• ديباچه:

يكي از بهترين تعريف‌هايي كه از مهندسي برق شده است،‌ اين است كه محور اصلي فعاليت‌هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين سيگنال ممكن است شكل موج ولتاژ يا شكل موج جريان و يا تركيب ديجيتالي يك بخش از اطلاعات باشد.براي مثال وقتي ما با تلفن صحبت مي‌كنيم در مرحله اول به دستگاهي به نام ميكروفون نياز داريم كه صحبت‌هاي ما را تبديل به سيگنال‌هاي الكتريكي كند تا اين سيگنال در خطوط تلفن منتقل گردد. سپس در طرف ديگر به دستگاهي نياز داريم كه سيگنال‌هاي رسيده را به سيگنال‌هاي صوتي تبديل كند تا فرد مقابل بتواند صداي ما را بشنود و مكالمه تلفني برقرار گردد.رشته‌ مهندسي‌ برق‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ داراي‌ 4 گرايش‌ الكترونيك‌، مخابرات‌، كنترل‌ و قدرت‌ است‌.

  • گرايش‌ الكترونيك‌:

گرايش‌ الكترونيك‌ به‌ دو زيربخش‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌شود. بخش‌ اول‌ ميكروالكترونيك‌ است‌ كه‌ شامل‌ علم‌ مواد، فيزيك‌ الكترونيك‌، طراحي‌ و ساخت‌ قطعات‌ از ساده‌ترين‌ تا پيچيده‌ترين‌ آنها است‌ و بخش‌ دوم‌ نيز مدار و سيستم‌ ناميده‌ مي‌شود و هدف‌ آن‌ طراحي‌ و ساخت‌ سيستم‌ها و تجهيزات‌ الكترونيكي‌ با استفاده‌ از قطعات‌ ساخته‌ شده‌ توسط‌ متخصصان‌ ميكروالكترونيك‌ مي‌باشد.براي مثال يك سيستم گيرنده راديو نمونه‌اي از كنار هم قرار دادن قطعات مختلف الكترونيكي براي دريافت موج ارسال شده از سوي فرستنده به گيرنده است؛ يعني يك سيستم فرستنده و گيرنده براي كار، هم به قطعات الكترونيكي و هم به سيستم‌هاي متشكل از قطعات الكترونيكي نياز دارد. و اين شامل بسياري از دستگاه‌هاي الكتريكي از جمله سيستم پمپ مصنوعي تأمين كننده ضربان قلب، سيستم رله و حفاظت در يك نيروگاه برق و يا سيستم هدايت اتوماتيك يك هواپيما مي‌شود.
درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل‌:
دروس‌ مشترك‌ در‌ گرايش‌هاي‌ مختلف‌ مهندسي‌ برق‌:
رياضي‌، معادلات‌ ديفرانسيل‌، برنامه‌سازي‌ كامپيوتر، محاسبات‌ عددي‌، فيزيك‌، كارگاه‌ عمومي‌، كارگاه‌ برق‌، زبان‌ تخصصي‌، نقشه‌كشي‌ صنعتي‌، رياضي‌ مهندسي‌، مدارهاي‌ الكتريكي‌، اندازه‌گيري‌ الكتريكي‌، الكترومغناطيس‌، الكترونيك‌، ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌، مدارهاي‌ منطقي‌، تجزيه‌ و تحليل‌ سيستم‌ها، سيستم‌هاي‌ كنترل‌ خطي‌، بررسي‌ سيستم‌هاي‌ قدرت‌، مخابرات‌، پروژه‌ كارشناسي‌، كارآموزي‌.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ الكترونيك‌:
فيزيك‌ مدرن‌، فيزيك‌ الكترونيك‌، الكترونيك‌ صنعتي‌، تكنيك‌ پالس‌، معماري‌ كامپيوتر، ميكروپروسسور، مدارهاي‌ مخابراتي‌، پروژه‌ آزمايشگاه‌ الكترونيك‌.(بسياري‌ از درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ همراه با آزمايشگاه‌ است‌.)

  • گرايش‌ مخابرات‌:

