• 01
  • 02
  • 03
  • 04

پروپوزال ها معمولا انواع مختلفی داشته و هر کدام از آنها بسته به نیاز متقاضی یا موسسه مورد نظر می تواند ساختار متنوعی داشته باشد. برای مثال پروپوزال های صنعتی ممکن است بنا بر درخواست سرمایه گذار بخش های جدیدی مانند بودجه بندی، زمان اجرای پروژه، تیم اجرایی پروژه و ابزار پیاده سازی به آن اضافه و بخش هایی مانند روش تحقیق یا ادبیات موضوع به کلی حذف شوند. اما در مقابل در پروپوزال دانشگاهی معمولا سختگیری چندانی در مورد جدول زمانبندی و بودجه بندی وجود ندارد و تاکید زیادی بر بخش ادبیات موضوع و متودولوژی می شود. ولی به طور کلی تمامی پروپوزال ها از یک سری بخش های یکسان و مشابه تشکیل شده اند که می توان آنها را به صورت زیر دسته بندی کرد.

1. صفحه عنوان (Title Page): بسیاری از موسسات و کسب و کارها یک فرمت خاص و طراحی شده برای صفحه عنوان دارند که اطلاعات اصلی نگارنده و موضوع پژوهش را در آن بیان می کنند. این صفحه در پروپوزال های دانشگاهی نیز شخصی سازی شده است و همراه با لوگوی دانشگاه و جدولی برای ارائه اطلاعات در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. توصیه می شود قبل از نگارش پروپوزال در مورد وجود و یا عدم وجود فرمت خاص برای نگارش پروپوزال از دانشگاه یا موسسه مورد نظرتان استعلام بگیرید.

2. چکیده (Abstract): در این بخش می بایست خلاصه ای از کل محتوای پروپوزال اعم از ادبیات موضوع، روش تحقیق، پیشبینی از نتایج، اهداف، فرضیات، فرآیند پژوهش و غیره را بیان نمایید. این بخش یکی از مهمترین بخش های پروپوزال است چرا که مخاطب با مطالعه آن تصمیم میگیرد که پروپوزال ارزش مطالعه بیشتر را دارد یا خیر.

3. جدول محتوا (Table of content): لیست محتوایی که در کل پروپوزال قرار گرفته است به ترتیب آن در یک صفحه به همراه شماره صفحه بیان می شود که به آن جدول محتوا می گویند.

4. مقدمه (Introduction): مقدمه پروپوزال با بیان مسئله آغاز شده و به تشریح مسئله و ضرورت تحقیق ختم می شود. پژوهشگر باید در ابتدا موضوع تحقیق را به صورت کاملا شفاف بیان کرده و روابط بین فاکتورهای تحقیق را تبیین نماید و در نهایت با بیان ضرورت تحقیق باید مقدمه را به پایان برساند. بسیاری از افراد برای بررسی وجود یا عدم وجود کاتریبیوشن به بررسی بخش مقدمه می پردازند.

5. ادبیات موضوع (Literature Review): در این بخش باید مختصری از تحقیقات انجام گرفته در حوزه موضوع تحقیق را بیان کرده و نتایج آن را ارائه نمایید. 

6. فرضیات و سوالات تحقیق (Hypothesis and Questions): در این بخش باید مشخص کنید که فرضیه شما از روابط بین فاکتورها چگونه است و چه سوالاتی در ارتباط با تحقیق در ذهنتان وجود دارد. 

7. روش تحقیق (Methodology): در این بخش مشخص کنید که چه روش و ابزارهایی برای اندازه گیری و بررسی پژوهش در نظر دارید و اطلاعات مربوط به جامعه آماری و نمونه را مشخص نمایید. 

8. نتایج (Results): در این بخش از پروپوزال نیازی نیست که شما نتایج تحقیق را بیان کنید چرا که شما هنوز داده ای نداشته و نتیجه ای حاصل نشده است. فقط باید در بخش نتایج و یافته های پروپوزال یکسری از نتایج احتمالی تحقیق برگرفته از پژوهش های قبلی را بیان کنید. 

9. بودجه بندی و زمان بندی (Budget): در این بخش باید بودجه مورد نیاز برای انجام پژوهش و زمان بندی مربوط به آن را بیان نمایید.