امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پلاجریسم - تشابه جویی

سایت های تشابه جویی نرم افزاری

نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی علمی Plagiarism Checker

نرم افزارهای سرقت ادبی علمی یا Plagiarism Checker ابزارهای نرم افزاریی هستند که برای تشخیص وجود دستبردهای علمی در مقالات به کار می روند.با جستجو در وب می توانیم برخی از آن ها را بیابیم. این ابزارهای آنلاین برخی به شرط عضو شدن و برخی هم به صورت آزاد، در دسترس هستند .

یکی ازقوی ترین سایت هایی که می توانیم متون انگلیسی و فارسی را در آن جستجو کنیم و برای ما مشخص کنند که متن مورد نظر را خود شخص نوشته یا کپی کرده است و یا متن را با دستکاری و جا به جایی کلمات نوشته است، در زیر ملاجظه میکنیم. استفاده از این سایت رایگان می باشد.

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/

فهرست تعدادی از نرم افزارهای تشابه چو و سرقت یاب

http://www.plagscan.com

http://seoabzar.com/plagiarism-checker

http://www.anticutandpaste.com

http://www.copyscape.com

http://www.turnitin.com

http://smallseotools.com

https://academicplagiarism.com

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker

http://plagiarism-detect.com

http://www.duplichecker.com

http://www.scanmyessay.com

https://www.paperrater.com/plagiarism_checker

http://www.effectivepapers.com/plagiarism-checker-for-students.html

http://www.plagiarismsoftware.net

https://www.scanmyessay.com

http://www.ithenticate.com

https://www.diffnow.com

https://text-compare.com

https://www.diffchecker.com

http://www.textdiff.com

 رفرنس ها - Plagiarism Checker  -  اصول صحیح نگارش مقاله