مخابرات‌ از دو گرايش‌ ميدان‌ و سيستم‌ تشكيل‌ مي‌شود. كه‌ در گرايش‌ ميدان‌، دانشجويان‌ با مفاهيم‌ ميدان‌هاي‌ مغناطيسي‌، امواج‌، ماكروويو، آنتن‌ و ... آشنا مي‌شوند تا بتوانند مناسب‌ترين‌ وسيله‌ را براي‌ انتقال‌ موجي‌ از نقطه‌اي‌ به‌ نقطه‌ ديگر پيدا كنند. براي مثال اگر بخواهيم سيگنالي را از يك ايستگاه تلويزيوني به گيرندگان تلويزيوني منتقل كنيم ابتدا بايد اين سيگنال را از طريق آنتن‌هاي خاص به صورت امواج منتشر ساخته و سپس در طرف گيرنده نيز آنتن‌هاي خانگي بايد بتوانند اين امواج را از فضا دريافت كنند تا از طريق دستگاه تلويزيون اين امواج به امواج صوت و تصوير تبديل شود. قابل ذكر است تمامي اين ارسال‌ و انتقال امواج، در حوزه گرايش ميدان قرار مي‌گيرد. در گرايش‌ سيستم‌ نيز دانشجويان‌ فرا مي‌گيرند كه‌ چگونه‌ سيگنال‌ها را از شكلي‌ به‌ شكل‌ ديگر تبديل‌ كنند. براي مثال در همان سيستم تلويزيوني براي انتقال سيگنالي از اتاق توليد به آنتن، احتياج به دستگاه فرستنده است كه اين دستگاه تركيبي از قطعات الكترونيك بوده و به شيوه‌اي طراحي شده است كه مي‌تواند سيگنال توليد شده در آن محيط را به صورتي در‌آورد كه به وسيله آنتن‌هاي فرستنده قابل ارسال باشد. از سوي ديگر در منازل نيز دستگاه تلويزيون يا راديو شامل انواع سيستم‌هاي مخابراتي است كه اين سيستم سينگال‌هاي دريافتي از آنتن را تبديل به سينگال صوت و تصوير مي‌كند. همچنين‌ يكي‌ از فعاليت‌هاي‌ عمده‌ مهندسي‌ مخابرات‌ گرايش‌ سيستم‌، طراحي‌ فيلترهاي‌ مختلفي‌ است‌ كه‌ مي‌توانند امواج‌ مزاحم‌ شامل‌ نويز‌ يا پارازيت‌ را از امواج‌ اصلي‌ تشخيص‌ دهند و آنها را حذف‌ كنند‌ و تنها امواج‌ اصلي‌ را از آنتن‌ دريافت‌ نمايند.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ مخابرات‌:
الكترونيك‌ (تخصصي‌)، مدارهاي‌ مخابراتي‌، مخابرات‌ ، فيلترها و سنتز مدارها، ميدان‌ها و امواج‌، آنتن‌، مايكروويو، سيستم‌هاي‌ انتقال‌ ، اصول‌ ميكروكامپيوتر. (بسياري‌ از درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ همراه با آزمايشگاه‌ است‌.)

  • گرايش‌ كنترل‌:

هدف‌ اين‌ علم‌، كنترل‌ خروجي‌هاي‌ يك‌ سيستم‌ بر مبناي‌ ورودي‌هاي‌ آن‌ و با توجه‌ به‌ شرايط‌ ويژه‌ و نكات‌ مورد نظر طراحي‌ آن‌ سيستم‌ است. علم‌ كنترل‌ فقط‌ در مهندسي‌ برق‌ مورد استفاده‌ قرار نمي‌گيرد بلكه‌ در شاخه‌هاي‌ ديگري‌ از علوم‌ مهندسي‌ و حتي‌ علوم‌ انساني‌ كاربرد دارد. براي مثال در يك كارخانه نورد براي آنكه بتوان قطعات آهني را به شكل مورد نظر درآورد، لازم است كه دو قطعه اصلي نورد كه توسط موتورهاي الكتريكي چرخانده مي‌شوند، داراي چرخش يكساني باشند واين يكساني در چرخش نياز به سيستم كنترل بسيار دقيقي دارد كه يك مهندس برق گرايش كنترل مي‌تواند اين كار را با طراحي يك مدار الكتريكي انجام دهد. در كل‌ هدف‌ مهندسي‌ كنترل‌، طراحي‌ سيستمي‌ است‌ كه‌ بتواند عملكرد يك‌ دستگاه‌ را در حد مطلوب‌ حفظ‌ كند. خودكار كردن‌ يا اتوماتيك‌ كردن‌ خط‌ توليد، يكي‌ ديگر از فعاليت‌هاي‌ مهندسي‌ كنترل‌ است‌.

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ كنترل‌:
الكترونيك‌ صنعتي‌، اصول‌ ميكروكامپيوترها، ترموديناميك‌، سيستم‌هاي‌ كنترل‌ ديجيتال‌ و غيرخطي‌، جبر خطي‌، سيستم‌هاي‌ كنترل‌ پيشرفته‌، مباني‌ تحقيق‌ در عمليات‌، مكانيك‌ سيالات‌، ابزار دقيق‌. (بسياري‌ از درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ همراه با آزمايشگاه‌ است‌).

