• 01
  • 02
  • 03
  • 04

پیش پروپوزال که با عنوان مقاله سفید (White paper) یا نامه پروپوزال (Proposal Letter) نیز شناخته می شود یک توصیف کوتاه در مورد محتوای پروپوزال است. هدف اصلی از نگارش پیش پروپوزال علاقه مند کردن مخاطبان به محتوای اصلی تحقیقاتی در پروپوزال است. معمولا سرفصل های موجود در پروپوزال به صورت کاملا مختصر و متمرکز بر موضوع تحقیق در پیش پروپوزال ارائه شده و در صورت علاقه مند شدن مخاطبان، محتوای تکمیلی تر ارائه می شود. برخی از موسسات یا شرکت ها برای تسهیل فرآیند مربوط به بررسی یک پژوهش سعی میکنند قبل از نگارش پروپوزال از متقاضیان درخواست پیش پروپوزال کنند. چرا که بررسی کلیات، روش تحقیق، کانتریبیوشن و تمامی موارد قابل ارائه در تحقیق به صورت مختصر قابل بررسی و ارزیابی در پیش پروپوزال است. چنانچه قصد نگارش پیش پروپوزال را دارید باید موارد زیر را در آن بگنجانید:

1. مشکلات تحقیق چیست؟ به عنوان یک پژوهشگر می بایست مشخص کنید که تحقیق شما به دنبال شناسایی چه مشکلی است و چطور قصد دارد آن را برطرف نماید. به طور کلی شناسایی مشکل تحقیق یکی از مهمترین و اصلی ترین فرآیندهای مربوط به نگارش پیش پروپوزال است.

2. هدف تحقیق چیست؟ شما به عنوان پژوهشگر مشخص می کنید که هدف از انجام پژوهش چه چیزی است و چطور قصد دارید با انجام پژوهش به جامعه یا موسسه کمک کنید. هر تحقیقی باید کاربردی بوده و هدفی را دنبال کند به همین دلیل باید این بخش را به صورت تفصیلی در پیش پروپوزال بیان نمایید.

3. چه اطلاعاتی در مورد عنوان دارید؟ شما باید اطلاعات مختصری را در مورد عنوان پژوهش در پیش پروپوزال بیان نمایید. البته این اطلاعات همانند ادبیات موضوع در پروپوزال نیست ولی میتوانید خلاصه ای از آن را برای تسلط بر موضوع ذکر نمایید.

4. به چه طریقی قصد پیاده سازی تحقیق را دارید؟ خلاصه ای از روش نمونه گیری، ابزارهای تحقیق، روش تجزیه و تحلیل و در مجموع متودولوژی تحقیق را در پیش پروپوزال بیان نمایید

همانطور که ملاحظه کردید پروپوزال و پیش پروپوزال تفاوت فاحشی با هم ندارند و تفاوت آنها در حجم محتوا و ماهیت اطلاعاتی است که در آنها  قرار می گیرد. برای مثال مباحثی مانند فرضیات، سوالات تحقیق، مدل تحقیق و بسیاری از بخش های اساسی در پروپوزال معمولا در پیش پروپوزال قرار نمی گیرند. و البته مباحثی مانند ضرورت تحقیق، ادبیات موضوع و روش تحقیق به صورت خلاصه قرار میگیرند تا چشم انداز روشنی در مورد پژوهش برای مخاطب فراهم آورند.
پروپوزال     پیش پروپوزال     عنوان تحقیق     مقاله بیس       ادبیات موضوع