امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اندک پژوهشگرانی وجود دارند که درک کاملی از اهمیت پروپوزال داشته باشند و بتوانند اصول اساسی و استاندارد تحقیق را مبنای پروپوزال نویسی قرار دهند. در ساده ترین حالت اگر شما پروپوزال خوبی نگارش کنید می توانید اطمینان داشته باشید که یک تحقیق باکیفیت و کاربردی خواهید داشت. و در مقابل چنانچه پروپوزال شما از کیفیت پایینی برخوردار باشد می توان گفت که در پایان پژوهش مفیدی حاصل نخواهد شد. کلیدی ترین اهمیت نگارش پروپوزال این است که یک مشکل را در جامعه شناسایی کرده و راه حلی کاربردی برای آن ارائه نماید. اما نگارش پروپوزال از جنبه های دیگر نیز اهمیت داشته و میتواند به پژوهشگر کمک کند. به طور کلی اهمیت پروپوزال در چند بخش کلی قابل دسته بندی است که عبارتند از:

1. مشخص کردن چارچوب تحقیق: پیش از نگارش پایان نامه یا رساله دکتری نیاز است که چارچوب کلی را مشخص کرده و خلاصه ای در مورد محتوای تحقیق نوشته شود. زمانی که قصد انجام یک تحقیق را دارید باید اطلاعات دقیقی در مورد ادبیات موضوع، روش تحقیق، جامعه هدف، نمونه، مدل تحقیق و غیره داشته باشید. مشخص کردن چارچوب تحقیق باعث می شود که در زمان نگارش پایان نامه یا رساله  بدانید که دقیقا به دنبال چه چیزی می گردید.

2. ترسیم چشم انداز تحقیق: یکی از مهمترین ویژگی های پروپوزال این است که پس از مشخص شدن موضوع تحقیق به پژوهشگر کمک میکند تا بتواند روابط بین متغیر های تحقیق را درک کرده و چشم انداز روشنی از نتایج تحقیق داشته باشد. معمولا این چشم انداز با مطالعه ادبیات موضوع و مقالات متعدد بدست می آید. اهمیت پروپوزال این است که به پژوهشگر کمک می کند تا دریابد تحقیق چه دستاوردهایی خواهد داشت و روابط احتمالی بین متغیرهای تحقیق چگونه است. 

3. تقویت مهارت تفکر انتقادی: یکی از مهارت های بسیار اساسی در فرآیند تحقیق علمی مربوط به تفکر انتقادی است. زمانی که قصد نگارش یک پروپوزال را دارید باید با دید انتقادی به مفاهیم و موضوعات بنگرید و آنها را ارزیابی کنید. سعی کنید تمامی مسائلی که با آن روبرو می شوید را از جنبه های مختلف بررسی کرده و در بین مقالات مختلف به دنبال جواب سوال هایتان باشید. تقویت مهارت تفکر انتقادی موجب می شود که بتوانید تحقیقی با کانتریبیوشن بالاتر تهیه و آماده کنید.

4. آشنایی با ساختار یک تحقیق: یکی از جنبه های بسیار مهم نگارش پروپوزال یا پروپوزال نویسی این است که موجب می شود با ساختار و فرمت استاندارد نگارش یک تحقیق آشنا شوید. زمانی که می خواهید یک پروپوزال را به رشته تحریر درآورید باید به صورت خلاصه محتوایی را برای بخش مقدمه، ادبیات موضوع، روش تحقیق، فرضیات، سوالات و غیره تهیه کنید که موجب می شود دید مناسبتری نسبت به ساختار تحقیق علمی پیدا کنید.

5. کاربردی ساختن فرآیند پژوهش:به شما می آموزد که هر تحقیقی که در جامعه انجام می شود باید دستاوردهای کاربردی داشته و مشکلی را حل نماید و معمولا چنین تحقیقاتی در جایگاه بسیار بالای علمی قرار خواهند گرفت.

6. اهمیت برنامه ریزی در تحقیق: پروپوزال نویسی به پژوهشگران می آموزد که برنامه ریزی و مشخص کردن جدول زمانی برای انجام یک پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت پروپوزال در این است که تابع یک جدول زمانی بوده و به کارهای محقق نظم می دهد.

پیش پروپوزال دانشگاهی - بایدها و نبایدهای نگارش پروپوزال - نگارش پروپوزال یا طرح تحقیق