  • گرايش‌ قدرت‌:

هدف‌ اصلي‌ مهندسين‌ اين‌ گرايش‌، توليد برق‌ در نيروگاه‌ها، انتقال‌ برق‌ از طريق‌ خطوط‌ انتقال‌ و توزيع‌ آن‌ در شبكه‌هاي‌ شهري‌ و در نهايت‌ توزيع‌ آن‌ براي‌ مصارف‌ خانگي‌ و كارخانجات‌ است‌. بنابراين‌ يك‌ مهندس‌ قدرت‌ بايد به‌ روش‌هاي‌ مختلف‌ توليد برق‌، خطوط‌ انتقال‌ نيرو و سيستم‌هاي‌ توزيع‌ آشنا باشد. دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ در شاخه‌ توليد با انواع‌ نيروگاه‌هاي‌ آبي‌، گازي‌، سيكل‌ تركيبي‌ و ... آشنا مي‌شوند. در بخش‌ انتقال‌ و توزيع‌ نيز روش‌هاي‌ مختلف‌ انتقال‌ برق‌ اعم‌ از كابل‌هاي‌ هوايي‌ و زيرزميني‌ را مطالعه‌ مي‌كنند. يكي‌ ديگر از شاخه‌هاي‌ قدرت‌، ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌ است.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ قدرت‌:
ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌ تخصصي‌، حفاظت‌ و رله‌، تأسيسات‌، توليد و نيروگاه‌، عايق‌ و فشار قوي‌، ماشين‌هاي‌ مخصوص‌.
توانايي‌هاي‌ لازم‌ :
مهندسي‌ برق‌ نيز مانند مابقي‌ رشته‌هاي‌ مهندسي‌ بر مفاهيم‌ فيزيكي‌ و اصول‌ رياضيات‌ استوار است‌ و هرچه‌ دانشجويان‌ بهتر اين‌ مفاهيم‌ را درك‌ كنند، مي‌توانند مهندس‌ بهتري‌ باشند. دانشجوي‌ برق‌ بايد ذهني‌ خلاق‌ و تحليل‌گر داشته‌ باشد. همچنين‌ به‌ كار با وسايل‌ برقي‌ علاقه‌ داشته‌ باشد چون‌ گاهي‌ اوقات‌ دانشجوياني‌ وارد اين‌ رشته‌ مي‌شوند كه‌ در رياضي‌ و فيزيك‌ قوي‌ هستند اما در كارهاي‌ عملي‌ ضعيف‌اند.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :

امروزه‌ با توسعه‌ صنايع‌ كوچك‌ و بزرگ‌ در كشور، فرصت‌هاي‌ شغلي‌ زيادي‌ براي‌ مهندسين‌ برق‌ فراهم‌ شده‌ است‌ و اگر مي‌بينيم‌ كه‌ با اين‌ وجود بعضي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ بيكار هستند، به‌ دليل‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ افراد يا فقط‌ در تهران‌ دنبال‌ كار مي‌گردند يا در دوران‌ تحصيل‌ به‌ جاي‌ يادگيري‌ عميق‌ دروس‌ و كسب‌ توانايي‌هاي‌ لازم‌، تنها واحدهاي‌ درسي‌ خود را گذرانده‌اند. براي‌ مثال‌ كارشناسان‌ و متخصصان‌ انرژي‌ در كشور معتقدند كه با توجه‌ به‌ نياز فزاينده‌ به‌ انرژي‌ در جهان‌ كنوني‌ و همچنين‌ نرخ‌ رشد انرژي‌ الكتريكي‌ در كشور، سالانه‌ بايد حدود 1500 مگاوات‌ به‌ ظرفيت‌ توليد كشور افزوده‌ شود بي‌شك‌ چنين‌ كاري‌ نياز به‌ احداث‌ نيروگاه‌هاي‌ جديد و در نتيجه جذب‌ فارغ‌التحصيلان‌ متخصص‌ برق‌ و قدرت‌ دارد. فرصت‌هاي‌ شغلي‌ يك‌ مهندس‌ كنترل‌ نيز بسيار گسترده‌ است‌ چون‌ در هر جا كه‌ يك‌ مجموعه‌ عظيمي‌ از صنعت‌ مهندسي‌ مثل‌ كارخانه‌ سيمان‌، خودروسازي‌، ذوب‌ آهن‌ و ... وجود داشته‌ باشد، حضور يك‌ مهندس‌ كنترل‌ ضروري‌ است‌. و بالاخره‌ يك‌ مهندس‌ مخابرات‌ يا الكترونيك‌ مي‌تواند جذب‌ وزارتخانه‌هاي‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات ‌، صنايع‌، دفاع‌ و سازمان‌هاي‌ مختلف‌ خصوصي‌ و دولتي‌ شود.

