امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بیمه یکی از شاخص های توسعه در کشور های پیشرفته است ، چون هرسرمایه داری که بخواهد در کشوری سرمایه گذاری کند ، باید اطمینان داشته باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه یا خطری ، سرمایه وی مصون خواهد بود . از همین رو در کشور های پیشرفته از بیمه بعنوان صنعت بیمه یاد می کنند . به این معنی که همزمان با توسعه صنعت ، بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این اعتقادند که هر فردی نمی تواند وارد این صنعت شود بلکه باید متخصص و دانش آموخته این صنعت باشد .

در کشور ما نیز دانشجوی مدیریت بیمه نحوه اداره شازمان های بیمه و چگونگی رفتار با بیمه گذارها را فرا می گیرد تا بتواند آنها را به بیمه گذاری ترقیب و تشویق کند . همچنین دانشجوی این گرایش درباره انواع فعالیت های بیمه مثل بیمه عمر ، ماشین ، خدمات درمانی و غیره اطلاعات لازم را کسب کرده و چگونگی فعالیت در این زمینه ها را بر اساس پایه و مبانی مدیریتی فرا می گیرد .

  • دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت بیمه :

حسابداری صنعتی ، اصول مدیریت بازرگانی ، روان شناسی عمو می ، جامعه شناسی ، توسعه اقتصادی ، حسابرسی ، پول و ارض و بانکداری ، حقوق تجارت ، حقوق مدنی ، اصول بیمه ، بیمه اموال ، بیمه اشخاص ، حسابداری شرکت های بیمه ، مدیریت ریسک و بیمه ، بیمه اتکایی ، حقوق بیمه ، بازاریابی و مدیریت بازار ، متون بیمه انگلیسی.