به روي ديوار مطب يك دندانپزشك، شعاري به اين مضمون نصب شده بود
يا نخ دندان يا مردن، كدام را انتخاب مي‌كنيد؟ اگر چه باور اين سخن مشكل است اما محققين ثابت كرده‌اند كه اين شعار گفته‌اي بي‌محتوا نيست و اصلاً‌ جنبه شوخي ندارد. در واقع هرگونه عفونت در ناحيه دهان به ويژه عفونت ناشي از بيماري‌هاي پيرامون دندان و لثه و چركي كه بين فاصله دندان و لثه تجمع مي‌كند، مي‌تواند وارد جريان خون شده و در نهايت سبب سكته قلبي، سكته مغزي يا حتي مرگ شود.آري! امروزه دندانپزشكي فن و مهارت كشيدن دندان يا ساخت دندان مصنوعي با روش‌هاي ابتدايي نيست بلكه دانشي است كه سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوي مهم در سلامت جسم و روح، زيبايي و ادا كردن كلمات تأمين مي‌كند. همچنين به ياري اين علم مي‌توان بسياي از بيماري‌ها را در مراحل اوليه شناخت و از پيشرفت آن جلوگيري نمود.رشته‌ دندانپزشكي‌ در مقطع‌ دكتراي‌ عمومي‌ نحوه‌ رعايت‌ بهداشت‌، پيشگيري‌ و درمان‌ بيماري‌هاي‌ دهان‌ و دندان‌ را آموزش‌ مي‌دهد. اين‌ مقطع‌ داراي‌ دو دوره‌ مجزاي‌ 2 و 4 ساله‌ است‌. كه‌ در 2 سال‌ اول‌ دانشجويان‌ واحدهاي‌ علوم‌پايه‌ مثل‌ بيوشيمي‌، آناتومي‌، بافت‌شناسي‌، فيزيولوژي‌، ژنتيك‌، ميكروب‌شناسي‌ و ايمني‌شناسي‌ را مي‌گذرانند و بعد از 2 سال‌ وارد دوره‌ تخصصي‌ دندانپزشكي‌ شده‌ و دروس‌ اختصاصي‌ خود را در زمينه‌ آسيب‌شناسي‌ فك‌ و دهان‌، ارتودنسي‌، اندودنتيكس‌، پروتزهاي‌ ثابت‌ و اكلوژن‌، پروتزهاي‌ متحرك‌ و فك‌ و صورت‌، پريودنتولوژي‌، ترميمي‌ و مواد دنداني‌، بيماري‌هاي‌ دهان‌ و دندان‌، جراحي‌ دهان‌ و فك‌ و صورت‌، دندانپزشكي‌ كودكان‌ و راديولوژي‌ دهان‌ و فك‌ و صورت‌ مي‌گذرانند. و در نهايت‌ مي‌توانند بيماري‌هاي‌ دهان‌ و دندان‌ را تشخيص‌ داده‌ و در حد يك‌ دندانپزشك‌ عمومي‌ نسبت‌ به‌ درمان‌ آنها اقدام‌ كنند.


توانايي‌هاي‌ لازم :
يك‌ دندانپزشك‌ عمومي‌ با بينش‌ هنري‌، كارش‌ را آغاز و به‌ پايان‌ مي‌رساند. چرا كه‌ او در هنگام‌ تراش‌ دندان‌، رديف‌ كردن‌، ساخت‌ و ترميم‌ دندان‌ و موارد ديگر بايد از خلاقيت‌ هنري‌ خويش‌ بهره‌ برده‌ و داراي‌ نگرش‌ كارشناسانه‌ هنري‌ باشد. همچنين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ بايد از دست‌هايي‌ ماهر و توانمند برخوردار باشد چون‌ بسياري‌ از كارهاي‌ دندانپزشكي‌ از تراش‌ دندان‌ گرفته‌ تا بازسازي‌ دندان‌ نياز به‌ دست‌هايي‌ هنرمند و توانا دارد تا بتوان‌ به‌ نحو احسن‌ كارهاي‌ ظريف‌ دندانپزشكي‌ را انجام‌ داد.در نهايت بايد گفت كه هرآنچه يك دانش‌آموز در درس زيست‌شناسي دوره دبيرستان خود فرا مي‌گيرد، به نحوي به رشته دندانپزشكي ارتباط دارد بخصوص دو بخش فيزيولوژي وآسيب‌شناسي كه دانشجويان در دوسال اول تحصيل با وسعت و عمق بيشتري نسبت به دوره دبيرستان مطالعه مي‌كنند.


موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
امروزه‌ در كشور ما فرصت‌هاي‌ شغلي‌ براي‌ دندانپزشكان‌ جوان‌ به‌ دو دليل‌ عمده‌ محدودتر شده‌ است‌ كه‌ يكي‌ از اين‌ دلايل‌ پيشرفت‌ بهداشت‌ در كشور ما است‌ و ديگر اينكه‌ در چند سال‌ اخير رشد پزشكان‌ و دندانپزشكان‌ نسبت‌ به‌ نرخ‌ رشد جمعيت‌ افزايش‌ يافته‌ است‌. البته‌ افزايش‌ تعداد دندانپزشكان‌ جوان‌ بيكار تنها مشكل‌ ايران‌ نيست‌ چون‌ طبق‌ بررسي‌ها و پيش‌بيني‌هاي‌ جوامع‌ علمي‌ خارج‌ از كشور، در سال‌ 2030 ميلادي‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ مردم‌ به‌ اندازه‌اي‌ خوب‌ خواهد بود كه‌ دندانپزشكي‌ عمومي‌ به‌ بخشي‌ از پزشكي‌ عمومي‌ باز مي‌گردد و رشته‌ دندانپزشكي‌ تنها جنبه‌ تخصصي‌ پيدا مي‌كند.


درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

  • دروس‌ پايه‌:

فيزيك‌ پزشكي‌، بيوشيمي‌ نظري‌، بيوشيمي‌ عملي‌، آناتومي‌ نظري‌، آناتومي‌ عملي‌، بافت‌شناسي‌ انساني‌ نظري‌، بافت‌شناسي‌ انساني‌ عملي‌، فيزيولوژي‌ نظري‌، فيزيولوژي‌ عملي‌، ژنتيك‌ انساني‌، جنين‌شناسي‌ عمومي‌، ميكروب‌شناسي‌ نظري‌، ميكروب‌شناسي‌ عملي‌، ايمني‌شناسي‌ نظري‌، ايمني‌شناسي‌ عملي‌، آسيب‌شناسي‌ عمومي‌، آمار پزشكي‌ و دندانپزشكي‌ و روش‌ تحقيق‌ ، بهداشت‌ عمومي‌ و اكولوژي‌ محيط‌ زيست‌.

  • دروس‌ تخصصي‌:

كالبدشناسي‌ و مورفولوژي‌ دندان‌ ، پروتز كامل‌ ، مواد دنداني‌، راديولوژي‌ دهان‌، فارماكولوژي‌، جنين‌ و بافت‌ شناسي‌ فك‌ و دهان‌ ، آسيب‌شناسي‌، پروتز ثابت‌ ، پروتز پارسيل‌، دندانپزشكي‌ ترميمي‌ ، بيماري‌هاي‌ دهان‌ و تشخيص‌، پريودنتولوژي‌، جراحي‌ فك‌ و دهان‌، اندودنتيكس‌ ، بهداشت‌ دهان‌ و پيشگيري‌، تغذيه‌، بيماري‌هاي‌ دروني‌، ارتودنسي‌، گوش‌ و حلق‌ و بيني‌، بيماري‌هاي‌ رواني‌، دندانپزشكي‌ كودكان‌، نظام‌ پزشكي‌ و طب‌ قانوني‌، دندانپزشكي‌ جامعه‌نگر، بيولوژي‌ دهان‌، سمينار آسيب‌شناسي‌.