امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بدون ویراستاری هیچ مقاله فارسی قابلیت سابمیت، پذیرش و چاپ در ژورنال های معتبر را ندارد. متن یک مقاله باید از نظر محتوایی قابل فهم بوده و مفاهیم دو پهلو و مبهم در آن نباشد. فرآیند ویراستاری نیازمند درک مفاهیم و محتوای مقاله است و یک ویراستار حرفه ای در اولین گام باید دانش کافی نسبت به مطلب مورد نظر داشته باشد. به همین دلیل یک ویراستار حرفه ای در حوزه ادبیات نمیتواند عملکرد مناسبی در زمینه ویراستاری یک مقاله در رشته شیمی داشته باشد.

علاوه بر این یک ویراستار باید به استانداردهای ویرایشی و نگارشی نیز تسلط داشته باشد تا بتواند صحیح ترین و مناسب ترین گزینه های ویراستاری را اعمال کند. برای مثال فرض کنید یک مقاله در بخش روش تحقیق و نتیجه گیری دچار مشکلات محتوایی بوده و نیاز به ویراستاری دارد، چنانچه مشکلات محتوایی ناشی از ابزار گردآوری داده ها و یا تجزیه و تحلیل داده ها باشد چطور می توان آن را اصلاح کرد؟ آیا بهترین گزینه ایجاد تغییرات جزئی و نتیجه گیری سریع است؟.

یک ویراستار حرفه همواره به دنبال تصحیح مقاله به بهترین شکل ممکن با بازدهی بالا است به گونه ای که شانس پذیرش و چاپ به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. به طور کلی ویراستاری مقالات فارسی در سه مرحله کلی انجام میگیرد که عبارتند از:

  • ویراستاری ظاهری: این بخش از ویراستاری مقالات فارسی معمولا با عنوان رعایت آیین نگارش نیز شناخته می شوند. تمامی مواردی که مرتبط با بخش بندی، پاراگراف نویسی، حاشیه بندی، صفحه بندی و جاگذاری مطالب متناسب با اصول نگارشی ژورنال باشد در اصطلاح ویراستاری ظاهری گفته می شود. این مورد شاید ساده ترین مرحله در فرآیند ویراستاری یک مقاله فارسی باشد.  
  • ویراستاری محتوایی: این بخش از ویراستاری مقالات فارسی معمولا نیاز به تخصص و دانش در مورد موضوع مقاله دارد. در صورتی که شخص ویراستار دانش فنی نسبت به حوزه پژوهش نداشته باشد قطعا در فرآیند ویراستاری محتوایی دچار مشکل خواهد شد. در این بخش یک ویراستار باید مفاهیم و مطالب ارائه شده در مقاله را از نظر صحت و قابل فهم بودن مورد بررسی قرار دهد. برای مثال مقاله ای که در حوزه شیمی نگارش شده است و در بخش ادبیات موضوع دارای غلط های توصیفی و مفهومی زیادی است، ویراستاری محتوایی آن حتما می بایست در قالب تصحیح مفاهیم، به روز رسانی مطالب، حذف و اضافه کردن محتوا، ترکیب بندی مجدد جملات و تغییر ساختار متون باشد. 
  • ویراستاری دستوری و زبانی: در این مرحله از ویراستاری مقالات فارسی، شخص می کوشد تا با قرار دادن افعال و کلمات مناسب در جمله آن را برای مخاطب قابل فهم تر کند. این بخش نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که در سالهای اخیر بسیاری از ژورنال های بین المللی تمرکز زیادی بر روی مشکلات گرامری و نگارشی داشته و معمولا مقالات مشکل دار در این زمینه را به سرعت ریجکت می کنند. وجود مشکلات دستوری و زبانی نشان دهنده متن ضعیف مقاله است و معمولا سردبیران ژورنال ها این موضوع را به عدم وجود کیفیت در کل مقاله تعمیم می دهند.
    اصطلاحات استاندارد - آزمونهای بین المللی - پلاجریسم، تشابه جویی