معماری سنتی:

از آنجا که کشور ایران وارث صدها شهر و هزاران روستای قدیمی و تاریخی است .ضرورت وجود معماران و استاد کارانی که طراحی ،ساخت و سازو نگهداری بناها را به عهده داشته باشند ، روشن و مشخص است . این دوره افرادی را تریبت می کند که از مهارت در ساخت و ساز و قابلیت در طراحی و تحقیق و مدیریت واجرای ساختمان هایی که با شیوه ها یسنتی ساخته شده و یا می شود برخوردار باشند تا از این طریق توجه بیشتری به ارزشهای نهفته در معماری و شهر سازی سنتی ایران به وجود آید .
فرغ التحصیلان معماری سنتی چون از یک سو با اصول و زبان معماری کلاسیک دانشگاه آشنا هستند و از سوی دیگر از نحوه کار معماران سنتی اطلاع دارند ، می توانند نسبت به ساخت و ساز عملی در مقیاس واحد ساختمانی یا تعمیر و مرمت بنا های متعارف که اهمیت خاص تاریخی و هنری ندارند و در شهرهای تاریخی واقع شده اند ، اقدام نمایند . همچنین می تواننددر زمینه تغییر عملکرد ساختمان های قدیمی به جدید یا در ساختمان های جدیدی که با شیوه سنتی ساخته می شوند و در ساخت خانه های روستایی ایران فعالیت کنند .

درس های این رشته در طول تحصیل :

  • دروس پایه :

ترسیم فنی ، هندسه مناظر و مرایا ، ساخت و ارئه ، برداشت از بنا های تاریخی .

  • دروس اصلی:

شناخت مواد و مصالح سنتی ، شناخت مواد و مصالح ، عناصر و جزئیات ساختمان های سنتی ، عناصر و جزئیات ساختمانی ، ایستائی در سازه های سنتی ، تنظیم شرایط محیطی ، روشهای سنتی تنظیم شرایط محیطی ، نقشه برداری ، آشنایی با هنرهای سنتی وابسته به معماری ، آشنائی با معماری اسلامی ، روستا ، هندسه نقوش در معماری سنتی

  • دروس تخصصی :

برآورد ، مدیریت امور ساختمان (تشکیلات دفتری و کارگاهی ) ، کارگاه های معماری سنتی ،کارگاه های مرمت بناهای سنتی ، تعمیر و نگهداری ساختمان

دانشگاه های پذیرنده : کاشان
مقاطع تحصیلی : کاردانی
دوره ها : روزانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها :