امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

باتوجه به روند جهانی شدم اقتصاد کشورها ، متخصصان مالی کشور بایستی با نظام های مالی جهانی و شیوه های سرمایه گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خودرا در دنیای متلاطم امروز تثبیت کند . رشته مدیریت مالی در همین راستا ایجاد شده است . در این رشته دانشجویان با تئوری های نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می شوند و در نهایت می توانند با اراده راهکارهایی برای بسط و توسعه سرمایه گذاری گام های موثری در حل مشکلات اقتصادی کشور بردارند . دانش آموختگان مدیریت مالی علاوه برتوانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی می توانند وضعیت مالی شرکت ها و موسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی موثر در سازمان ها نقش اساسی ایفا کنند .

  • درس های این رشته در طول تحصیل:
  • دروس اصلی و تخصصی :

مدیریت مالی ، پول و ارض بانکداری ، بازاریابی و مدیریت بازار ، مدیریت استراتژیک ، اقتصاد سنجی مالی ، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی ، آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،حقوق بازرگانی ، حسابداری صنعتی ، اصول مدیریت مالی ، مبانی مدیریت سرمایه گذاری ، مدیریت مالی در ایران ، نهادهای پولی و مالی ، نهاد های پولی و مالی بین الملل ، مبانی مهندسی مالی ، بازار پول و سرمایه ، مبانی ریسک و مدیریت بیمه ، برنامه ریزی مالیاتی ، قراردادهای بیمه ، متون مالی ، مبانی بانکداری و مدیریت بانک .

مقاطع تحصیلی : کارشناسی
دوره ها: روزانه
دانشگاه: دولتی، غیر انتفاعی
گرایش ها: