امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پیشنهاد موضوع در پروپوزال نویسی مهمترین مسئله ایست که از ابتدا باید توجه ویژه ای به آن داشت. با توجه به اهمیت جدید و خلاقانه بودن موضوع پایان نامه و لزوم جلوگیری از انجام کار تکراری و نیز پیش گیری از اتلاف وقت و انرژی، لازم است که تمامی دانشجویان قبل از انتخاب قطعی موضوع و تدوین پروپوزال از تازه و ارزشمند بودن موضوع پایان نامه خود اطمینان حاصل کنند.

  ادامه مطلب

ثبت سفارش
https://zarinp.al/540353
https://zarinp.al/540430