گروه علوم ریاضی و فنی

مهندسی برق (5 گرایش)

مهندسی برق (5 رشته)

مشخصات کلی دوره کارشناسی مهندسی برق (گرایش های الکترونیک، مخابرات، قدرت کنترل و مهندسی پزشکی) "بیوالکتریک"

1- تعریف و هدف:

دوره کارشناسی مهندسی برق یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی ومهندسی بوده و هدف آن تربیت کارشناسی در زمینه طراحیف بهره برداری، نظارت، مدیریت، و نگهداری از سیستمهای مربوط به این رشته است. برهمین مبنا دورس دوره ترکیبی از دروس عمومی، پایه، اصلی و دروس تخصصی در هر یک از زمینه های الکترونیک، مخابرات، قدرت کنترل و مهندسی پزشکی "بیوالکتریک" می باشد.

2- طول دوره و شکل نظام:

طول متوسط این دوره 4 سال می باشد و برنامه های درسی آن برای 8 ترم برنامه ریزی میشود. ول هر ترم کارگاهی 51 و کارآموزی 100 ساعت است. همچنین برای دروس نظری غیرعمومی، برگزاری کلاس تمرین تا سقف ½ واحد درسی مجاز می باشد.

تعیین گرایش تخصصی دانشجویان مجموعه مهندسی برق، پس از گذراندن موفقیت آمیز حداقل واحد دروس پایه و اصلی و اخذ نمره در چهار درس الکترونیک 2، بررسی سیستمهای قدرت 1، سیستمهای کنترل خطیی و مخابرات 1 (و در مورد بیوالکتریک گذراندن 2 و تجزیه و تحلیل سیستمها)، براساس اولویت و امتیاز دانشجو (رابطه زیر)، ظرفیت های اعلام شده توسط گروه آموزشی و رعایت نسبت هر یک از سهمیه ها در کل متقاضیان حداکثر دو بار در سال صورت می گیرد. تعیین گرایش دانشجویانیکه دو بار در سال صورت می گیرد. تعیین موفق به احراز شرایط نشوند و یا در اولین نوبت پس از احراز آنها اقدام ننمایند، توسط گروه آموزشی و با توجه به ظرفیتهای باقیمانده انجام میگیرد.

15/0 × (معدل امتحان کتبی سال آخر متوسطه) = امتیاز

0/15   (نمره آزمون سراسری طراز شده به حداکثر 20) +0/7 × ( معدل کل دروس پایه و اصلی اخذ شده) +

3- واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد بشرح زیر می باشد.

1-3- دروس عمومی                                          20 واحد

2-2 دروس پایه                                               26 واحد

(بیوالکتریک                                                   23 واحد)

4-3- دروس تخصصی (الزامی و اختیاری)                    38 واحد

(بیو الکتریک                                                  50 واحد)

4- نقش و توانائی:

فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارتهای زیر را دست خواهند آورد.

1-4- مهارت کافی در شناخت، نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری سیستمها و کنترل و اجرای پروژه ها در گرایش مربوطه

2-4- شناسائی تکنولوژی های جدید و ارزیابی آنها بمنظور کاربرد در طرح و توسعه و نوآوری.

3-4- شرکت در پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و بررسیهای فنی در زمینه گرایش تخصصی.

4-4- کسب توانایی های لازم جهت تجزیه و تحلیل سیستمهای و طراحی آنها.

5- ضرورت و اهمیت:

تربیت کارشناسان مهندسی برق با توجه به موارد زیر روشن است:

1-5- تنوع سیستمهای برقی موجود در کارخانجات، مراکز صنعتی، واحدهای تولیدی و خدماتی.

2-5- استفاده گسترده از سیستمهای برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ضرورت و اهمیت این رشته را مشخص می سازد.

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

معارف اسلامی (1)

معارف اسلامی (2)

اخلاق و تربیت اسلامی

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

تاریخ اسلام

متون اسلامی (آموزش زبان عربی)

فارسی عمومی

زبان خارجی

تربیت بدنی (1)

تربیت بدنی (2)

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

جمع 20

جمعیت و تنظیم خانواده -1 واحد – برای بعد از سال 77

دروس پایه

ردیف نام درس واحد

4122.1

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ریاضی (1)

ریاضی (2)

معادلات دیفرانسیل

برنامه سازی کامپیوتر

محاسبات عددی*

آمار و احتمالات مهندسی*

فیزیک 1

فیزیک 2

آزمایشگاه فیزیکی 1

(حرارت و مکانیک)

آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسته و مغناطیس)

کارگاه عمومی*

آمار حیاتی**

3

3

3

3

2

3

3

3

1

1

1

3

  جمع * * * (23)36

                                                                                   

*این دروس جزو دروس دانشجویان مهندسی پزشکی بیوالکتریک" نمی باشند.

