امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

زبان فرانسه

(با سواد کسی است که ... )
شاید زمانی برای کامل کردن این جمله فقط لازم بود بنویسم (توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد) اما امروزه بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی نمی توان این جمله را کامل کرد چرا که در مکان ها و زمان های متعدد ، مفهوم باسواد متفاوت است . برای مثال امروزه در کشورهای پیشرفته و حتی کشور های در حال توسعه ، فرد باسواد علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن ، باید حداقل به یک زبان خارجی مسلط باشد تا بتواند در دنیای امروز ؛ دنیایی که متخصصان علوم ارتباطات به ان خانواده جهانی می گویند ، نقش موثری برعهده بگیرد .
یکی از زبان های مهم در حیطه علم و ادبیات و هنر زبان فرانسه است که در اموزش عالی یک رشته دانشگاهی در مقطع کارشناسی دو گرایش ادبی و مترجمی داردلازم است بگوییم که برنامه درسی دوره لیسانس تمامی زبان های خارجه از جمله زبان فرانسه با برنامه درسی زبان انگلیسی متفاوت است زیرا بیشتر دانشجویان زبان فرانسه در هر دوگرایش ادبی و مترجمی ، در بدو ورود به این زبان آشنایی ندارند .
به همین دلیل در دانشگاه ، زبان فرانسه از ابتدا آموزش داده می شود و دانشجویان در ابتدا درس هایی را تحت عنوان پیش نیاز می گذرانند و سپس در ترم های بالاتر دروس تخصصی خود مثل مکالمه ساده و پیشرفته ، نگارش ساده و پیشرفته و دوری ادبیات را مطالعه می کنند ..

  • گرایش مترجمی

دانشجوی مترجمی زبان فرانسه با تئوری های ترجمه آشنا شده و یک نگرش نظری کلی نسبت به ترجمه پیدا می کنندو همچنین طی ترم های متعدد ، به مرور ترجمه جملات کوتاه و بلند ،جملات پیچیده و مرکب و بالاخره ترجمه متون ادبی یا متونی را محتواس سنگینی دارند ، فرا می گیرد و در نهایت می تواند با سرعتی مناسب کیفیتی مطلوب ، به ترجمه کتبی یا شفاهی زبن بپردازد .


درس های این رشته در طول تحصیل :

  • دروس مشترک در گرایش های زبان فرانسه :

دوره مقدماتی زبان فرانسه (پیش نیاز) ، زبان اختصاصی فرانسه ، خواندن متون ساده ، مکالمه ، خواندن و درک مفهوم متون ساده ، زبان شناسی عمومی ، ترجمه ساده ، گرامر و دیکته ، دیکته ساده ، انشاء ساده، خواندن متون اسلامی ، آواشناسی و فرانسه ، واژه شناسی و ترکیبات زبان فرانسه ، وقایع نگاری ، ترجمه متون اسلامی ، امثال و تعبیرات فرانسه به زبان فارسی و بر عکس ، زبان شناسی فرانسه ، نقد ادبی ، ترجمه متون گوناگون فرانسه به فارسی و فارسی به فرانسه ، ترجمه متون نظم .

  • دروس تخصصی گرایش مترجمی :

درآمدی بر ادبیات فرانسه ، تاریخچه ترجمه ، خواندن و درک متون گوناگون ، اصول فن ترجمه ، مقاله و بررسی آثار ترجمه شده ، تفسیر متون ادبی ، ترجمه متون مطبوعاتی فرانسه به فارسی ، ترجمه متون مطبوعاتی فارسی به فرانسه ، ترجمه گروهی (کارگاه ترجمه ) ، ترجمه شفاهی ، ترجمه متون علمی و فنی ، ترجمه متون اقتصادی ، سیاسی و اداری ، خواندن و درک متون انسانی و اجتماعی ، خواندن و درک متون علوم پایه انسانی و اجتماعی ، ترجمه انفرادی یا پایان نامه ،

  • گرایش ادبی

دانشجویان زبان فرانسه گرایش ادبی ، پس از گذراندن دروس ابتدایی مانند نگارش ، مکالمه و خواندن زبان فرانسه با ادبیات این زبان شامل تاریخ ادبیات ، شعر ، رمان و نمایشنامه فرانسوی به طور جامع و گسترده ای آشنا می شوند . برای مثال در بخش تاریخ ادبیات و نقد ادبی با مکتب های ادبی رئالیسم ، رمانتیسم ،سورالیسم ، پوچی و اگزیستانسیالیسم و نکات افتراق و اشتراک آنها و نویسندگان و هنرمندان مطرح در هر یک از دوره های یاد شده آشنا می شوند و در بخش شعر نیز انواع شعر نو و کلاسیک را مطالعه می کنند و قواعد شعر کلاسیک ، طرز شمرش هجاها و نحوه شناخت قافیه ها ی غنی و ضعیف را فرا می گیرند .

  • دروس تخصصی گرایش عربی :

خواندن متون مطبوعاتی ، نگارش پیشرفته ، نظری اجمال بر ادبیات قرون 18 و 17 ، تفسیر متون قرون 18 و 17 ، انواع شعر فرانسه ، تاریخ ادبات قرن 19 ، یادداشت برداری و روش تحقیق ، مطالعه نمایشنامه و ساختمان آن ، تاریخ ادبیات قرن 20 .

توانایی های لازم :
اگر به زبان به عنوان یک فرصت تجاری و شغلی نگاه کنیم ، در آن موفق نخواهیم شد .اما اگر زبان را بمنظور آشنایی با یک فرهنگ و تمدن مطالعه کنیم ، هم در دانشگاه وهم در بازار کار موفق خواهیم شد . در ضمن دانشجوی رشته زبان باید در مرحله اول به زبان فارسی مسط باشد ؛ یعنی خوب صحبت کند و خوب بنویسد .همچنین لازم است که استعداد فراگیری زبان را داشته باشد چون یادگیری زبان نیاز به حافظه قوی، دستور زبان خوب ، توانایی فراگیری لهجه و آشنایی با لغات زیاد دارد.

موقعیت شغلی در ایران :
یک فارغ التحصیل توانمند مترجمی زبان فرانسه می تواند در مطبوعات ، صداوسیما ، صنعت توریسم یا شرکت هایی که نیاز به مترجم یا منشی زبان فرانسه دارند ، مشغول بکار گرددو در صورت تبحر کافی نیز می تواند بصورت آزاد به کار ترجمه بپردازد .
یک فارغ التحصیل زبان ئ ادبیات فرانسه عله بر فرصت های شغلی فوق می تواند در آموزشگاه ها ی آزاد زبان تدریس کند . مهم تر ازهمه اینکه یک فارغ التحصیل زبان می تواند از تحصیلات خود در زندگی شخصیش بهره ببرد چون آشنایی با یک زبان خارجی ، دریچه ای را بر روی انسان می گشاید که به یاری آن می توان تازه ترین اطلاعات را بدست آورد و از میان کتب و رسانه های گروهی امکان انتخاب داشت.

دانشگاه های پذیرنده : اصفهان ، الزهرا (س) – تهران ، تبریز ، تهران ، شهید بهشتی – تهران ، شهید چمران اهواز ، علامه طباطبایی- تهران ، فردوسی مشهد ، غیر انتفاعی باقرالعلوم (ع) –قم
مقاطع تحصیلی : کارشناسی
دوره ها : روزانه ، شبانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها : مترجمی ، ادبی