ در زمينه‌ شنوايي‌ احاطه‌ داشته‌ باشد.


موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :

يك‌ پزشك‌ با معاينه‌ سطحي‌ گوش‌ بيمار، تنها مي‌تواند، سطح‌ پرده‌ گوش‌ را بررسي‌ كند اما وراي‌ پرده‌ را نمي‌تواند ببيند؛ يعني‌ براي‌ اطلاع‌ از وضعيت‌ گوش‌ مياني‌، گوش‌ داخلي‌، عصب‌ و مراكز شنوايي‌ مركزي‌ بايد از ابزارهاي‌ شنوايي‌شناسي‌ و متخصصان‌ اين‌ رشته‌ كمك‌ بگيرد. فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ مي‌توانند جذب‌ بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي‌ گوش‌ و حلق‌ و بيني‌ شده‌ يا به‌ طور شخصي‌ همراه‌ با پزشك‌ گوش‌ و حلق‌ و بيني‌ كلينيك‌ شنوايي‌شناسي‌ داير كنند. اجراي‌ برنامه‌ حفاظت‌ شنوايي‌ در يك‌ كارخانه‌ كه‌ سروصداي‌ آن‌ بيش‌ از حد مجاز است‌، نياز به‌ همكاري‌ متخصصان‌ شنوايي‌شناس‌، پزشكان‌، كارشناسان‌ بهداشت‌ صنعتي‌ و مهندسين‌ اكوستيك‌ دارد. در كل‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ بازار كار فارغ‌التحصيل‌ شنوايي‌شناسي‌ بخصوص‌ در شهرهاي‌ كوچك‌ خوب‌ است‌.


درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

دروس‌ پايه‌:
فيزيك‌ عمومي‌ ، ميكروبيولوژي‌ ، تشريح‌ و فيزيولوژي‌ عمومي‌، تشريح‌ و فيزيولوژي‌ سرو گردن‌ و گوش‌ و حلق‌ و بيني‌ ، تشريح‌ و فيزيولوژي‌ مغز و اعصاب‌ ، ژنتيك‌ پزشكي‌ ، روان‌شناسي‌ عمومي‌ ، بافت‌شناسي‌ و آسيب‌شناسي‌ عمومي‌، بهداشت‌ عمومي‌ ، كمك‌هاي‌ اوليه‌ ، بيوشيمي‌ ، فارماكولوژي‌ ، مباني‌ علم‌ گفتار، روش‌ تحقيق‌ ، آواشناسي‌ ، اصطلاحات‌ پزشكي‌ ، اصول‌ توانبخشي‌ ، اكوستيك‌.
دروس‌ تخصصي‌:
مباني‌ علم‌ شنوايي‌ ، ارزيابي‌ پايه‌ شنوايي‌ ، آناتومي‌ و فيزيولوژي‌ دستگاه‌ شنوايي‌ و تعادل‌ ، بيماري‌هاي‌ گوش‌ و روش‌هاي‌ درمان‌ آن‌ ، رشد طبيعي‌ گفتار و زبان‌ و اختلالات‌ آن‌ ، ارزيابي‌ تكميلي‌ شنوايي‌ ، بيماري‌هاي‌ مغز و اعصاب‌ ، سايكو اكوستيك‌ ، ايميتانس‌ اديومتري‌ ، راديولوژي‌ سر و گردن‌ ، شنوايي‌ شناسي‌ تشخيصي‌، فيزيوپاتولوژي‌ اختلالات‌ شنوايي‌ و تعادل‌ ، اختلالات‌ ارتباطي‌ افراد كم‌شنوا، تجويز و ارزيابي‌ سمعك‌ و ساير وسايل‌ كمك‌شنوايي‌، بيماري‌هاي‌ اطفال‌ ، مباني‌ آزمون‌هاي‌ الكتروفيزيولوژيك‌ ، روش‌هاي‌ توانبخشي‌ ، تربيت‌ شنوايي‌ ، مديريت‌ در شنوايي‌ شناسي‌ ، الكترونيك‌ در تجهيزات‌ شنوايي‌ ، روانشناسي‌ مبتلايان‌ به‌ كم‌شنوايي‌ ، نويز و حفاظت‌ شنوايي‌، زبان‌ تخصصي‌، سمينار شنوايي‌، پروژه‌، كارآموزي‌.