** این درس منحصرا جزو دروس دانشجویان مهندسی پزشکی "بیوالکتریک" می باشد.

*** اعداد داخل پرانتز مربوط به جمع واحدهای گرایش مهندسی پزشکی "بیوالکتریک" می باشد.

دروس اصلی

ردیف نام درس واحد

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

کارگاه برق **

زبان تخصصی

نقشه کشی صنعتی

ریاضی مهندسی

مدارهای الکتریکی 1

مدارهای الکتریکی 2

اندازه گیری الکتریکی

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 1

الکترومغناطیس *

الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1

الکترونیک 2

ماشینهای الکتریکی 1 *

ماشینهای الکتریکی 2 *

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 *

مدارهای منطقی

آزمایشگاه مدارهای منطقی

تجزیه و تحلیل سیستمها

سیستمهای کنترل خطی

آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی

بررسی سیستمهای قدرت 1 *

مخابرات 1 *

پروژه کارشناسی

کارآموزی *

ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

و آزمایشگاه **

کارورزی **

1

2

1

3

3

3

1

1

3

3

1

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

2

4

6

جمع 48

** دانشجویان مهندسی پزشکی "بیوالکتریکی" بجای این درس، درس رسم فنی برق (101) را می گیرند.

دروس تخصصی (الزامی) گرایش مخابرات

ردیف نام درس واحد

33

55

56

63

64

66

67

68

69

70

71

74

آزمایشگاه الکترونیک

* الکترونیک 3

* آزمایشگاه الکترونیک 3 (+)

* مدارهای مخابراتی

* آزمایشگاه مدارهای مخابراتی (+)

* مخابرات 2

فیلترها و سثنتز مدار

میدانها و امواج

آنتن

*مایکروویو 1

* آزمایشگاه ماکروویو (+)

* اصول میکروکامپیوتر (**)

1

3

1

3

1

3

3

3

3

3

1

3

جمع 28

(+) اخذ دو آزمایشگاه از 3 آزمایشگاه فوق ضروری است.

* این دروس را دانشگاههای مجاز می توانند با دروس مورد نظر خود جایگزین نمایند.

** در صورت موافقت گروه آموزشی دانشجویان می توانند این درس را با دروس  معماری کامپیوتر و مایکروپروسسور جایگزین نمایند که در این صورت 3 واحد اضافی جزء دروس اختیاری آنها محسوب می شود.

کارشناسی مهندسی برق (گرایش قدرت)

ردیف نام درس واحد

37

53

75

75

76

77

78

79

80

82

90

آزمایشگاه ماین 2

الکترونیک صنعتی

* اصول میکروکامپیوترها (**)

ماشینهای الکتریکی 3

بررسی سیستمهای قدرت 2+

* تولید و نیروگاه

عایقها و فشار قوی

حفاظت و رله ها

ماشینهای مخصوص

* ترمودینامیک

آزمایشگاه سیستم های قدرت +

1

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

جمع 28

                             

* این درس را دانشگاههای مجاز می توانند با دروس مورد نظر خود جایگزین نمایند.

** در صورت موافقت گروه آموزشی دانشجویان می توانند این درس را با دروس کامپیوتر و مایکروپرسسور جایگزین نمایند که در این صورت 3 واحد اضافی جزء دروس اختیاری آنها محسوب خواهد شد.

+ این دو درس می توانند به صورت درسی توام و تحت عنوان "بررسی سیستمهای قدرت 2 و آزمایشگاه" عرضه گردد.

کارشناسی مهندسی برق (گرایش الکترونیک)

دروس تخصصی (الزامی)

ردیف نام درس واحد

33

51

52

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

آزمایشگاه الکترونیک 2

* فیزیک مدرن

فیزیک الکترونیک

الکترونیک 3

* آزمایشگاه الکترونیک

تکنیک پالس

* آزمایشگاه تکنیک پالس

* معماری کامپیوتر

* آزمایشگاه معماری کامپیوتر (+)

* میکروپروسسورها

 * آزمایشگاه میکروپروسسورها(+)

 مدارهای مخابراتی

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

* پروژه آزمایشگاه الکترونیک 3+

1

3

3

3

1

3

1

3

1

3

1

3

ی

1

جمع 28

     (+) اخذ دو آزمایشگاه از سه آزمایشگاه فوق ضروری است.

* این دروس را دانشگاههای مجاز می توانند با دروس مورد نظر خود جایگزین نمایند.

کارشناسی مهندسی برق (گرایش کنترل)

دروس تخصص (الزامی)

ردیف نام درس واحد

23

53

54

74

82

83

84

85

86

87

88

آزمایشگاه الکترونیک 2

الکترونیک صنعتی 3

* آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

اصول میکروکامپیوترها (**)

* ترمودینامیک

سیستم های کنترل دیجیتال و غیرخطی (+) (×)

جبر خطی

کنترل صنعتی

سیستمهای کنترل پیشرفته

* مبانی تحقیق در عملیات

* ابزار دقیق

1

3

1

3

2

3

3

3

3

3

3

جمع 28

(+) 75% مطالب کنترل دیجیتال و 25% کنترل غیرخطی عرضه شود.

* : این درس را دانشگاههای مجاز می توانند با دروس مورد نظر خود جایگزین نمایند.

**: در صورت موافقت گروه آموزشی دانشجویان می توانند این درس را با دروس معماری کامپیوتر و مایکروپروسسور جایگزین نمایند که در این صورت 3 واحد اضافی جزء دروس اختیاری آنها محسوب می شود.

× : در صورت موافقت گروه آموزشی دانشجویان می توانند این درس را با دروس سیستمهای کنترل دیجیتال و سیستمهای کنترل غیرخطی جایگزین نمایند که در این صورت 3 واحد اضافی جزء دروس اختیاری آنها محسوب می شود.

کارشناسی مهندسی برق (گرایش مهندسی پزشکی "بیوالکتریک")
دروس تخصصی (الزامی)

ردیف نام درس واحد

33

53

54

59

61

62

73

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ازمایشگاه الکترونیک 2

الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

معماری کامپیوتر

میکروپرسسورها

آزمایشگاه میکروپرسسورها

آناتومی و فیزیولوژی عمومی و آزمایشگاه

بیوفیزیک و بیوشیمی

مقدمه ای بر فیزیک پزشکی

بهداشت عمومی

مقدمه ای بر مهندی پزشکی زیستی

اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی

حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات

تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیکهای پزشکی

اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی

اصول توانبخشی و وسایل و دستگاهها

دستگاههای الکترومکانیکی و آزمایشگاهی

پزشکی

1

3

1

3

3

1

5

3

3

2

3

2

2

3

2

3

جمع 42

                 

کارشناسی مهندسی برق

دروس اختیاری (10 واحد)

ردیف نام درس واحد

53

72

81

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

**

**

الکترونیک صنعتی

سیستم های انتقال 1

تاسیسات الکتریکی

رسم فنی برق

استاتیک و مقاومت مصالح

دینامیک

خواص مواد

اقتصاد مهندسی

کنترل پرژه

طرح پستهای فشار قوی و پروژه

طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه

آزمایشگاه فشار قوی

آزمایشگاه ماشینهای مخصوص

آزمایشگاه حفاظت و رله ها

سیستم تلویزیون

آزمایشگاه سیستم تلویزیون

آزمایشگاه آنتن

بررسی طراحی سیستمهای الکترونیکی

سیستم های انتقال 2

آزمایشگاه سیستمهای انتقال 1

آزمایشگاه سیستمهای انتقال 2

اندازه گیری الکترونیکی

سازمان کامپیوتر

کنترل کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

بررسی طراحی سیستم و شناخت

مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت

آزمایشگاه سازمان کامپیوتر

تکنولوژی مواد برقی

کارگاه الکترونیک و سیم کشی بیمارستان

گزارش نویسی فنی

فیزیک 3

دروس تخصصی سایر گرایش های مهندسی برق

حداکثر دو درس از سایر رشته ها با موافقت

گروه آموزشی

3

3

3

1

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

3

1

1

3

3

1

1

2

2

2

2

3

3

1

3

1

2

3

جمع 10

دبیر فنی برق – قدرت، الکترونیک

مقدمه:

آموزشهای فنی و حرفه ای با توجه به اهمیت و ضرورت گسترش آنها و نیز با توجه به ماهیت خاص خود به معلمانی متعهد و متخصص و با تسلط و توانائیهای کافی نیاز دارند. گرچه فارغ التحصیلان رشته های فنی و سایر رشته های مرتبط دانشگاهی پس از گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز و قبول مسئولیت تدریس در مدارس آموزش فنی و حرفه ای و کسب تجربه های لازم میتوانند این وظیفه مهم را انجام دهند. ولی ویژگیهای خاص این آموزشها، خصوصا از نظر تسلط به تخصصهای آموزشی علمی و عملی و شیوه های خاص تدریس، مهارتها و کا ربرد آموزشهای نظری ایجاب می کند که به ترتیب دبیرانی خاص در این زمینه مبادرت شود.

1- تعریف و هدف:

این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی با اهداف زیر می باشد که آن ترتیب کارشناس ذدبیر فنی که توانائی تدریس دروس نظری و عملی دوره متوسطه قدرت شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش را داشته باشد.

2- اهمیت و ضرورت دوره :

نبودن برنامه های خاص تربیت دبیر فنی و استفاده از برنامه های رشته های مهندسی که برای تربیت مهندسین جهت اشتغال در مسئولیت های صنعتی تهیه شده بود اشکالات متعددی را در اجرا و در برآوردن توانمندیهای مورد نیاز یک معلم دوره های فنی و حرفه ای ایجاد می کرد، لذا در تهیه این مجموعه ها به اهداف و نیازهای خاص این رشته ها در آموزش متوسطی توجه و تاکید شده است.

3- نقش و توانائی:

کارشناس دبیر فنی قدرت قادر خواهد بود:

الف. توانائیها و مهارتهای آموزشی و ترتیبی حاصل از دروس عمومی و تربیتی این دوره را در تدریس خود اعمال کند.

ب. ابعاد تخصصی مربوط به موارد زیر را در قدرت هنرستانها تدریس کند.

* اصول الکتریسیته، ماشینهای اندازه گیری و ترانسفورماتور، دستگاههای اندازه گیری.

* تحلیل مدارهای الکتریکی، روشنایی فنی و سیم کشی ساختمانها، سیم پیچی موتورها، عیب یابی،

* تعمیر، نصب و نگهداری دستگاههای الکتریکی صنعتی با کنترلهای دستی و اتوماتیک.

ج. محتوای آموزشی دوره متوسط هنرستانها را نقد و بررسی کند.

د. مسائل صنعت و نقش کاردان را بشناسد و اطلاعات لازم را به طور مناسب به محصلین منتقل کند.

ﮬ. تحولات جدید در زمینه پیشرفتهای صنعتی رشته مربوطه را در فعالیتهای آموزش خود بکار گیرد.

و. توانائی ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات، کنترل و بیوالکتریک) و دوره های تربیت مدرس گروه برق.

4- مهارتهای فارغ التحصیلان:

فارغ التحصیلات این دوره آمادگی و مهارتهای زیر را کسب خواهند نمود.

الف. تدریس دروس فنی و کارگاهی دوره متوسطه قدرت هنرستانها.

ب. تدریس پاره ای دروس فنی کارگاهی و آزمایشگاهی دوره های کاردانی فنی قدرت.

5- مشاغل فارغ التحصیلان:

دبیر فنی رشته برق.

مشاغلی متناسب با مهارتای ذکر شده فوق.

6- طول دوره و شکل نظام:

طول متوسط دوره این مجموعه 3 سال است و برنامه های درسی آن در 8 ترم برنامه ریزی می شود، طول هر ترم 16 هفته آموزش کامل است. مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت، عملی و آزمایشگاهی 32 ساعت و کارگاهی 48 ساعت است. دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی می تواند به ترتیب تا 48 و 64 ساعت افزایش یابند.

7-     واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه بشرح زیر می باشد:

الف. دروس عمومی                                            22 واحد

ب. دروس تربیتی                                              25 واحد

ج. دروس پایه                                                 20 واحد

الکترونیک                                                     19 واحد

د. دروس اصلی                                                34 واحد

الکترونیک                                                     43 واحد

ﮬ. دروس تخصصی                                            35 واحد

الکترونیک                                                     28 واحد

ز. دروس انتخابی                                              4 واحد

                                                               3 واحد

                                                             ---------

جمع کل                                                        140 واحد

دوره کارشناسی پیوسته تربیت دبیر فنی قدرت، الکترونیک              

جدول دروس جبرانی

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

*ریاضی پیش دانشگاهی

* فیزیک پیش دانشگاهی

* زبان پیش دانشگاهی

مبانی کامپیوتر

** رسم فنی عمومی (مکانیک)

** رسم فنی برق

*** کارگاه عمومی برق

2

2

2

2

2

2

1

  جمع 15

* دانشجویانی که درصد نمره آزمون آنها در این دروس حداقل 50% باشد از گذرانیدن این دروس معاف هستند.

** دانشجویانی که در یکی از رشته های فنی صنعت تحصیل کرده اند (دیپلم هنرستان) از گذرانیدن این درس معاف هستند.

*** دانشجویانی که در رشته های برق یا الکترونیک دیپلم اخذ کرده اند از گذرانیدن این دروس معاف هستند.

دروس تربیتی

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

روانشناسی عمومی

روانشناسی تربیتی

کلیات، روشها و فنون تدریس (1) نظری

کلیات، روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی

طراحی، توید و کاربرد مواد آموزشی

اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

مقدمات راهنمایی و مشاوره

تمرین معلمی (1)، (2) (عملی)

اصول و فلسفه آموزش

مبانی برنامه ریزی درسی

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

2

2

2

1

2

2

2

3

3

2

2

2

جمع 25

تبصره: فارغ التحصیلان دوره های کاردانی مراکز تربیت معلم چنانچه هر کسی از این دروس را عینا در دوره کاردانی گذرانده باشند از گذراندن آن درس با دروس در دوره کارشناسی معافند.

دروس پایه

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ریاضی عمومی (1)

ریاضی عمومی (2)

معادلات دیفرانسیل

فیزیک عمومی

آزمایشگاه فیزیکی عمومی

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

آزمایشگاه فیزیک الکتریسته و مغناطیس

برنامه نویسی کامپیوتر

محاسبات عددی

3

3

3

2

1

3

1

2

2

جمع 20

دوره کارشناسی پیوسته تربیت دبیر فنی رشته الکترونیک

جدول دروس پایه

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

ریاضی عمومی (1)

ریاضی عمومی (2)

معادلات دیفرانسیل

برنامه سازی رایانه ای

آمار و احتمالات مهندسی

فیزیک حرارت و مکانیک

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

آزمایشگاه فیزیک الکتریسته و مغناطیس

3

3

3

2

2

2

3

1

جمع 19

دبیر فنی برق – قدرت، الکترونیک

دورس اصلی قدرت

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ریاضی مهندسی

مدارهای الکتریکی 1

مدارهای الکتریکی 2

اندازه گیری الکتریکی

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار

الکترومغناطیس

الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1

ماشینهای الکتریکی 1

ماشینهای الکتریکی 2

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1

مدارهای منطقی

آزمایشگاه مدارهای منطقی

سیستمهای کنترل خطی

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

3

3

3

2

1

3

3

1

3

3

1

3

1

1

1

جمع 34

دروس اصلی الکترونیک

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

زبان تخصصی

ریاضی مهندسی

مدارهای الکتریکی 1

مدارهای الکتریکی 2

اندازه گیری الکتریکی

الکترو مغناطیس

الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1

الکترونیک 2

آزمایشگاه الکترونیک 2

مدارهای منطقی

آزمایشگاه مدارهای منطقی

ماشینهای الکتریکی 1

ماشینهای الکتریکی 2

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

تجزیه تحلیل سیستمها

سیستمهای کنترل خطی

آزمایشگاه سیستمهی کنترل خطی

مخابرات

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

2

1

2

2

1

2

2

1

3

1

جمع 43

دوره کارشناسی پیوسته تربیت دبیر فنی قدرت، الکترونیک

دروس تخصصی قدرت

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

زبان تخصصی

الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

ماشینهای الکتریکی 3

آزمایشگاه، ماشینهای الکتریکی 2

بررسی سیستمهای قدرت 1

تولید و تنظیم

حفاظت و رله ها

ماشینهای الکتریکی مخصوص

تاسیسات الکتریکی

کارگاه مدارهای فرمان الکتریکی

کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی 1

کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی 2

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش

بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها

پروژه

کارآموزی

2

3

1

3

1

3

2

2

2

3

2

1

1

2

3

2

2

جمع 35

دروس تخصصی الکترونیک

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

الکترونیک 3

آزمایشگاه الکترونیک 3

تکنیک پالس

آزمایشگاه تکنیک پالس

ریزپردازنده

ازمایشگاه ریزپردازنده

مدارهای مخابراتی

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس

بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها

پروژه

کارآموزی

3

1

2

1

2

1

3

1

3

1

2

3

3

2

جمع 28

دروس انتخابی قدرت

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

عایقها و فشار قوی

آزمایشگاه فشار قوی

بررسی سیستمهای قدرت (2)

ازمایشگاه سیستم های قدرت

الکترونیک (2)

آزمایشگاه الکترونیک (2)

اصول میکروکامپیوترها

مباحث ویژه در قدرت

کارگاه کابل کشی و مفصل بندی

کارگاه شبکه های هوایی

تکنولوژی مواد برقی

کنترل صنعتی

آمار و احتمالات مهندسی

3

1

3

1

3

1

3

2

1

1

3

3

3

دروس انتخابی الکترونیک

ردیف نام درس واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

معماری کامپیوتر

سیستم های تلویزیون

سیستم های انتقال

شبکه های کامپیوتری

بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی

اندازه گیری الکترونیکی

کنترل صنعتی

ابزار دقیق

سیستم های کنترل دیجیتال و غیرخطیی

کنترل کامپیوتری

مباحث ویژه در الکترونیک

طراحی خودکار مدارهای دیجیتالی

فیلتر و سنتز مدار

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

دانشجویان ملزم به گذراندن سه واحد از جدول دروس فوق هستند.


                                                                             

دبیر فنی برق – قدرت ، الکترونیک                                                                       

مهندسی الکترونیک و مخابرات دریائی                                                             

  •  کاردانی فنی برق – الکترونیک                     
  •  کاردانی فنی برق – قدرت                                                                      
  •  کاردانی فنی برق – مخابرات 
  •  کاردان فنی برق و الکترونیک صدا و سیما

مهندسی پزشکی بالینی                                                                                 

مهندسی علمی کاربردی برق – شبکه های انتقال و توزیع